ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම - ඩීබීඑස් බැංකුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන්නේ නම් ඔබ සුදුසු තැනක සිටී:

 • D ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ඩී.බී.එස්
 • Bank ආයතනික බැංකු ගිණුම්, ඩී.බී.එස්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ඩී.බී.එස්
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, ඩී.බී.එස්
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, ඩී.බී.එස්
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, ඩී.බී.එස්
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, ඩී.බී.එස්
 • D සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සමාගම් බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, වාණිජ බැංකු ගිණුම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, අක්වෙරළ ඩී.බී.එස්. ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් මෙන්ම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා රටවල් 105 ක සහ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මගින් සපයනු ලබන ඩී.බී.එස්. සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු සේවා සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ද ඇත.

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

1100 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

අපගේ බැංකු ගාස්තු වන ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු

අපගේ මිල: ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ විදේශිකයින් 700 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා 1300 ක් සඳහා උත්සාහයන් 6 ක් සඳහා ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ තවත් ලැයිස්තුවක් අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇත.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඔබේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - සීමාසහිත ඩී.බී.එස්

සිංගප්පූරුවේ ප්‍රධාන මූල්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවෙකු වන ඩීබීඑස් වෙළඳපල 18 ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වේ. ආසියාවේ උපත හා හැදී වැඩුණු ඔවුන් අග්නිදිග ආසියාව, මහා චීනය සහ දකුණු ආසියාව යන රටවල ඉහළ යන බලපෑමක් ඇති බැංකුවකි. ඩිජිටල් පරිවර්තනයේ පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කරන ගනුදෙනුකරුවන්ට ජනතාව හෝ ඔවුන් ගැන සැලකිලිමත් වන දේ සඳහා වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට හැකි වන පරිදි ඉතා පහසු, විනිවිද පෙනෙන හා නොපෙනෙන නව ආකාරයේ බැංකුකරණයක් ඉදිරිපත් කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණයි. ඔවුන් ඔබට ආරාධනා කරන්නේ ලයිව් මෝර්, බැංකු අඩුවෙන් යන ගමනට එක්වන ලෙසයි.
කාර්මික මූල්‍යකරණයේ කාර්යයන් ආර්ථික සංවර්ධන මණ්ඩලයට පැවරීම සඳහා 16 ජූලි 1968 වන දින සිංගප්පූරු රජය විසින් බැංකුව පිහිටුවන ලදී. අද වන විට එහි ශාඛා දිවයින පුරා පිහිටා ඇති අතර එය 100 කට වඩා වැඩිය. 518 දෙසැම්බර් 31 වන විට ඩොලර් බිලියන 2017 ක මුළු වත්කම් සහිතව, ඩී.බී.එස් බැංකුව වත්කම් අනුව සහ ආසියාවේ විශාල බැංකු අතර අග්නිදිග ආසියාවේ විශාලතම බැංකුව වේ. සිංගප්පූරුව, හොංකොං සහ තායිවානය යන රටවල පාරිභෝගික මූල්‍ය, භාණ්ඩාගාර හා වෙළඳපල, ධනය කළමනාකරණය, කොටස් තැරැව්කාර සේවය, කොටස් හා ණය අරමුදල් රැස්කිරීම යන අංශවල වෙළඳපල ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.
ඩීබීඑස් හි, අප කරන සෑම දෙයකම හරය මිනිසුන් වන අතර, ඒ නිසා ඔබට අවශ්‍ය දේ තේරුම් ගැනීමට අපි කැපවී සිටිමු. ඔබේ ඉතුරුම් සඳහා එය ඔබට සහාය වේවා හෝ ඔබේ ව්‍යාපාර අදහස් යථාර්ථයක් බවට පත් කළත්, ඔබට විශ්වාස කළ හැකි සහ ජීවිත කාලය පුරාම හවුල් විය හැකි බැංකුව බවට ඔවුන් කැපවී සිටී.
මීට වසර 50 කට පෙර ඩී.බී.එස් ආරම්භ කළ දින සිට සෑම විටම ලුහුබැඳීමේ හා නව්‍යකරණයේ ඉතිහාසයක් ඇත. ඔවුන්ගේ 50 වන සංවත්සරය සනිටුහන් කරමින් ඩිජිටල් නායකත්වය ආසියාවේ පමණක් නොව ලෝකයේ ද ප්‍රමුඛයා ලෙස පිළිගැනීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු.
ලොව හොඳම බැංකුව ලෙස ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා සිංගප්පූරුව සහ ආසියානු බැංකුව සඳහා පළමු වරට ඩීබීඑස් බැංකුව විශාල හා වඩා දියුණු බැංකු අභිබවා ගොස් ඇත. ග්ලෝබල් ෆිනෑන්ස් සිය ලොව හොඳම ගෝලීය බැංකු 2018 සම්මාන උළෙලේදී ඩී.බී.එස්.
2016 සහ 2018 වර්ෂවලදී ඩීබීඑස් 'ලොව හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව' ලෙසත්, 2018 දී යුරෝ ප්‍රාග්ධනය විසින් 'ලොව හොඳම කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ බැංකුව' ලෙසත් නම් කරන ලදී.
ග්ලෝබල් ෆයිනෑන්ස් විසින් 2009 සිට 2017 දක්වා අඛණ්ඩව වසර නවයක් බැංකුව “ආසියාවේ ආරක්ෂිත බැංකුව” ලෙස නම් කරන ලදී. වසර ගණනාවක් පුරා අපගේ සෑම සේවාදායකයෙකුටම සහ ප්‍රජාවේම සේවකයින්ට ඔවුන් අපගේ ප්‍රගතිය ප්‍රති ledge ා දෙයි. ආසියාවේ බැංකුකරණයේ අනාගතය හැඩගස්වා ගැනීමට සහ ඩීබීඑස් පිළිබඳ ඔබේ විශ්වාසයෙන් ඔවුන් පෙලඹී ඇත.

