ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම - සයිප්‍රස් බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන්නේ නම් ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ ය:

 • Cy සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, සයිප්‍රස් බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, සයිප්‍රස් බැංකුව
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, සයිප්‍රස් බැංකුව
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, සයිප්‍රස් බැංකුව
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, සයිප්‍රස් බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, සයිප්‍රස් බැංකුව
 • Cy සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු කටයුතු, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ සමාගම් බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, වාණිජ බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුවේ, සයිප්‍රසයේ බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, අක්වෙරළ ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ රටවල් 105 ක සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මගින් සපයනු ලැබේ. සයිප්‍රස් බැංකුවේ නියෝජිතයින්.

බැංකු සේවාවන් සයිප්‍රස් බැංකුවට සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකිය.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

890 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගාස්තු වන සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා විදේශිකයින් 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1200 ක් සඳහා 6 ක් සඳහා, සයිප්‍රස් බැංකුව සහ අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇති වෙනත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව උත්සාහයන් XNUMX ක් සඳහා.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඔබගේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

සයිප්‍රස් බැංකුව සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

සයිප්‍රස් බැංකුව සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකුකරණය

ශාඛා / ව්‍යාපාරික කාර්යාල 108 ක් දැනට සයිප්‍රස් බැංකුවේ ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒවා සියල්ලම සයිප්‍රසයේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම සංවිධානයට රුමේනියාවේ (යුරෝ මිලියන 33 ක ශුද්ධ නිරාවරණය), ග්‍රීසිය (යුරෝ මිලියන 309 ක ශුද්ධ නිරාවරණය), රුසියාව (යුරෝ මිලියන 21 ක ශුද්ධ නිරාවරණය), යුක්‍රේනය සහ චීනය යන රටවල නියෝජිත කාර්යාල ඇත. සයිප්‍රස් වැසියන්ගෙන් සියයට 83 ක් සක්‍රීය සයිප්‍රස් බැංකු ගිණුම් ඇති අතර, එය වෙළඳපොල විනිවිද යාමෙන් සයිප්‍රසයේ විශාලතම බැංකුව වන අතර එය සමස්ත ආයතනික ගිණුම්වලින් සියයට 60 ක් සහ සමස්ත බැංකු අංශයෙන් සියයට 40 ක කොටසක් නියෝජනය කරයි.

බැංකුවේ කොටස් සයිප්‍රස් කොටස් වෙළඳපොලේ (සීඑස්ඊ) ලබා දී ඇත. වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය අනුව සයිප්‍රස් බැංකුව විශාලතම කොළඹ ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත සමාගමයි. සයිප්‍රසයේ විශාලතම සමාගම් 10 කින් සමන්විත 8 ඔක්තෝබර් 2007 සිට සයිප්‍රස් බැංකුව සයිප්‍රස් 10 දර්ශකයට ඇතුළත් කර ඇත. සයිප්‍රස් බැංකුව ඇතන්ස් හුවමාරුවේ 2000 සිට ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර 9 ඔක්තෝබර් 2006 සිට 2013 මාර්තු දක්වා FTSE / Athex Large Cap දර්ශකයේ කොටසක් විය. කෙසේ වෙතත්, 9 ජනවාරි 2017 වන දින ඇතන්ස් වෙතින් ලැයිස්තු ගත කිරීමට සහ 2017 ජනවාරි මාසයේදී ලන්ඩන් කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්තේ 2016 අග භාගයේදී ය.

දැක්ම

වෙනස්වන ලෝකයක අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ජීවිත කාලය පුරාම හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කිරීම, මෙහෙයවීම සහ උදව් කිරීම.

මෙහෙවර

ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම වැදගත් සිදුවීම්වල මෙන්ම ඔවුන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා වලදී, අපගේ සංවිධානය අපගේ සේවාදායකයින්ට සහාය වීමට ක්‍රියා කරයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, තාක්‍ෂණයේ කැපී පෙනෙන අද්දර සිටින උසස් තත්ත්වයේ විශේෂ ists යින් සහ හොඳ සහ සදාචාරාත්මක ප්‍රමිතීන්ගෙන් අපගේ සේවාවන් සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා අපි ප්‍රාග්ධනය සහ උත්සාහය වැය කරමු. සයිප්‍රසයේ බැංකුව අඛණ්ඩව වර්ධනය හා කොටස් හිමියන්ගේ වටිනාකම වැඩි කරන බහු පද්ධති බැංකුවක් පමණක් නොව අපගේ ප්‍රජාවේ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධාන ගාමක බලවේගයක් වනු ඇත.

