ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම - හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන්නේ නම් ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ ය:

 • H හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකු ගිණුමේ බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්
 • H හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු කටයුතු සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහාය, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ඩීබීඑස් බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ඩීබීඑස් බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බැංකුවේ සීමිත බැංකු ගිණුම හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ඉතිරි කිරීමේ බැංකු ගිණුම, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. , හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බැංකුවේ සීමාසහිත හොංකොං හි වාණිජ බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි ජංගම බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොංකොං හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමාසහිත හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් විසින් සපයනු ලැබේ.

සීමාසහිත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකු සඳහා බැංකු සේවා සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ද ඇත.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

699 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගාස්තු වන ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු

අපගේ මිල: ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං සඳහා පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ විදේශිකයන් සඳහා 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා උත්සාහයන් 1200 ක් සඳහා 6 ක් සඳහා ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං ඇතුළු තවත් උත්සාහයන් 5 ක් ලැයිස්තුව.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඔබේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකුකරණය

රටවල් 18 ක සිටින ඩීබීඑස් යනු ආසියාවේ ප්‍රධාන මූල්‍ය සේවා සමූහයකි. ඩීබීඑස් මූලස්ථානය සිංගප්පූරුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර එය ආසියාවේ ප්‍රධාන වර්ධන අක්ෂ තුනෙන් එකකි: මහා චීනය, අග්නිදිග ආසියාව සහ දකුණු ආසියාව. බැංකුවේ ණය ලකුණු “AA-” සහ “Aa1” ලෝකයේ ඉහළම ලකුණු අතර වේ.

ඩීබීඑස් යූරෝ කැපිටල් විසින් “ලොව හොඳම බැංකුව” ලෙසත්, බැංකුකරු විසින් “වසරේ ගෝලීය බැංකුව” ලෙසත් ගෝලීය නායකත්වය වෙනුවෙන් පිළිගත් ග්ලෝබල් ෆිනෑන්ස් විසින් “ලෝකයේ හොඳම බැංකුව” ලෙසත් නම් කර තිබේ. යුරෝමනි විසින් “ලොව හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව” ලෙස නම් කර ඇති බැංකුව, අනාගතයේ බැංකුකරණයේ හැඩගැස්වීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීමට පෙරමුණ ගෙන සිටී. මීට අමතරව, 2009 සිට 2020 දක්වා ග්ලෝබල් ෆිනෑන්ස් විසින් අඛණ්ඩව වසර 12 ක් ඩීබීඑස් “ආසියාවේ ආරක්ෂිත බැංකුව” සම්මානය ලෙස නම් කරන ලදී.

පාරිභෝගික, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ආයතනික බැංකුකරණයේ දී ඩී.බී.එස් පුළුල් පරාසයක සේවාවන් සපයයි. ආසියාවේ උපත හා හැදී වැඩුණු බැංකුවක් ලෙස ඩී.බී.එස්, කලාපයේ වඩාත්ම විවිධාකාර වෙළඳපලවල ව්‍යාපාර කිරීමේ අභියෝගයන් දනී. ආසියානු ක්‍රමයට අනුව බැංකු ලෙස කල් පවත්නා පාරිභෝගික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කිරීමට සහ සමාජ ව්‍යවසායකත්ව සහාය තුළින් සමාජයට ධනාත්මක ලෙස බලපානු ඇත. සිංගප්පූරුවේ සහ ආසියාව පුරා සිය ආයතනික සමාජ වගකීම් ප්‍රයත්නයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා එය SGD මිලියන 50 ක පදනමක් ද පිහිටුවා ඇත.

ඩීබීඑස් ආසියාවේ පුළුල් මෙහෙයුම් ජාලය සමඟ අද්විතීය රැකියා අපේක්ෂාවන් ඉදිරිපත් කරන අතර එහි සේවකයින් සම්බන්ධ කර ගැනීම හා දිරිගැන්වීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. අපගේ සේවකයින් 29,000 දෙනා අතර, ජාතිකත්වයන් 40 කට වැඩි ගණනක සිට, බැංකුව ආශාව, කැපවීම සහ කළ හැකි දේ හඳුනා ගනී.

