ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

HSBC සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම - HSBC සිංගප්පූරුවේ විවෘත බැංකු ගිණුම

ඔබ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් හෝ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන්නේ නම් ඔබ සුදුසු තැනක සිටී:

 • H HSBC සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකු ගිණුම
 • ● ආයතනික බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම
 • Bank ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම
 • Bank පුද්ගලික බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම
 • Bank ජංගම බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම
 • ● අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම
 • H එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම්

ව්‍යාපාර බැංකුකරණය, පුද්ගලික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා සඳහා සහාය,

දැන් ඇණවුම් කරන්න

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු කටයුතු, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකුකරණය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, HSBC සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික ගිණුම, HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම, HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ සමාගම් බැංකු ගිණුම, HSBC සිංගප්පූරුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ ශිෂ්‍ය බැංකු ගිණුම, වාණිජ බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ ජංගම බැංකු ගිණුම සහ තවත් බොහෝ දේ.

අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා රටවල් 105 ක සහ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම් මගින් සපයනු ලබන එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සපයන්නෙමු. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ නියෝජිතයින්.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමට සහ රටවල් 105 ක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු සේවා තිබේ.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පැතලි මිල ගණන්

සැඟවුණු ගාස්තු සහිතව HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට කම්පන ලබා නොදෙමු.

විශ්වාසය | විශ්වසනීයත්වය | ප්‍රති | ල | සාර්ථකයි | බැංකු 472 ක්

වෙළඳපල මිල

(අපගේ මිල නොවේ)

1100 + සැඟවුණු ගාස්තු + අසමත් වීම

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා අපගේ බැංකු ගාස්තු වන එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි පැතලි මිලක් ලබා දෙන්නෙමු

අපගේ මිල: පදිංචිකරුවන් සඳහා ඩොලර් 300 ක් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා විදේශිකයින් 700 ක් සහ පළමු උත්සාහය සඳහා විදේශිකයින්, ඒ වෙනුවට, උත්සාහයන් 1300 ක් සඳහා 6 ක් සඳහා අපගේ ප්ලැටිනම් පැකේජය සඳහා, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ අපගේ ලැයිස්තුවේ ඇති වෙනත් බැංකු 5 ක් ඇතුළුව.

අපගේ ලැයිස්තුවෙන් ඔබ තෝරාගත් බැංකු මත පදනම්ව, අපි අය කරන්නේ පැතලි ගාස්තුවක් පමණි.

බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ලාභම මිල සහතිකයි.

බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ කැපවූ බැංකු ගිණුම් කළමනාකරු.

HSBC සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ඔබගේ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ උපදේශනය.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සහ රටවල් 105 සඳහා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ සැලැස්ම.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අපගේ කැපවූ අත්දැකීම්.

හැඳින්වීම - සීමාසහිත එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකුකරණය

සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී සමූහයේ ඉතිහාසය 1877 දී ආරම්භ වූ අතර එහි ආරම්භක සාමාජික හොංකොං සහ ෂැංහයි බැංකු සංස්ථා සමාගම සිය පළමු ශාඛාව දිවයිනේ විවෘත කළේය.
මුල් දිනවල, කාර්යාලයේ ව්‍යාපාරයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සමන්විත වූයේ චීන වෙළෙන්දන්ට ණය ලබා දීම සහ ආනයන, අපනයන සහ එන්ට්‍රෙපෙට් වෙළඳාම සඳහා මුදල් සැපයීමෙනි.
1881 සිට 1909 දක්වා ශාඛාවට තමන්ගේම මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කිරීමට අවසර තිබුණි. දේශීය වෙළෙන්දෝ නෝට්ටු විශ්වාසදායක හා ස්ථාවර ව්‍යාපාර ගනුදෙනු මුදල් ලෙස විශ්වාස කළ අතර සිංගප්පූරුවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට බලපෑම් කළහ. සිංගප්පූරුවේ බහු සංස්කෘතික පැවැත්ම පිළිබිඹු කිරීමක් ලෙස දිවයිනේ බොහෝ භාෂා - ඉංග්‍රීසි, චීන, මැලේ, අරාබි, දෙමළ සහ ගුජරාටි යන භාෂා සෑම මුදල් නෝට්ටුවකම පැවැත්විණි.
ශාඛාවේ පළමු කාර්යාලය කොලියර් ක්වේ හි පිහිටා තිබූ අතර 1890 දී ෆුලර්ටන් ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට පාර දිගේ තවත් ස්ථානයක් මිලදී ගන්නා ලදී. වාස්තු විද්‍යාත්මක සමාගමක් වන ස්වෑන් සහ මැක්ලරන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ගොතික් ව්‍යුහයක් මෙහි ඉදිකර ඇති අතර සිංගප්පූරුවේ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අද එම වෙබ් අඩවියේම පවතී.
1920 දශකය වන විට ව්‍යාපාරය සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය විය. බැංකුවට වැඩි ඉඩක් අවශ්‍ය වූ අතර වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සිංගප්පූරුව කෙරෙහි ඔවුන් තුළ තිබූ විශ්වාසය හා විශ්වාසය පිළිබිඹු කිරීමට ඔවුන්ගේ නිවස අවශ්‍ය විය.
සිල්ලර බැංකු හා වත්කම් කළමනාකරණය, වාණිජ, ආයෝජන සහ පෞද්ගලික බැංකුකරණය, රක්ෂණය, රාජසන්තක කිරීම සහ භාරකාර සේවා, සුරැකුම්පත් සහ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළවල් ආවරණය වන පරිදි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විවිධාකාර බැංකු හා මූල්‍ය සේවා සපයයි.
අද, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ආරම්භ කරන ලද මුල්ම බැංකු වලින් එකක් වන අතර එය බහුජාතික සමාගම්, ගෘහස්ථ ව්‍යාපාර, පුද්ගලික බැංකු සේවාදායකයින්, ආයතනික හා සිල්ලර සේවාදායකයින්ගේ බැංකු අවශ්‍යතා සපුරාලන සිංගප්පූරුවේ මූල්‍ය සේවා අංශයේ ප්‍රමුඛයා වේ. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව වසර 2020 කට වැඩි කාලයක් ගත වූ පසු 140 දී මරීනා බේ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ වර්තමාන මූලස්ථානය වෙත පළමු ශාඛාව පිහිටුවන ලද පැරණි කොලියර් ක්වේ අඩවියේ නැවත පදිංචි විය. එච්එස්බීසී ජේඩ් සහ ප්‍රිමියර් සෙන්ටර් පර්යන්ත සහ ස්වයං සේවා පර්යන්ත ඇතුළුව දිවයිනේ ප්‍රධාන ස්ථානවල ශක්තිමත් සිල්ලර ජාලයක් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සතුව ඇත.
ඔවුන් එච්එස්බීසී ලයිෆ් හි රක්ෂණයක් ලබා දෙයි, නමුත් අපි මීට වඩා බොහෝ දේ කරන්නෙමු. අවසානයේදී, රක්ෂණය යනු ඔබට සහ ඔබ මත විශ්වාසය තබන අයට ඔබේ පොරොන්දු ඉටු කිරීමට උපකාර කිරීම බව ඔවුහු දනිති. ඉතින්, එය දැනටමත් ඔබ සතුව ඇති දේ ආරක්ෂා කර ගැනීම, ඔබ කැමති අනාගතයේ ආයෝජනය කිරීම හෝ ඔබ ආදරය කරන අයව රැකබලා ගැනීම යන කරුණු වේවා, ඔබ වඩාත්ම විශ්වාස කරන බැඳීම් තබා ගැනීමට අපි ඔබට උදව් කරන්නෙමු. එච්එස්බීසී ප්‍රජාවේ කොටසක් ලෙස එච්එස්බීසී හි මූල්‍ය පදනම විසින් සුරක්ෂිත කරන ලද භාණ්ඩ හා සේවා ඔවුන් විසින් සපයනු ලබන අතර, බැංකු, ජාත්‍යන්තර සේවා සහ විශ්වාසනීය හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා වසර 150 කට වැඩි කාලයක් පුරා ප්‍රවීණයන්ගේ සහාය ඇත. ඔවුන්ගේ පොරොන්දු ඉටු වේ, එවිට ඔබට ඔබේ පොරොන්දු ඉටු කළ හැකිය.

HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා විකල්ප නම්

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම ද හැඳින්වේ:

 • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම
 • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව
 • එච්එස්බීසී බැංකුව සිංගප්පූරුව
 • එච්එස්බීසී එස්.ජී.
 • එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී.
 • HSBC බැංකුව
 • සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී
 • සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව

තවත් බැංකු තොරතුරු ද සොයාගත හැකිය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ වෙබ් අඩවිය.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සිංගප්පූරුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක නියෝජිතයන් සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා උපදේශකයින්, එස්ජී එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්එස්බීසී හි උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, හෝ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළත්, ව්‍යාපාර ලෙසද හැඳින්වේ. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම, අපගේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාර සඳහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහාය වේ.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම බැංකු කටයුතු පිළිබඳ විස්තර

බැංකුවේ නම
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ දේශීය නම
හොංකොං සහ ෂැංහයි බැංකු සංස්ථා බැංකුව (HSBC)
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි වාසස්ථානය
සිංගප්පූරුව
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම ආරම්භ කරන ලදී
1877
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ නීතිමය ලිපිනය
21 කොලියර් ක්වේ, 13-02 එච්එස්බීසී ගොඩනැගිල්ල
භෞතික පැවැත්ම
පුද්ගලික සංචාරය (අවශ්‍යයි)
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ වෙබ් අඩවිය
අවම ශේෂය
0
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව
SGD 30,000
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට ගතවන කාලය
7 දින

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි HSBC සිංගප්පූරු සමාගමට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

නොමිලේ උපදේශනය

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අපගේ කණ්ඩායම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සහ රටවල් 105 ක ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුකරණය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය සපයයි.

සමාගම් වර්ගය තෝරන්න

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අපගේ සේවාවන් සමඟ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවෙන් බැංකුවක් තෝරන්න.

ලේඛගතකිරීම

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා බැංකු ක්‍රියාවලිය සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත අපි ඔබේ සම්පූර්ණ ලේඛන සමූහය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ ඉදිරිපත් කරමු.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා සම්පූර්ණ ලියකියවිලි කට්ටලයක් ලැබීමෙන් පසු, අපි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලීම සකස් කරමු.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ රටවල් 105 ක බැංකු සඳහා එක් නැවතුම් බැංකු ගිණුම් සේවා.

අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සහ රටවල් 105 ක සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික බැංකු සේවා සපයන්නෙමු. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ සමාගම් බැංකු ගිණුම, ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ජංගම ගිණුම වන එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු සඳහාද අපි සේවා සපයන්නෙමු. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමද ඇතුළත් වේ. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ අන්තර්ජාතික බැංකු ගිණුමක් වන එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ අපි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ද සපයන්නෙමු.

ඔබගේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහ සහාය!

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න

ඔබේ තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න, අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හෝ ඔබේ බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා විකල්පයක් යෝජනා කරමු.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික බැංකු අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් නැවතුම් බැංකු හා ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවෙක්.”

