ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම - යුරෝ බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන්නේ නම් ඔබ සුදුසු තැනක සිටී:

 • B යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමත් සමඟ යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, යුරෝ බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, යුරෝබෑන්ක්
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, යුරෝබෑන්ක්
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, යුරෝ බැංකුව
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, යුරෝ බැංකුව
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, යුරෝබෑන්ක්
 • B යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

අපි යුරෝ බැංකුවේ බැංකුකරණය, යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය, යුරෝ බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම, යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ඉතිරිකිරීම් යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ සමාගම් බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, අක්වෙරළ යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් මෙන්ම යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ද යුරෝ 105 හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා රටවල් XNUMX ක් ද සපයන්නෙමු.

යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු සේවා සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ද ඇත.

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව යුරෝ බැංකුව සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

890 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

යුරෝ බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගාස්තු වන යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ යුරෝ බැංකුව සඳහා විදේශිකයින් 600 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා 1200 ක් සඳහා උත්සාහයන් 6 ක් සඳහා යුරෝ බැංකුව සහ අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇති වෙනත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව උත්සාහයන් XNUMX ක් සඳහා.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා යුරෝ බැංකුව සඳහා කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

යුරෝ බැංකුවේ ඔබගේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

යුරෝ බැංකුව සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

යුරෝ බැංකුව සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - යුරෝ බැංකුවේ බැංකුකරණය

2007 දී ආරම්භ කරන ලද යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රස් සමාගම සයිප්‍රස් සමාගමකි. එය ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වන අතර සයිප්‍රස් ජනරජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූල වේ. යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රස් සමාගම 10 දී සාර්ථක වසර 2017 ක ක්‍රියාකාරකම් සහ ගතික සංවර්ධනය සම්පූර්ණ කළේය.

යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රස් ලිමිටඩ් විසින් නව වෙළඳපල ආකෘතියක් අනුගමනය කර ඇති අතර එය සයිප්‍රසයේ බැංකු තරඟකරුවන්ගෙන් වෙන් කරයි. බැංකු මධ්‍යස්ථාන අටක ජාලයක් දැනට සයිප්‍රසය අවට ඇති සියලුම ප්‍රධාන නගරවල ක්‍රියාත්මක වේ.

යුරෝබෑන්ක් අර්ගසියාස් එස්ඒ හි නම යුරෝබෑන්ක් එර්ගසියාස් සර්විසස් සහ හෝල්ඩින්ස් එස්ඒ ලෙස වෙනස් කරන ලදි. නව බැංකු බලපත්‍රලාභී ආයතනික ආයතනයක් පිහිටුවන ලදි: යුරෝබෑන්ක් හෝල්ඩින්ග්ස් හි පූර්ණ හිමිකාරීත්වය දරන යුරෝබෑන්ක් එස්ඒ.

යුරෝබෑන්ක් හෝල්ඩින්ග්ස් හි 100% අනුබද්ධ සමාගමක් වන කයිරෝ මෙස් පීඑල්සී, කයිරෝ සුරැකුම්කරණයෙන් මෙසානින් සහ කනිෂ් notes සටහන් සඳහා දායක විය.

සමූහයේ අවධානය ප්‍රධාන වශයෙන් තොග බැංකු සේවා, විශේෂයෙන් ආයතනික බැංකුකරණය, පුද්ගල ධනය කළමනාකරණය, ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ ගෝලීය වෙළඳපල වෙත යොමු වී තිබේ.

2016 දී යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රස් සමාගමට පහත සඳහන් සම්මාන හිමි විය:

 • සයිප්‍රසයේ හොඳම බැංකු සමූහය ලෝක මූල්‍ය සඟරාව.
 • සයිප්‍රසයේ හොඳම පුද්ගලික බැංකුව විසිනි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සඟරාව.
 • සයිප්‍රසයේ හොඳම ජාත්‍යන්තර පුද්ගලික බැංකුව විසිනි කැපිටල් ෆිනෑන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් සඟරාව.

යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය විසින් පිරිනමනු ලබන පුළුල් පරාසයක සම්මත නිෂ්පාදන සහ සේවාවන්ට අමතරව, ආයතනික බැංකුකරණය වැනි විශේෂිත නිෂ්පාදන ලබා දීමට හැකියාවක් ඇත:

 • ආයතනික ණය, කේපෙක්ස් සහ ආයෝජන ණය
 • ටේලර් ණය මූල්‍යකරණ විසඳුම් ලබා දුන්නේය
 • ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය විශේෂිත කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘති මූල්‍ය කණ්ඩායම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම
 • කාරක ප්‍රාග්ධන පහසුකම්
 • ආයතනික ණය සහ හර කාඩ්පත්
 • EIB මූල්‍යකරණ යෝජනා ක්‍රමය හරහා යුරෝපීය ආයෝජන බැංකුව සමඟ සහයෝගයෙන් සයිප්‍රසයේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් සහ මධ්‍යම ප්‍රාග්ධනීකරණ සමාගම් සඳහා පහසුකම්.
 • ඇප ආවරණ ලිපි, ණයවර ලිපි, බිල්පත් ආදිය හරහා වෙළඳ මූල්‍යකරණය.
 • ආයතනික ගනුදෙනු බැංකු සේවා (විශාල ගෙවීම් හෝ වැටුප් ගෙවීම් ස්වරූපයෙන් දෛනික සේවාදායක ගනුදෙනු සඳහා පහසුකම් සැපයීම)
 • විශේෂිත කණ්ඩායම් නැව් අංශය සමඟ සහයෝගයෙන් නැව්ගත කිරීමේ මූල්‍ය
 • බැංකුවේ ගෝලීය වෙළඳපල හරහා විදේශ මුදල් සහ පොලී අනුපාත අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමේ නිෂ්පාදන

යුරෝ බැංකුව සඳහා විකල්ප නම්

යුරෝ බැංකුව ද හැඳින්වේ:

 • යුරෝ බැංකුව
 • යුරෝ බැංකුව
 • යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය
 • යුරෝ බැංකුව සයිප්‍රසය
 • සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක්
 • ඊබී බැංකුව
 • EB

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය යුරෝ බෑන්ක් වෙබ් අඩවිය.

යුරෝ බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, යුරෝ බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, යුරෝ බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් යුරෝ බැංකුව, යුරෝ බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකුව යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ආරම්භක සේවා, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, හොඳම බැංකු ඇක් සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ආරම්භක උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඊබී බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඊබී බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඊබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් බැංකුව, ඊබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඊබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඊබී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, යුරෝ බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත් යුරෝ බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුමක්, අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම වන යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ලෙසද හැඳින්වේ. යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට යුරෝ බැංකුවට ව්‍යාපාරවලට සහාය වීම.

බැංකුකරණය සඳහා යුරෝ බැංකු විස්තර

බැංකුවේ නම
යුරෝ බැංකුව
යුරෝ බැංකුවේ දේශීය නම
යුරෝබෑන්ක් (ඊබී)
යුරෝ බැංකුවේ වාසස්ථානය
සයිප්රසයේ
යුරෝ බැංකුව ස්ථාපිත කරන ලදී
2007
යුරෝ බෑන්ක් හි නීතිමය ලිපිනය
41, ආකීපිස්කොපූ මකරියෝ III මාවත, නිකොෂියා
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය (අවශ්‍යයි)
යුරෝ බෑන්ක් වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
එක්සත් ජනපද $ 500
යුරෝ බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
එක්සත් ජනපද $ 500
යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය කාලය
2-10 ව්යාපාරික දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි යුරෝ බැංකුවට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

යුරෝ බැංකුව සඳහා වන අපගේ කණ්ඩායම යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

යුරෝ බැංකුවේ අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබගේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය යුරෝ බැංකුව සමඟ ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම අපට යුරෝ බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහයක් ලැබුණු පසු, අපි යුරෝ බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීම සකස් කරමු.