එය ඔවුන්ගේ ඩීඑන්ඒ හි අරමුණකි. පිළිවෙලින් සිංගප්පූරුවේ සංවර්ධන බැංකුව සහ “මහජන බැංකුව” ලෙස ඩීබීඑස් සහ පීඕඑස්බී පිහිටුවීමෙන් පසු හොඳ පුරවැසිභාවයේ වටිනාකම ගැන අපි විශ්වාස කළෙමු. වඩාත් තිරසාර බැංකුවක් පිහිටුවීමේ අරමුණින් ඩී.බී.එස් වසර ගණනාවක් තිස්සේ මෙම කීර්තිමත් උරුමය පුළුල් කරමින් අඛණ්ඩව යථා තත්ත්වයට පත් විය.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකු සඳහා විකල්ප නම්

සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බැංකුව හොංකොං ලෙසද හැඳින්වේ.

 • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං
 • සීමාසහිත ඩී.බී.එස්
 • ඩී.බී.එස් බැංකුව එච්.කේ.
 • ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං
 • HK DBS බැංකුව

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං වෙබ් අඩවිය.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. බැංකුව හොංකොං සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. , ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. , ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. හොංකොං, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා HK DBS බැංකුව සඳහා ces, HK DBS බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, HK DBS බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, HK DBS බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළ හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, හෝ ඩී.බී.එස්. හොංකොං, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ලෙසද හැඳින්වේ, අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං බැංකු කටයුතු පිළිබඳ විස්තර

බැංකුවේ නම
සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං
ඩීබීඑස් බැංකු සමාගම හොංකොං හි දේශීය නම
D 展 (DBS)
ඩීබීඑස් බැංකු සමාගම හොංකොං හි වාසස්ථානයයි
හොංකොං
හොංකොං හි ඩී.බී.එස්
2001
ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං හි නීතිමය ලිපිනය
99 ක්වීන්ස් පාර, මධ්‍යම
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික දර්ශනය
ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
USD 10,000
හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
USD 10,000
හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට ගතවන කාලය
4-6 වැඩ කරන දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අපගේ කණ්ඩායම හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා දෙයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං සමඟ ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබුණු පසු, අපි හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

රටවල් 105 ක හොංකොං සහ බැංකු සඳහා ඩී.බී.එස්.

අපි හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සහ රටවල් 105 ක් සඳහා සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ඩී.බී.එස්. බැංකුව සමඟ හොංකොං සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. හොංකොං හි සීමාසහිත බැංකු බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි ජංගම ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහාද අපි සේවා සපයන්නෙමු. හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බැංකුව ලිමිටඩ් හොංකොං සමඟ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ සමඟම අපි ඩී.බී.එස්. හොංකොං සහ රටවල් 105 සඳහා ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ලෙසද හැඳින්වේ.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගත් විට එය විවෘත කිරීමට ආයතනික බැංකු ගිණුම සීමාසහිත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම හොංකොං හි ඩී.බී.එස්, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවෙන්, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං වෙතින් පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම හොංකොං හි ඩී.බී.එස් හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සබඳතා මුදල් උපයන නිසා මුදල් වලට වඩා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වැදගත් වේ, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරයි, අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට නිතරම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වෙති. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි පළමු වරට තෝරාගත් සමාගම් සහ ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම්, ඩී.බී.එස්. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අඩු වියදම් සේවා.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. , ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. , ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. හොංකොං, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභම බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම a හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඩිවයිසර්ස්, එච්කේ ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්කේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්කේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්කේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

 • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  500
  1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං ලේඛනවල ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං ලේඛනවල ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ $ 25 හොංකොං ලිපිනය සඳහා
හොංකොං නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

හොංකොං සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
හොංකොං නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

H හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

H හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

H හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

H හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

සීමාසහිත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව හෝ විවිධ බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වේ:

 1. H හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ / හෝ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. Documents සියලුම ලියකියවිලි අවසන් අනුමැතිය සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ඩී.බී.එස්. බැංකුව සීමාසහිත හොංකොං විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ, එම සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා ඩී.බී.එස්.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා, ඩීබීඑස් බැංකුව සීමිත හොංකොං ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා සම්පූර්ණ අපෝස්තලික සමාගම් ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු. අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබුවහොත් හෝ අනාවරණය නොකළහොත් කොං ප්‍රමාද වනු ඇත.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම හොංකොං හි ඩී.බී.එස් සීමාසහිත ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා ඩී.බී.එස් ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්.කේ | ආයතනික බැංකු ගිණුම DBS බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම HK | හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම හොංකොං හි ඩී.බී.එස් HK DBS බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම HK DBS බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකු සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම හොංකොං හි ඩී.බී.එස් සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්.කේ | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම DBS බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම HK | හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම DBS බැංකුවේ හොංකොං හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | HK DBS බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම HK DBS බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියන් මේකර්ස් හි සිටින අතර, අපි අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. අපි හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි හොංකොං සහ අද ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව පැවසීම නිවැරදිය. අපගේ නිසා ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. “පරිමාණයේ ආර්ථිකයන්”, අපි “හොංකොං ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා” වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අපි එක් නැවතුම් බැංකු විසඳුම් සපයන්නෙක්!