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබ අපව කුලියට ගත් විට එය විවෘත කිරීමට ආයතනික බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ හෝ විවෘත කිරීමට පුද්ගලික බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ, හෝ එය විවෘත කිරීම සඳහා විය හැකිය අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් වෙතින් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් වෙතින් අක්වෙරළ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ විවෘත කිරීමට අක්වෙරළ ආයතනික බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමෙන් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අවංකභාවය, වේගය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. උපයා ගැනීමට නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමුඛ වේ, අපගේ දර්ශනය එයයි, ඒ නිසා අපට සැමවිටම පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙනු ඇති අතර අපගේ සේවාදායකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ සේවාවන් අපගේ හවුල්කරුවන් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පසුව අප හා එක් වේ. හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන. "

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් සඳහා අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පළමු වරට ආයතනික සමාගම් තෝරා ගැනීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ලොව පුරා බහුජාතික සමාගම් ඇතුළුව එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් සේවා ලිමිටඩ්.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සිංගප්පූරුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, ලාභම සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, ලාභදායී බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම එච්එස්බීසී එස්ජී හි උපදේශකයින්, ලාභම බැංකු ඇක්යු එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා ආරම්භක සේවා, එස්.ජී. එච්එස්බීසී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරුව සඳහා ලාභදායී බැංකු ගිණුම් විවෘත උපදේශකයින් එච්එස්බීසී, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා පැකේජ ගාස්තු

 • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුමක් අද විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  700
  1300
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
 • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් අද විවෘත කරන්න!

  1 උත්සාහය

  මූලික

  6 බැංකු උත්සාහයන්

  ප්ලැටිනම්

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා පැකේජ ගාස්තු
  600
  1100
    සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම
  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ සූදානම් වී ඉදිරිපත් කරන්න
    අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
  අසීමිත දුරකථන සහ විද්‍යුත් තැපැල් සහාය
    ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්
  ඊළඟ ව්‍යාපාරික දින සැකසුම්

HSBC සිංගප්පූරුවේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

රන් ප්ලැටිනම්
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
එක්ස්ප්‍රස් සේවාව ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

+ $ 100

+ $ 100

තැපැල් විකල්ප

මූලික ප්ලැටිනම්
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික බෙදා හැරීම
  එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම
එක්ස්ප්‍රස් නැව්ගත කිරීම

+ ඩොලර් 25 සිංගප්පූරු ලිපිනය සඳහා
සිංගප්පූරු නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

සිංගප්පූරුව සඳහා ඇතුළත් කර ඇත
සිංගප්පූරු නොවන ලිපිනය සඳහා + $ 110

වියාචනය සහ සටහන: 

බැංකු ගිණුම් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රය

විවෘත බැංකු ගිණුම
එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා

H HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

H එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

H HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා මූලික පැකේජය

H එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සඳහා ප්ලැටිනම් පැකේජය සහ උත්සාහයන් 5 ක්

*සටහන: බැංකු ගිණුම් අයදුම්පත වරකට බැංකු 1 ක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු අතර, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ සාර්ථක අනුමැතිය මත පැකේජය සම්පුර්ණ ලෙස සලකනු ලැබේ, බැංකු ගිණුම් 1 ක් පමණක් විවෘත කිරීමට අපි සහාය දෙන්නෙමු.

විස්තර

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හෝ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල සිටින බහු බැංකු සඳහා අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගාස්තු ඇතුළත් වන්නේ:

 1. H එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි සහ / හෝ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
 2. Personal ඔබේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.
 3. Completion සම්පූර්ණ කිරීම සහ අත්සන් කිරීම සඳහා අපි ඔබට උපදෙස් සහිත අයදුම්පත් එවන්නෙමු.
 4. සියලුම ලේඛන එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමට අවසන් අනුමැතිය සඳහා යොමු කිරීම.
 5. Account බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ තහවුරු කිරීම ලැබෙන තෙක් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව අධීක්ෂණය කරන්න.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා වන අපගේ බැංකු ගිණුම් සේවාවන් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් විසින් බැංකු ගිණුම් අංකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු සම්පුර්ණ කරන ලද බව සලකනු ලැබේ, එම සේවාදායකයාට බැංකු සේවා සඳහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා සම්පූර්ණ ප්‍රේරිත සමාගමේ ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

පූර්ව අනුමැතිය අයදුම් කරන්න

HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ඔබ විසින් සපයන ලද සම්පූර්ණ තොරතුරු මත පදනම්ව, අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇගයීමට ලක් කර එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ඔබේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දෙන්නෙමු, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා පූර්ව අනුමත අයදුම්පත ප්‍රමාද වනු ඇත. නඩුව අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ විසින් සපයනු ලැබේ හෝ අනාවරණය නොකෙරේ.