රටවල් 105 ක යුරෝ බැංකුව සහ බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි යුරෝ බැංකුව සඳහා සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු, යුරෝ බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුව සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුව සමඟ සමාගම් බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුව සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුව සමඟ ජංගම ගිණුම, අපි යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම ඇතුළුව යුරෝ බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුව සමඟ අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, යුරෝ බැංකුව සමඟ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම ඇතුළු සේවාවන් සපයන්නෙමු. යුරෝ බැංකුව සමඟ ගිණුම, යුරෝ බැංකුව සහ රටවල් 105 සඳහා බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ලෙසද හැඳින්වේ.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

යුරෝ බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි යුරෝ බැංකුව හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ යුරෝ බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට එය විවෘත වේ ආයතනික බැංකු ගිණුම යුරෝ බැංකුවේ හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම යුරෝ බැංකුවේ, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවෙන් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම යුරෝ බැංකුවෙන් යුරෝබෑන්ක් හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යුරෝ බැංකුවේ අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “ඔබේ සම්බන්ධතාවය මුදල් වලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ඉබේම අනුගමනය වන නිසා, අප සියල්ලන්ම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට සෑම විටම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙනු ඇති අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

යුරෝබෑන්ක් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, යුරෝ බැංකුවේ පළමු වරට තෝරාගත් සමාගම් සහ යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළුව යුරෝ බැංකුවේ අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් සේවා හේතුවෙන්.

යුරෝ බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, යුරෝ බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් යුරෝ බැංකුව, යුරෝ බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභම බැංකුව යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, ලාභම බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ආරම්භක සේවා,සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඊබී බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඊබී බැංකුව සඳහා, ඊබී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඊබී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඊබී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඊබී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු

 • අද යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  යුරෝ බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1200
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  යුරෝ බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • අද යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  යුරෝ බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  500
  1000
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  යුරෝ බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

යුරෝ බැංකුවේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
යුරෝ බැංකු ලේඛන විද්‍යුත් බෙදා හැරීම
යුරෝ බැංකු ලේඛන විද්‍යුත් බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

සයිප්‍රස් ලිපිනය සඳහා + $ 25
සයිප්‍රස් නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

සයිප්‍රසය සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
සයිප්‍රස් නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

B යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

B යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

B යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

B යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, යුරෝ බැංකුවේ සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙමු.

විස්තර

විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින යුරෝ බැංකුව හෝ බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. B යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ / හෝ යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. Document සියලුම ලිපි ලේඛන අවසාන අනුමැතිය සඳහා යුරෝ බැංකුව වෙත යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

යුරෝ බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් යුරෝ බැංකුව විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ, එම සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා යුරෝ බැංකුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා, යුරෝ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා සම්පූර්ණ ප්‍රේරිත සමාගමේ ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

යුරෝ බැංකුව සමඟ පූර්ව අනුමත කිරීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි යුරෝ බැංකුවේ බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර යුරෝ බැංකුවේ ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු, අසම්පූර්ණ තොරතුරු සපයන්නේ නම් යුරෝ බැංකුව සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පත ප්‍රමාද වනු ඇත. ඔබ හෝ අනාවරණය කර නැත.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

යුරෝ බෑන්ක් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැකිය.

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා යුරෝ බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අප අමතන්න.

යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම යුරෝ බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම යුරෝ බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඊබී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා ඊබී බැංකුවේ විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඊබී | ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා ඊ.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා යුරෝ බැංකුව සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අප අමතන්න.

යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | යුරෝ බැංකු තුළ අන්තර්ජාලය හරහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඊබී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ඊබී බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | EB හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා ඊ.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යයි

 • යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  අපි යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම හැරුණු විට, අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ඉදිරිපත් නොකරයි. යුරෝ බැංකුව. අපි යුරෝ බැංකුවේ බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි සයිප්‍රසයට සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව කීම නිවැරදිය. අපගේ “පරිමාණයේ ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. , අපි “යුරෝ බැංකුව සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා” වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි යුරෝ බැංකුව සඳහා එක් බැංකුකරණ විසඳුම් සපයන්නෙක් වෙමු!