  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  "හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ 110 කට අධික සංඛ්‍යාවක බැංකු සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු."
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා බැංකු අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • ඉන්පසුව, අපි සම්පූර්ණ පැකේජය අවසන් අනුමැතිය සඳහා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි ඩීබීඑස් බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කරන්නෙමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් මුදලක් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ ඩීබීඑස් බැංකුව සීමාසහිත හොංකොං සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ඩීබීඑස් බැංකුව සීමිත හොංකොං සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ අවම ශේෂය ඇතුළත් නොවේ. ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං හෝ වෙනත් ගාස්තු.

  • “හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලු වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර කටයුතු, වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, රඳවා ගැනීම, සේවා හෝ වෙනත් යනාදිය ඇතුළුව) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාර සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී සමස්ත ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං; නමුත් ඒ සමඟම, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සහතික කිරීමේ ගිණුමක් අපට කිසි විටෙකත් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත, කරුණාකර යොමු වන්න FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා හොංකොං හි ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතීන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • සීමාසහිත හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීතිගත සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම තහවුරු කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්, කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහ ලේකම්වරුන් (අදාළ නම්) ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපතක් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්ගේ, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ලේකම්ගේ ලේඛනය ඇතුළුව).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලියකියවිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති අතර, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණයට, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ත්‍රස්තවාදයට හා මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  සීමාසහිත හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ බැංකු සේවා සඳහා අපි පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට සහාය නොදක්වමු.

  • සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ හොංකොං හි ඩී.බී.එස් සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතා කරන්න ආයතනික බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති තනි පුද්ගලයන්ට ලබා දී නොමැත. තනි බැංකුකරණය හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතා කරන්න පුද්ගලික බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතා කරන්න ව්‍යාපාර බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ හොංකොං භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන අතර, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. අක්වෙරළ බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඩී.බී.එස්. වාණිජ බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා ලබා දී නොමැත. සමාගමේ බැංකුකරණය හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවා සපයන්නේ ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා නොවේ. ආයතනික බැංකුකරණය හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ සහ භාවිතා කරන්න ආයතනික බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු ලබන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කිරීමට භාවිතා කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා නොවේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත හොංකොං හි ඩී.බී.එස් ව්‍යාපාර බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • භාවිතා කිරීමට කැමති පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. අක්වෙරළ බැංකු සේවා සීමාසහිත හොංකොං හි ඩී.බී.එස් ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය හා භාවිතය පිළිබඳ කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං, ඒ අතරම, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අප කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනී. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොංසීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ ඩීබීඑස් බැංකුව සීමාසහිත හොංකොං කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා සීමිත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකු සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදකයින් කෙලින්ම ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං සමඟ සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා වන සංගමය, ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ සීමාසහිත හොංකොං හි බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු උපදේශකයින් සීමිත හොංකොං හි හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයයි.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සීමිත හොංකොං හි ඩී.බී.එස් සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම් සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමහොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර ගිණුම සමඟ එය ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුම DBS Bank Limited හොංකොං සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නසීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය හොංකොං හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සමඟ ඩීබීඑස් බැංකුව හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, වෙරළබඩ හා යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලතල සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචියහොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව, අපට ද සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, ඩීබීඑස් බැංකුව සීමිත හොංකොං පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, අරමුණ වන්නේ පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීමයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකුකරණය ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විවෘත කිරීම, මේවා ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා හොංකොං හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් . එසේම ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස්. ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. හොංකොං හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්.කේ.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමිත හොංකොං හි ඩී.බී.එස් දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත ඩී.බී.එස් දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ එච්කේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HK DBS බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විවෘත කිරීමේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු. එය ද හඳුන්වනු ලැබේ, ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං හි විවෘත වන බැංකු ගිණුම් ඉතිරි කිරීම හෝ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව, මෙම සේවාවන් පිරිනමනු ලබන්නේ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස ය.