අපගේ සේවකයින්, සේවාදායකයින්, කොටස් හිමියන් සහ ප්‍රජාවගේ විශ්වාසය හා ගෞරවය ලබා ගැනීම සඳහා වූ අපගේ කැපවීමේ පදනම නිවැරදි දෙයයි. අපගේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියට අපගේ සංවිධානය අවංකව හා අවංකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මඟ පෙන්වන මූලධර්ම මාලාවක් ඇතුළත් වේ. අපගේ චර්යාධර්ම පද්ධතිය සහ අපගේ ප්‍රතිපත්ති වලට අමතරව, අපගේ බැංකුවේ ආචාර ධර්ම ප්‍රතිපත්තිය අවසන් වේ.

 

අපගේ ප්‍රකාශය

සයිප්‍රස් බැංකුවේ අපගේ සේවාදායකයින්ට, අපගේ ජනතාවට, අපගේ ප්‍රජාවට සහ අපගේ පරිසරයට අමතර වටිනාකමක් ලබා දීමට ඔවුන් කැපවී සිටී. බැංකුව අවංක හා සදාචාරාත්මක ක්‍රියාවන් සඳහා කැපවී සිටින අතර, පවතින නීතිරීති, නීති සම්පාදනය, රෙගුලාසි සහ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව පමණක් නොව, සදාචාරාත්මකව හා අවංකව කටයුතු කරයි.

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා විකල්ප නම්

සයිප්‍රස් බැංකුව ද හැඳින්වේ.

 • සයිප්‍රස් බැංකුව
 • සයිප්‍රසයේ බැංකුව
 • BC
 • ක්‍රි.පූ සයිප්‍රසය
 • සයිප්‍රස් බැංකුව
 • බැංකු සයිප්‍රසය
 • BC

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය සයිප්‍රසයේ බැංකුව.

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සයිප්‍රසයේ සයිප්‍රසයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රි.පූ සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් BC සඳහා, BC සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, BC සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, BC සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම බීසී සයිප්‍රසයේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ කොන් සයිප්‍රස් බැංකුවේ සුල්ටන්වරු, සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකු සයිප්‍රසයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, BC සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, BC සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ව්‍යාපාරික ව්‍යාපාරයක් ලෙස හැඳින්වෙන සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්. සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම, අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම සයිප්‍රස් බැංකුවට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ව්‍යාපාරවලට සහාය වේ.

බැංකුකරණය සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ විස්තර

බැංකුවේ නම
සයිප්‍රස් බැංකුව
සයිප්‍රස් බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය නම
Κύπρονα T (ටී.කේ)
සයිප්‍රසයේ බැංකුව
සයිප්රසයේ
සයිප්‍රස් බැංකුව ආරම්භ කරන ලදී
1899
සයිප්‍රස් බැංකුවේ නීති ලිපිනය
51, ස්ටැසිනෝ වීදිය, ස්ට්‍රෝවොලොස්, 2002, නිකොෂියා
භෞතික පැවැත්ම
සයිප්‍රස් බැංකුවේ වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
0
සයිප්‍රස් බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
€ 1,500
සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ගතවන කාලය
7-14 වැඩ කරන දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි සයිප්‍රස් බැංකුවට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා වන අපගේ කණ්ඩායම සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා දේ.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

සයිප්‍රස් බැංකුවේ අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය සයිප්‍රස් බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබුණු පසු, අපි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීමක් ක්‍රියාවට නංවන්නෙමු.

රටවල් 105 ක සයිප්‍රස් බැංකුව සහ බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ඒ සමඟම, බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ සමාගම් බැංකු ගිණුම, ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ජංගම ගිණුම වන සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහාද අපි සේවා සපයන්නෙමු. සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමද, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ලෙසද හැඳින්වේ. සයිප්‍රස් බැංකුව, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ඇති ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ අතරම, අපි සයිප්‍රස් බැංකුව හා රටවල් 105 සඳහා බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ලෙසද හැඳින්වෙන, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ලබා දෙන්නෙමු.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි සයිප්‍රස් බැංකුව හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ සයිප්‍රස් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගත් විට එය විවෘත කිරීමට වේවා ආයතනික බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුවේ හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුවේ, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුවෙන් සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. උපයා ගැනීමට නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට සැමවිටම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙනු ඇති අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික සමාගම් 105 වන තේරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළුව අපගේ කාර්යක්‍ෂමතාවය සහ අඩු වියදම් සේවා හේතුවෙන් බැංකුවේ සයිප්‍රසය.