  යුරෝ බැංකුව සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ බල ප්‍රදේශ 110 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක ඇති අපගේ සම්බන්ධතාවය අපි ශක්තිමත් කර තිබෙනවා.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  යුරෝ බැංකු බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • යුරෝ බැංකුව සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • බැංකු අයදුම්පත්‍රය සම්පුර්ණ කිරීම සහ ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා යුරෝ බැංකුව සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය යුරෝ බැංකුව වෙත යවමු.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි යුරෝ බැංකුවේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව යුරෝ බැංකුව යුරෝ බැංකුව සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ යුරෝ බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, යුරෝ බැංකුව සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, යුරෝ බැංකුව සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ යුරෝ බැංකුව සඳහා අවම ශේෂය හෝ වෙනත් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

  • “යුරෝබෑන්ක් සඳහා බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ වෘත්තීය බලපත්‍ර සහ නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, රඳවා ගැනීම, සේවා හෝ වෙනත් යනාදිය වැනි) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • යුරෝ බැංකුව සමඟ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එනිසා අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී යුරෝ බැංකුව සඳහා සමස්ත ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත; නමුත් ඒ අතරම, අපට ඕනෑම වේලාවක යුරෝ බැංකුවේ සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ යුරෝ බැංකුව අනුගමනය කරන ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත, කරුණාකර යොමු වන්න FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් යුරෝ බැංකුව සඳහා ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා යුරෝ බැංකුව සඳහා වන මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • යුරෝ බැංකුව සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීත්‍යානුකූල සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා සංදේශ සහ සංගත ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • යුරෝ බැංකුව සමඟ ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම තහවුරු කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්ගේ, කොටස් හිමියන්ගේ, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ලේකම්ගේ (අදාළ නම්) යුරෝ බැංකුව සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ යුරෝ බැංකුව සමඟ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත යුරෝ බැංකුව සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත යුරෝ බැංකුව සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත යුරෝ බැංකුව සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපත් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • යුරෝ බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළත්).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • යුරෝ බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලේඛන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොවේ, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වනු ඇත, නැතහොත් අනෙක් අතට, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී

  යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා යුරෝ බැංකුව සමඟ ඇති තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න යුරෝ බැංකුව:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත යුරෝ බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත යුරෝ බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, යුරෝ බැංකුවේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ යුරෝ බැංකුවේ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති යුරෝ බැංකුවේ අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට යූරෝ බැංකුව සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහ බැංකු සේවා සඳහා අපි සහාය නොදක්වමු:

  • ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ නිෂ්පාදකයින්ට යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයනු නොලැබේ. යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • යුරෝ බැංකුව සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය යුරෝ බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය සමඟ ආයතනික බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • යුරෝ බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. තනි බැංකුකරණය යුරෝ බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය සමඟ පුද්ගලික බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • යුරෝබෑන්ක් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය යුරෝ බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දීමට අවශ්‍ය නොවේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය යුරෝ බැංකුව භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් යුරෝ බැංකුව කටයුතු කිරීම. අක්වෙරළ බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • යුරෝ බැංකුව සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් යුරෝ බැංකුව කටයුතු කිරීම. වාණිජ බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා අන්‍යාගමික දෙමව්පියන්ගේ ක්‍රියා පටිපාටි හෝ ඒවා කිරීමට කැමති මානව හිමිකම් උල්ලං of නය කිරීම් ඇතුළු යුරෝ බැංකු සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයා නොමැත. සමාගමේ බැංකුකරණය යුරෝ බැංකුව සමඟ.