අධිකරණ බලයන් 109 කින් යුත් හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ සීමිත හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස්. ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. HK DBS බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, HK DBS බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, HK DBS බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ HK DBS බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමිත හොංකොං හි ඩී.බී.එස් හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත ඩී.බී.එස් හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ එච්කේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HK DBS බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත හොංකොං හි විවෘත වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං සහ ඊ.එම්.අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා හොංකොං හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. . ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස්. ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස්. ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. බැංකු හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු හොංකොං සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමිත හොංකොං හි ඩී.බී.එස් ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත ඩී.බී.එස් ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ එච්කේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HK DBS බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය හොංකොං හි ඩී.බී.එස්

සීමාසහිත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලන්න


හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් බැංකුව සීමාසහිත හොංකොං ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීබීඑස් බැංකු සමාගම සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. හොංකොං, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං සමඟ බැංකු ගාස්තු හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොංකොං හි අක්වෙරළ සමාගම් සහ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩී.බී.එස්. , ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකු වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම්.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සීමිත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා මූලික තැන්පතුව | සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු හොංකොං | සීමාසහිත හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු හොංකොං හි ඩී.බී.එස්

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩී.බී.එස්. බැංකු සීමිත තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ඩී.බී.එස්. ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ගාස්තු, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා මූලික තැන්පතුව | සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ සමඟ ගිණුම, ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩී.බී.එස් බැංකු එච්.කේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ ඇතුළු විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ වෙතින් ගිණුම. ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සඳහා ගාස්තු, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුම්වල පිරිවැය, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩී.බී.එස්. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව එච්.කේ | ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු එච්.කේ | ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ඩී.බී.එස්. බැංකුව එච්.කේ.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං සමඟ බැංකු ගාස්තු. අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ හොංකොං හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු හොංකොං හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන හොංකොං හි බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩී.බී.එස්. දැනුවත් තීරණයක්.

එසේම, අපගේ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වේ. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ ගාස්තු, ඩීබීඑස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව හොංකොං | ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු හොංකොං | හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ඩීබීඑස් බැංකුව හොංකොං

HK DBS බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට HK DBS බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, HK DBS බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, HK DBS බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. HK DBS බැංකුව සමඟ ගිණුම, HK DBS බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. HK DBS බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ HK DBS බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ HK DBS බැංකුවේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය HK DBS බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ එච්.කේ. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා HK DBS බැංකුවේ ගිණුම. එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ ගාස්තු, එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්.කේ. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

HK DBS බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | HK DBS බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | HK DBS බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ගාස්තු, ඩී.බී.එස්. බැංකුව හොංකොං හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩී.බී.එස්. බැංකුව සමඟ හොංකොං සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන මූලික තැන්පතුව, ඩී.බී.එස්. කොං, හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ හොංකොං හි ඩී.බී.එස්.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට ඔබ සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩී.බී.එස්. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවීම, හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීබීඑස් බැංකු සීමිත හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම හොංකොං හි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හොංකොං හි විදේශිකයෙකු සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම හරහා අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ සමඟ බැංකු සේවා

ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ඩීබීඑස් බැංකුවේ එච්කේ හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ එච්කේ හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩීබීඑස් බැංකුවේ එච්කේ හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළු විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන් අතර ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩී.බී.එස්. බැංකු එච්.කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයෙකු, ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකු එච්කේ හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම. ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු වන එච්කේ, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

හොංකොං හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර එයට ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම.

ඔබ හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීබීඑස් බැංකු හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, පිහිටුවීම හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොංකොං හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ හරහා හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා ක්ෂණික බැංකු ගිණුමක් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු සේවා HK DBS බැංකුව සමඟ

එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

එච්කේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්කේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. HK DBS බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ එච්.කේ. ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්.කේ. ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ එච්.කේ. එච්.කේ. ඩී.බී.එස් බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | හොංකොං හි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් විදේශිකයෙකු සඳහා | හොංකොං හි ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - හොංකොං හි ඩී.බී.එස්