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සයිප්‍රසයේ සයිප්‍රසයේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ක්‍රි.පූ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් BC සඳහා, BC සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, BC සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, BC සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම BC සයිප්‍රසයේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභම ba සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් බැංකු සයිප්‍රසය, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රි.පූ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ක්‍රි.පූ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ක්‍රි.පූ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ක්‍රි.පූ සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු

 • අද බැංකු බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • අද සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  500
  1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

සයිප්‍රස් ලිපිනය සඳහා + $ 25
සයිප්‍රස් නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

සයිප්‍රසය සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
සයිප්‍රස් නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

Cy සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Cy සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

Cy සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

Cy සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, සයිප්‍රස් බැංකුවේ සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින සයිප්‍රස් බැංකුව හෝ බහුවිධ බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. Cy සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ / හෝ සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. සියලුම ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

බැංකු සේවා සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම අවශ්‍ය වූ පසු, සයිප්‍රස් බැංකුව විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා වන අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් සම්පුර්ණ කරනු ලැබේ.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා, බැංකුවේ සයිප්‍රස් ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා සම්පූර්ණ ප්‍රේරිත සමාගමේ ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පත ප්‍රමාද වනු ඇත. නඩුව අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබේ හෝ අනාවරණය නොකෙරේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

බැංකු බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා සයිප්‍රසයේ විවෘත කිරීම | සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික සයිප්‍රස් බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | BC හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ක්‍රි.පූ BC සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම BC සයිප්‍රසයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම් බැංකු සයිප්‍රසයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | BC හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ක්‍රි.පූ

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා සයිප්‍රසයේ විවෘත කිරීම | සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ විවෘත කිරීම | BC හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ක්‍රි.පූ BC සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම BC සයිප්‍රසයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | BC හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ක්‍රි.පූ

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් වන අතර, අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ලබා නොදෙන අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අපි අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. සයිප්‍රස් බැංකුව ඇතුළුව. අපි සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි සයිප්‍රසයට සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව පැවසීම නිවැරදිය. අපගේ “ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. පරිමාණය ”, අපි“ සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා ”වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකුකරණ විසඳුම් සපයන්නන් වෙමු!

  සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ බල ප්‍රදේශ 110 කට වැඩි ගණනක ඇති අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා බැංකු අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • ඉන්පසු අපි සම්පූර්ණ පැකේජය අවසන් අනුමැතිය සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව වෙත යවමු.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි සයිප්‍රසයේ බැංකුවේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව සයිප්‍රස් බැංකුව සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් මුදලක් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා මූලික තැන්පතු, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අවම ශේෂයක් හෝ වෙනත් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

  • “සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා වන අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ වෘත්තීය බලපත්‍ර, නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, හිමිකාරීත්වය, සේවා හෝ යනාදිය වැනි) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. සයිප්රසය; නමුත් ඒ සමඟම, අපට සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඕනෑම වේලාවක සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ සයිප්‍රස් බැංකුව අනුගමනය කරන ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත, කරුණාකර යොමු වන්න FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීත්‍යානුකූල සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා සංදේශ සහ සංගත ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම සනාථ කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්, කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම්වරුන් (අදාළ නම්) සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපත් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • සයිප්‍රස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • සයිප්‍රස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම සඳහා සපයා ඇති ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලය කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වනු ඇත.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී

  සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න සයිප්‍රස් බැංකුව:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත සයිප්‍රස් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, සයිප්‍රස් බැංකුවේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති සයිප්‍රස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු සේවා සඳහා අපි සහාය නොදක්වමු.

  • ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ නිෂ්පාදකයින්ට සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයනු නොලැබේ. සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. තනි බැංකුකරණය සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය සයිප්‍රස් බැංකුව භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් සයිප්‍රස් බැංකුව කටයුතු කරයි. අක්වෙරළ බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ. වාණිජ බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා අන්‍යාගමික දෙමාපිය ක්‍රියා පටිපාටි හෝ ඒවා කිරීමට කැමති මානව හිමිකම් උල්ලං of නය කිරීම් ඇතුළු සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයනු නොලැබේ. සමාගමේ බැංකුකරණය සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ.