  • යුරෝබෑන්ක් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා ලබා නොදේ ආයතනික බැංකුකරණය යුරෝ බැංකුව සමඟ සහ භාවිතය සමඟ ආයතනික බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • යුරෝබෑන්ක් සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් සේවාවන් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කිරීමට භාවිතා කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • භාවිතා කිරීමට කැමති පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ සහ භාවිතය ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  • යුරෝ බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය යුරෝ බෑන්ක් සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් තනි බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත යුරෝ බැංකුව, ඒ අතරම, යුරෝ බැංකුවේ ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ යුරෝ බැංකුවයුරෝ බැංකුව බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ යුරෝ බැංකුව. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  යුරෝ බැංකුව සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට යුරෝබෑන්ක් කට්ටලය නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා යුරෝ බැංකුවේ සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදකයින් යුරෝ බැංකුව සමඟ කෙලින්ම මෙන්ම අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ යුරෝ බැංකුව සඳහා වූ සංගමය, යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, යුරෝ බැංකුවේ බැංකු උපදේශකයින් යුරෝ බැංකුව තුළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයයි.

අපි යුරෝ බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා යුරෝ බැංකුව සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න යුරෝ බැංකුවේ, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම යුරෝ බැංකුවේ සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

යුරෝ බැංකුවේ වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට, යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

යුරෝ බැංකුව සමඟ වසර ගණනාවක අත්දැකීම් සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම යුරෝ බැංකුව සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීම, යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ එය යුරෝබෑන්ක් හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 සඳහා ආයතනික ගිණුම යුරෝබෑන්ක් සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නයුරෝ බැංකු ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් සියල්ල එක් මානව සම්පත් විසඳුමකින් සපයන්න, යුරෝ බැංකුව සඳහා අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය යුරෝ බෑන්ක් ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සමඟ හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 ක.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර, අක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලයන් සඳහා යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, හොඳම මිලට යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ, අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු ..

සූදානම් කළ සමාගමකි

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව, අපට ද සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, යුරෝ බැංකුවේ බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකු කටයුතු සඳහා යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සංගතවලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීම අරමුණයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා යුරෝ බැංකුව සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම

යුරෝබෑන්ක් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි යුරෝ බැංකුවේ විවෘත කරන ආයතනික බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, එය ද හැඳින්වේ, යුරෝ බැංකු තුළ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වන ජංගම බැංකු ගිණුම් හෝ යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, මේවා සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ. යුරෝ බැංකුව.

යුරෝබෑන්ක් සඳහා හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඊබී බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඊබී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඊබී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඊබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඊබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඊබී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රසයේ යුරෝබෑන්ක් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඊබී බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඊ.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

යුරෝ බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි යුරෝ බැංකුවේ විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු, එයද හැඳින්වේ, යුරෝ බැංකුවේ විවෘත වන බැංකු ගිණුම් ඉතිරි කිරීම හෝ යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, මෙම සේවාවන් අපගේ පුද්ගලික බැංකුකරණයේ කොටසක් ලෙස පිරිනමනු ලැබේ. යුරෝ බැංකුව සඳහා විසඳුම්.

අධිකරණ බල 109 ක යුරෝ බැංකුව සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

යුරෝ බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, යුරෝ බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, යුරෝ බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝ බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝ බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් යුරෝ බැංකුව සඳහා, යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝ බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඊබී බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඊබී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඊබී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. EB සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, EB සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, EB සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ EB සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රසයේ යුරෝබෑන්ක් හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඊබී බැංකුවේ | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඊ.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ යුරෝ බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

යුරෝ බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකුකරණය යටතේ යුරෝ බැංකුව තුළ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වන අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් හෝ යුරෝ බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, යුරෝ බැංකුව තුළ විවෘත වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. යුරෝ බැංකුව සඳහා විසඳුම්.

යුරෝබෑන්ක් සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන යුරෝබෑන්ක් සඳහා හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අපි සිටිමු!

යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඊබී බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඊබී බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඊබී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඊබී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඊබී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඊබී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඊබී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම යුරෝ බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සයිප්‍රසයේ යුරෝබෑන්ක් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඊබී බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඊ.බී.