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා විකල්ප නම්

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් ද හැඳින්වේ:

 • සීමාසහිත ඩී.බී.එස්
 • DBS
 • ඩීබීඑස් බැංකුව
 • සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස්
 • සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස්
 • ඩී.බී.එස් බැංකුව එස්.ජී.
 • ඩී.බී.එස්
 • සිංගප්පූරු ඩී.බී.එස්
 • සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. , ඩී.බී.එස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකුව, ඩී.බී.එස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. , ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ කොන් ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා සුල්ටන්වරු, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. ඩී.බී.එස්. එස්.ජී. සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. එස්.ජී. සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම හෝ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ව්‍යාපාර ලෙසද හැඳින්වේ. ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම, අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ සීමිත ව්‍යාපාර සඳහා ඩී.බී.එස්.

බැංකු කටයුතු සඳහා ඩී.බී.එස්

බැංකුවේ නම
සීමාසහිත ඩී.බී.එස්
ඩීබීඑස් බැංකුවේ දේශීය නම
සිංගප්පූරුවේ සංවර්ධන බැංකුව (DBS)
ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වාසස්ථානය
සිංගප්පූරුව
සීමාසහිත ඩී.බී.එස්
1968
ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි නීතිමය ලිපිනය
53 ඇන්ග් කියෝ මාවත 3 03-01 / 27 AMK හබ්
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය (අවශ්‍ය නොවේ)
ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
0
සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
USD / SGD 100,000
සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කාලය
4 දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා ඩී.බී.එස්. බැංකුවට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපගේ කණ්ඩායම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා දෙයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය ඩී.බී.එස්.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි මාලාවක් ලැබුණු පසු, අපි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීම සකස් කරමු.

රටවල් 105 ක ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සමාගම් බැංකු ගිණුම, ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජංගම ගිණුම සමඟ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහාද අපි සේවා සපයන්නෙමු. ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමද, ඩී.බී.එස්. ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ්, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, ඒ අතරම, අපි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ද සපයන්නෙමු.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

ඔබ අපව ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අපව කුලියට ගන්නා විට එය විවෘත වේ. ආයතනික බැංකු ගිණුම සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සීමාසහිත ඩී.බී.එස්, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකු සමාගමෙන් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම හෝ විවෘත කිරීම අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම සීමාසහිත ඩී.බී.එස් ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අවංකභාවය, වේගය සහ සහයෝගය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. “අපගේ සම්බන්ධතාවය මුදල් උපයන නිසා අපට වඩා වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ඉබේම අනුගමනය වන නිසාය. උපයා ගැනීමට නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය වන්නේ එබැවිනි. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ අපගේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා වෙළඳපල ආධිපත්‍යය දරන අතර, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පළමු වරට ආයතනික සමාගම් තෝරා ගැනීම සහ ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළුව ඩී.බී.එස්. සීමිතයි.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. , ඩීබීඑස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීබීඑස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් බැංකුව, ඩීබීඑස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් බැංකුව සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත උපදේශකයින් , ලාභම බැංකුව වන ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. ඩීබීඑස් බැංකු එස්ජී සඳහා, ඩීබීඑස් බැංකු එස්ජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් , සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ලාභම බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආරම්භක නියෝජිතයන්, එස් සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් වන ඉන්ගපූර් ඩීබීඑස් බැංකුව.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු

 • අද දින ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  700
  1300
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • අද දින ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1100
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ ඩොලර් 25 සිංගප්පූරු ලිපිනය සඳහා
සිංගප්පූරු නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

සිංගප්පූරුව සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
සිංගප්පූරු නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

BS ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

BS ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

BS ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

BS ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

අපගේ අධිකරණ ගිණුම් ආරම්භක ගාස්තු ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ඇති බහු බැංකු සඳහා ඇතුළත් වේ:

 1. BS ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි සහ / හෝ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. Documents සියලුම අනුමැතිය ඩීබීඑස් බැංකුව වෙත අවසන් අනුමැතිය සඳහා යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ, එම සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා, ඩීබීඑස් බැංකුවේ සීමිත ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා අපෝස්තුළුවල සමාගමේ සම්පූර්ණ ලිපි ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පත ප්‍රමාද වනු ඇත. නඩුව අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබේ හෝ අනාවරණය නොකෙරේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැකිය.

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

සීමාසහිත ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා ඩී.බී.එස් ඩීබීඑස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම ඩී.බී.එස් ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම DBS බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම DBS සිංගප්පූරුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ එස්.ජී. | ආයතනික බැංකු ගිණුම් අන්තර්ජාලය හරහා ඩී.බී.එස් ආයතනික බැංකු ගිණුම් DBS SG හි විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම DBS SG | සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම DBS | ආයතනික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම DBS | සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම DBS බැංකුව | ආයතනික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස්

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | DBS හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම ඩී.බී.එස් ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම DBS බැංකුවේ මාර්ගගතව විවෘත කිරීම | සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම DBS සිංගප්පූරුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එස්.ජී. | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා ඩී.බී.එස් DBS SG හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා DBS SG | සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම DBS | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම DBS | සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියන් මේකර්ස් හි සිටින අතර, අපි අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ලබා නොදෙන අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. අපි ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අද අපි සිංගප්පූරුවේ සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව කීම නිවැරදිය. අපගේ “ආර්ථිකයන්” හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. පරිමාණය ”, අපි“ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා ”වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට සපයන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු විසඳුම් සපයන්නෙක්!

  ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ 110 කට අධික සංඛ්‍යාවක බැංකු සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  සීමිත බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඩී.බී.එස්.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය ඩී.බී.එස්.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කරන්නෙමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව සීමාසහිත ඩී.බී.එස් ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අවම ශේෂයක් හෝ වෙනත් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

  • “ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වන බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ වෘත්තීය බලපත්‍ර, නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, හිමිකාරීත්වය, සේවා හෝ යනාදිය වැනි) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකුවලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එබැවින් අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී ඩී.බී.එස් බැංකුව සඳහා සම්පූර්ණ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. සීමිත; නමුත් ඒ සමඟම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අපට කිසි විටෙක සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් ඩී.බී.එස්. බැංකුව සඳහා ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • සීමාසහිත ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීත්‍යානුකූල සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා වන සංදේශ සහ ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම සනාථ කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්, කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහ ලේකම්වරුන් (අදාළ නම්) ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපතක් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලේඛන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොවේ, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වනු ඇත හෝ අනෙක් අතට, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, ඩී.බී.එස්

  සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න සීමාසහිත ඩී.බී.එස්:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි මිනිස් ජාවාරම් වලට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහ බැංකු සේවා සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සීමාසහිත ඩී.බී.එස් සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. තනි බැංකුකරණය ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම, යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරයි. අක්වෙරළ බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඩී.බී.එස්. වාණිජ බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ ඒජන්සි සඳහා ලබා දී නොමැත. සමාගමේ බැංකුකරණය සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා ලබා නොදේ ආයතනික බැංකුකරණය ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් සේවා සපයන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා නොවේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස් ව්‍යාපාර බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • භාවිතා කිරීමට කැමති පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා සපයනු නොලැබේ. අක්වෙරළ බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස් ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  • සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය පිළිබඳ කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත සීමාසහිත ඩී.බී.එස්, ඒ සමඟම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ සීමාසහිත ඩී.බී.එස්සීමාසහිත ඩී.බී.එස් බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි කට්ටලය සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො. 110 ක් ස්වයංක්‍රීයව කරත්තයට එකතු වේ.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා සීමාසහිත ඩී.බී.එස්.109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් කෙලින්ම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා වූ සංගමය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩී.බී.එස්. සීමිත සමාගම.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි ඩී.බී.එස්.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සීමාසහිත ඩී.බී.එස් සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බැංකු සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

සීමාසහිත ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම්

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා වන ආයතනික ගිණුම DBS Bank සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් සියල්ල එක මානව සම්පත් විසඳුමකින් ලබා දෙන්න, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍රඅක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලතල සඳහා ඩී.බී.එස්.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු.