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා ලබා නොදේ ආයතනික බැංකුකරණය සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් භාවිතා කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු නොලැබේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • භාවිතා කිරීමට කැමති පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  • සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය පිළිබඳ ගනුදෙනු කිරීම තනි බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත සයිප්‍රස් බැංකුව, ඒ සමගම සයිප්‍රස් බැංකුවේ ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ සයිප්‍රස් බැංකුවසයිප්‍රස් බැංකුව බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ සයිප්‍රස් බැංකුව. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට සයිප්‍රස් බැංකුවේ කට්ටලය නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා සයිප්‍රස් බැංකුවේ සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදකයින් කෙලින්ම සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ මෙන්ම අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා වූ සංගමය, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු උපදේශකයින් බැංකුව තුළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයයි සයිප්‍රසයේ.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න සයිප්‍රස් බැංකුවේ, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් බැංකුවේ සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

සයිප්‍රස් බැංකුවේ වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ සහ අක්වෙරළ බැංකුවේ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ එය සයිප්‍රස් බැංකුවේ හෝ ක්‍රිප්ටෝහි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුම් බැංකුව වන සයිප්‍රසය සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්න, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් සියල්ල එක මානව සම්පත් විසඳුමකින් ලබා දෙන්න, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍රඅක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලයන් සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, හොඳම මිලකට බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු ..

සූදානම් කළ සමාගමකි

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව, අපට සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, අරමුණ වන්නේ පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීමයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

බැංකු ගිණුම් සයිප්‍රසයේ ආරම්භ වේ

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආරම්භ වන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය හැඳින්වෙන්නේ ජංගම බැංකු සයිප්‍රසයේ අන්තර්ජාලය හරහා ආරම්භ වන බැංකු බැංකු හෝ සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමෙනි. මේවා සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් ඇති සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලැබේ.

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. BC සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ BC සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. BC සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ BC සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. BC සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ BC සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ. | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ සයිප්‍රසයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු සයිප්‍රසයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති සේවාදායකයින් සඳහා, අපි සයිප්‍රස් බැංකුවේ විවෘත කරන ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය සයිප්‍රස් බැංකුවේ විවෘත වන බැංකු ගිණුම් සුරැකීම හෝ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විවෘත කරන පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, මෙම සේවාවන් සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ.

අධිකරණ බල 109 ක සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සයිප්‍රස් බැංකුව, සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. BC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ BC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. BC සයිප්‍රසය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සයිප්‍රසය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සයිප්‍රසය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ BC සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. BC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ BC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ. | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ සයිප්‍රසයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු සයිප්‍රසයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විවෘත කරන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. එය ද හැඳින්වේ, අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ විවෘත කිරීම හෝ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් බැංකුව තුළ විවෘත කිරීම. සයිප්‍රසයේ, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ.

සයිප්‍රස් බැංකුව සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සැපයුම්කරුවන් අතර අපි සිටිමු!

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. BC සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ BC සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බීසී සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බීසී සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බීසී සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බීසී සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, බැංකු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, බැංකු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. BC සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, BC සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, BC සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ BC සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ. | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ සයිප්‍රසයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම බැංකු සයිප්‍රසයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ක්‍රි.පූ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා

සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලන්න


සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සයිප්‍රස් බැංකුවේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. සයිප්‍රස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ සයිප්‍රසයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සයිප්‍රස් බැංකුවේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ සයිප්‍රස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ ගිණුම.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු සයිප්‍රස් බැංකුව

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. සයිප්‍රස් බැංකුවේ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සයිප්‍රස් බැංකුවේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ සයිප්‍රස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා වන ගාස්තු, සයිප්‍රස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා මූලික තැන්පතුව | සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

BC හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට BC හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට BC ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, BC සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, BC සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රි.පූ. BC හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ BC හි බැංකු උපදේශකයින් BC හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ BC හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ඔබට අවශ්‍ය BC තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

තවද, ක්‍රි.පූ ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, BC හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. තවද ඔබේ සමාගම සඳහා BC වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා. BC සඳහා ගාස්තු, BC හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, BC සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, BC සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, BC සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ක්‍රි.පූ සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | BC සඳහා බැංකු ගාස්තු | ක්‍රි.පූ. හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ක්‍රි.පූ. බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