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය යුරෝ බැංකුව සඳහා

යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලන්න


යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට යුරෝ බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, යුරෝ බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, යුරෝ බැංකුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. යුරෝ බැංකුව සමඟ. යුරෝබෑන්ක් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ යුරෝබෑන්ක්හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන යුරෝ බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය යුරෝ බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, යුරෝ බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ යුරෝ බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. තවද ඔබේ සමාගම සඳහා යුරෝ බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

යුරෝ බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | යුරෝ බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට යුරෝ බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, යුරෝ බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, යුරෝ සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු, බැංකු ගාස්තු. යුරෝ බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ යුරෝ බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන යුරෝ බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය යුරෝ බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, යුරෝ බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ යුරෝ බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට යුරෝ වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. යුරෝ බැංකුවේ ගාස්තු, යුරෝ බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

යුරෝ බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | යුරෝ බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, යුරෝ බැංකුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සයිප්‍රසය, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගාස්තු. යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. ඔබට යුරෝ බැංකුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සයිප්‍රසය. යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ ගාස්තු, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසය සඳහා බැංකු ගාස්තු | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට යුරෝ බැංකු සයිප්‍රස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ ගිණුම, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගාස්තු. යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය යුරෝ බැංකු සයිප්‍රස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ගිණුම. යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ගාස්තු, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සඳහා බැංකු ගාස්තු | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සයිප්‍රසය සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. යුරෝබෑන්ක්, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සමඟ බැංකු ගාස්තු. සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක්හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. ඔබට සයිප්‍රසයෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා යුරෝ බැංකුව. සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා ගාස්තු, සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සඳහා බැංකු ගාස්තු | සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඊබී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඊබී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඊබී බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඊබී බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ඊබී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. බැංකුව, ඊබී බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඊබී බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඊබී බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඊබී බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඊබී බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ ඊබී බැංකුවේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඊබී බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඊබී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට ඊබී වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. ඊබී බැංකුවේ ගාස්තු, ඊබී බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඊබී බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඊබී බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඊබී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඊබී බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ඊබී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඊබී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ඊ.බී.

EB හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට EB හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට EB ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, EB සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, EB සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. EB සමඟ. ඊබී හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඊබී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඊබී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඊබී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ඊබී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. තවද ඔබේ සමාගම සඳහා ඊබී වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා. ඊබී සඳහා ගාස්තු, ඊබී හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඊබී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඊබී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඊබී සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

EB සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | EB සඳහා බැංකු ගාස්තු | EB හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු

යුරෝ බැංකුව සඳහා ගාස්තු, යුරෝ බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, යුරෝ බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

යුරෝ බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හෝ යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ යුරෝබෑන්ක් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, යුරෝ බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කරන්න සහ යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා යුරෝ බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

යුරෝ බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

යුරෝ බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළුව යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. යුරෝ බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න යුරෝ බැංකුව, යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු සේවා

යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා යුරෝබෑන්ක් සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට සමහර විට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසය සමඟ බැංකු සේවා

යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

යුරෝ බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ යුරෝ බැංකු සයිප්‍රසයේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. යුරෝ බැංකුවේ සයිප්‍රසයේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් සමඟ බැංකු සේවා

සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, සයිප්‍රස් යුරෝබෑන්ක් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා සයිප්‍රස් යුරෝ බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඊබී බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ඊබී බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඊබී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඊබී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ඊබී බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, ඊබී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ඊබී බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඊබී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම හරහා ඊබී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඊබී සමඟ බැංකු සේවා

ඊබී හි ආයතනික ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව ඊබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඊබී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ඊබී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඊබී හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා වන අපගේ සේවාවන්, ඊබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඊබී හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඊබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ඊබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හෝ ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ ඊබී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඊබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඊබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, ඊබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න ඊබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, ඊබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ ඊබී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ඊබී හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයෙකු සඳහා යුරෝ බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | විදේශිකයෙකු සඳහා යුරෝ බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | විදේශිකයෙකු සඳහා යුරෝ බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් | විදේශිකයෙකු සඳහා යුරෝ බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - යුරෝ බැංකුව