සූදානම් කළ සමාගමකි

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව අපට සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, අරමුණ වන්නේ පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීමයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. මේවා ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ඩී.බී.එස්. එසේම ඩීබීඑස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකුවේ සිංගප්පූරුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත ඩී.බී.එස් දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ එස්.ජී. | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම DBS SG හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස් | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විවෘත වන බැංකු ගිණුම් ඉතිරි කිරීම හෝ ඩී.බී.එස්. සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස පිරිනමනු ලැබේ.

අධිකරණ බල 109 කින් යුත් ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීබීඑස්, ඩීබීඑස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ඩීබීඑස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත ඩී.බී.එස් හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ එස්.ජී. | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම DBS SG හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස් | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු ගිණුමේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වන අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් හෝ ඩී.බී.එස්. ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ බැංකු සමාගම.

ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සැපයුම්කරුවන් අතර අපි සිටිමු!

Free consultancy for offshore bank account opening services for DBS Bank Limited, offshore bank account opening agents for DBS Bank Limited, offshore bank account opening consultants for DBS Bank Limited, offshore bank account opening advisors for DBS Bank Limited. Also offshore bank account opening services for DBS, offshore bank account opening agents for DBS, offshore bank account opening consultants for DBS and offshore bank account opening advisors for DBS. offshore bank account opening services for DBS Bank, offshore bank account opening agents for DBS Bank, offshore bank account opening consultants for DBS Bank and offshore bank account opening advisors for DBS Bank. offshore bank account opening services for DBS Bank Singapore, offshore bank account opening agents for DBS Bank Singapore, offshore bank account opening consultants for DBS Bank Singapore and offshore bank account opening advisors for DBS Bank Singapore. offshore bank account opening services for DBS Singapore, offshore bank account opening agents for DBS Singapore, offshore bank account opening consultants for DBS Singapore and offshore bank account opening advisors for DBS Singapore. offshore bank account opening services for DBS Bank SG, offshore bank account opening agents for DBS Bank SG, offshore bank account opening consultants for DBS Bank SG and offshore bank account opening advisors for DBS Bank SG. offshore bank account opening services for DBS SG, offshore bank account opening agents for DBS SG, offshore bank account opening consultants for DBS SG and offshore bank account opening advisors for DBS SG. offshore bank account opening services for Singapore DBS, offshore bank account opening agents for Singapore DBS, offshore bank account opening consultants for Singapore DBS and offshore bank account opening advisors for Singapore DBS. offshore bank account opening services for Singapore DBS Bank, offshore bank account opening agents for Singapore DBS Bank, offshore bank account opening consultants for Singapore DBS Bank and offshore bank account opening advisors for Singapore DBS Bank.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සීමාසහිත ඩී.බී.එස් ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඩීබීඑස් බැංකුවේ එස්.ජී. | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම DBS SG හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස් | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය සීමාසහිත ඩී.බී.එස්

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලන්න


සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගිණුම, ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩී.බී.එස්. බැංකු සීමිත තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ඩී.බී.එස්.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා මූලික තැන්පතුව | සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

DBS හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩීබීඑස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීබීඑස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීබීඑස් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. DBS සමඟ. ඩීබීඑස් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීබීඑස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඩීබීඑස් සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීබීඑස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩීබීඑස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ඩීබීඑස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. ඔබේ සමාගම සඳහා ඩීබීඑස් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා. ඩීබීඑස් සඳහා ගාස්තු, ඩීබීඑස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීබීඑස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, ඩීබීඑස් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීබීඑස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීබීඑස් සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ඩීබීඑස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ඩී.බී.එස්

ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩීබීඑස් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ඩීබීඑස් ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු, බැංකු ගාස්තු. ඩීබීඑස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඩීබීඑස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීබීඑස් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.බී.එස් බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.බී.එස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඩී.බී.එස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඩී.බී.එස් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා බැංකුව. ඩීබීඑස් බැංකුවේ ගාස්තු, ඩීබීඑස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | ඩී.බී.එස් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස්. බැංකු ගිණුම, ඩී.බී.එස්. සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකු සහ සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු සිංගප්පූරුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඩී.බී.එස්. බැංකු සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස්. සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකු ගාස්තු, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, ඩී.බී.එස්. සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සිංගප්පූරුව, ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුවේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීබීඑස් සිංගප්පූරු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඩී.බී.එස් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සිංගප්පූරුව. ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා ගාස්තු, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් සඳහා මූලික තැන්පතුව | සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. DBS බැංකු SG සමඟ ගිණුම, DBS බැංකු SG සමඟ බැංකු ගාස්තු. ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් වන ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සඳහා ගාස්තු, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩී.බී.එස්. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

ඩී.බී.එස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව එස්.ජී. | ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩී.බී.එස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු ඩී.බී.එස්. බැංකුව එස්.ජී.

DBS SG හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඩීබීඑස් එස්ජී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට ඩීබීඑස් එස්ජී ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, ඩීබීඑස් එස්ජී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, ඩීබීඑස් සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. එස්.ජී., ඩී.බී.එස්. ඩීබීඑස් එස්ජී හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ ඩීබීඑස් එස්ජී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය ඩීබීඑස් එස්ජී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, ඩීබීඑස් එස්ජී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා ඩීබීඑස් එස්ජී සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර ඩීබීඑස් එස්ජී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඩීබීඑස් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා එස්.ජී. ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා ගාස්තු, ඩීබීඑස් එස්ජී හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩීබීඑස් එස්ජී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩීබීඑස් එස්ජී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

DBS SG සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | ඩීබීඑස් එස්ජී සඳහා බැංකු ගාස්තු | ඩීබීඑස් එස්ජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු DBS SG

සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, සිංගප්පූරුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඩීබීඑස්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සමඟ බැංකු ගාස්තු. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට සිංගප්පූරුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා ඩී.බී.එස්. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා ගාස්තු, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සිංගප්පූරුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතු DBS | සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සඳහා බැංකු ගාස්තු | සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව DBS | සිංගප්පූරු ඩී.බී.එස් විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ ගිණුම, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයන සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවෙන් ගිණුම. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ ගාස්තු, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව ඩීබීඑස් බැංකුව | සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි ගාස්තු, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, ඩී.බී.එස්. .

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. සීමාසහිත ඩීබීඑස් බැංකු විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීබීඑස් සමඟ බැංකු සේවා

ඩීබීඑස් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ඩීබීඑස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන්, ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීබීඑස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීබීඑස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, ඩීබීඑස් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු සඳහා බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ඩීබීඑස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන්, ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයින් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ඩීබීඑස් බැංකුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම හරහා ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර සිංගප්පූරුවේ ඩී.බී.එස්. බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකු විවෘත කිරීම සඳහා සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුකරුවෙකු, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සහ ඩීබීඑස් බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු සේවා

ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන්, ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩීබීඑස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාල ගිණුමක් විවෘත කිරීම හරහා ඩී.බී.එස් සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා ඩීබීඑස් බැංකු එස්.ජී. සමඟ බැංකු සේවා

ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයෙකු, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. ඩී.බී.එස්. බැංකු එස්.ජී. හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා DBS SG සමඟ බැංකු සේවා

ඩීබීඑස් එස්ජී හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව ඩීබීඑස් එස්ජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ ඩීබීඑස් එස්ජී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

ඩීබීඑස් එස්ජී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් එස්ජී හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන්, ඩීබීඑස් එස්ජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ඩීබීඑස් එස්ජී හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන අතර එයට ඩීබීඑස් එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් ය. DBS SG හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ ඩීබීඑස් එස්ජී හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, ඩීබීඑස් එස්ජී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, ඩීබීඑස් එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න ඩීබීඑස් එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, ඩීබීඑස් එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සහ ඩීබීඑස් එස්ජී හි විදේශිකයෙකු සඳහා මාර්ගගතව අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා ඩීබීඑස් එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් සමඟ බැංකු සේවා

සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වන විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන් ඇතුළත් වන අතර සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ DBS හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සිංගප්පූරුවේ ඩීබීඑස් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වේ. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. සිංගප්පූරු ඩීබීඑස් බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයෙකු සඳහා ඩී.බී.එස්. බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | විදේශිකයෙකු සඳහා ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | ඩීබීඑස් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් විදේශිකයෙකු සඳහා | විදේශිකයෙකු සඳහා ඩී.බී.එස්. බෑන්ක් ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - සීමාසහිත ඩී.බී.එස්