BC සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට BC සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට BC සයිප්‍රස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, BC සයිප්‍රසය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, BC සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සයිප්‍රසය, බීසී සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගාස්තු. බීසී සයිප්‍රසයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ බීසී සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බීසී සයිප්‍රසයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බීසී සයිප්‍රස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

තවද, බීසී සයිප්‍රසයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ බීසී සයිප්‍රසය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, අපි බීසී සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට ක්‍රි.පූ වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සයිප්‍රසය. බීසී සයිප්‍රසය සඳහා ගාස්තු, බීසී සයිප්‍රසයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බීසී සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බීසී සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බීසී සයිප්‍රසය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ක්‍රි.පූ සයිප්‍රසය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ක්‍රි.පූ සයිප්‍රසය සඳහා බැංකු ගාස්තු | ක්‍රි.පූ. සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ක්‍රි.පූ සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සයිප්‍රස් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, සයිප්‍රසය සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය බැංකුව, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. සයිප්‍රස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන සයිප්‍රස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සයිප්‍රස් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

සයිප්‍රස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ සයිප්‍රස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදන්නා වන අතර සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ සයිප්‍රසයෙන් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. සයිප්‍රස් බැංකුවේ ගාස්තු, සයිප්‍රස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සයිප්‍රස් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට බැංකු සයිප්‍රස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, බැංකුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සයිප්‍රසය, බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගාස්තු. බැංකු සයිප්‍රසයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය බැංකු සයිප්‍රස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, බැංකු සයිප්‍රසයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ බැංකු සයිප්‍රසය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සයිප්‍රසය. බැංකු සයිප්‍රසයේ ගාස්තු, බැංකු සයිප්‍රසයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා බැංකු ගාස්තු | බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන වියදම් සහ ගාස්තු බැංකු සයිප්‍රසය

BC හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට BC හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට BC ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, BC සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, BC සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ක්‍රි.පූ. BC හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ BC හි බැංකු උපදේශකයින් BC හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ BC හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ඔබට අවශ්‍ය BC තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

තවද, ක්‍රි.පූ ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, BC හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. තවද ඔබේ සමාගම සඳහා BC වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා. BC සඳහා ගාස්තු, BC හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, BC සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, BC සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, BC සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ක්‍රි.පූ සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | BC සඳහා බැංකු ගාස්තු | ක්‍රි.පූ. හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ක්‍රි.පූ. බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා ගාස්තු, සයිප්‍රස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, සයිප්‍රස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න. .

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

සයිප්‍රස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, සයිප්‍රස් බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බැංකු ගිණුමක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවන්න සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම මාර්ගගතව අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙක්, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ සයිප්‍රසයේ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

සයිප්‍රස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාර සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම හෝ ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, සයිප්‍රස් බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ බැංකුකරුවෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, පිහිටුවීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා BC සමඟ බැංකු සේවා

BC හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව BC හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ක්‍රි.පූ. හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

BC හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ BC හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ක්‍රි.පූ. හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ක්‍රි.පූ. හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ක්‍රි.පූ. හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ ක්‍රි.පූ. හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ක්‍රි.පූ. හි බැංකුකරුවෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රි.පූ. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න BC හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, BC හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සහ BC හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා BC හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බීසී සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු සේවා

BC සයිප්‍රසයේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව BC සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර BC සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බීසී සයිප්‍රසයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

බීසී සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වන අතර, බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. BC සයිප්‍රසයේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ක්‍රි.පූ. සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා බීසී සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වේ. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

සයිප්‍රස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

සයිප්‍රස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළුව සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. සයිප්‍රස් බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සයිප්‍රස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම හරහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු සේවා

බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

බැංකු සයිප්‍රසයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. බැංකු සයිප්‍රසයේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න බැංකු සයිප්‍රසය, බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා BC සමඟ බැංකු සේවා

BC හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව BC හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ක්‍රි.පූ. හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

BC හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ BC හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ක්‍රි.පූ. හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ක්‍රි.පූ. හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ක්‍රි.පූ. හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ ක්‍රි.පූ. හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ක්‍රි.පූ. හි බැංකුකරුවෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ක්‍රි.පූ. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න BC හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, BC හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සහ BC හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා BC හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයෙකු සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | විදේශිකයෙකු සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | විදේශිකයෙකු සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් | විදේශිකයෙකු සඳහා සයිප්‍රස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - සයිප්‍රස් බැංකුව