අමතර සේවා

ලාංඡනය සැලසුම් කිරීම

100.00 x

අභිරුචි කළ වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම (පිටු 5 ක් දක්වා)

0.00 x

වෙළඳ ගිණුම් උපදේශනය

0.00 x
සම්පූර්ණ ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු

අමුත්තෙකු ලෙස ඉදිරියට යන්න

සේවා ඉල්ලීම
මිලදී ගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

වෙනත් සේවා

සුබ පැතුම්!

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක!

ඔබ සම්පූර්ණ බැංකු හා ගෙවීම් විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විවෘත කිරීම | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC SG | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC SG | SG HSBC හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | ආයතනික බැංකු ගිණුම් SG HSBC | ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC | ආයතනික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC | සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම HSBC | ආයතනික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම HSBC | සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම HSBC බැංකුව | ආයතනික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සීමාසහිත එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම විවෘත කරන්න

ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අප අමතන්න.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විවෘත කිරීම | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම | HSBC SG හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC SG | SG HSBC හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම SG HSBC | HSBC හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම අන්තර්ජාලය හරහා HSBC | සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම HSBC | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම HSBC | සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම HSBC බැංකුව | පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම

දැන් ඇණවුම් කරන්න!

සීමාසහිත HSBC සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම දැන ගැනීමට අවශ්‍යය

 • සීමාසහිත එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ සේවාවන්

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් සේවා සැපයීම සඳහා අපි මිලියන් මේකර්ස් හි සිටින අතර, අපි අක්වෙරළ සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු 75 ක් සහ සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සහ ලෝකයේ එක් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු පවා ලබා නොදෙන අධිකරණ බලයන් 109 ක් සඳහා අභිමතකරණය කළ බැංකු සේවාවක් සපයන්නෙමු. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් ද ඇතුළුව. අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු විසඳුම් අවසන් කිරීමට ආරම්භයක් ලබා දෙන්නෙමු, අපි අද සිංගප්පූරුවේ සහ ජාත්‍යන්තරව විශාලතම බැංකු සේවා සපයන්නන්ගෙන් කෙනෙකු බව කීම නිවැරදිය. ලොව පුරා සිටින අපගේ සේවාදායකයින්ට අපි උදව් කරන්නෙමු. අපගේ “පරිමාණයේ ආර්ථිකයන්” නිසා අපි “එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා හොඳම ආයතනික සේවා” වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට ලබා දෙන්නෙමු.

  බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා එක් බැංකුකරණ විසඳුම් සපයන්නෙක්!

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා අපගේ හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටී.

  “එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ 110 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක බැංකු සමඟ අපගේ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සහ සම්බන්ධතාවය අපි පෝෂණය කර ඇත්තෙමු.”
  “අපි“ එම් කෙයාර් ”මූලධර්ම ඉතා තදින් අනුගමනය කරමු.
  තරඟකාරී මිලකරණය, එක් නැවතුම් සාප්පුවක්, පුද්ගලාරෝපිත සේවා, අඛණ්ඩතාව, සකස් කළ ප්‍රවේශය, ගෝලීය අඩිපාර, සම්බන්ධතාවයේ එක් ස්ථානයක්, ගුණාත්මකභාවය, අද්විතීය සංස්කෘතික දැනුවත්භාවය, අත්දැකීම් සම්භාරය සහ ශක්තිමත් කර්මාන්ත විශේෂ ise තාව. - මිලියන ගණනක් සාදන්නන් ”  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වන්නේ:

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා පුද්ගලික සහ ආයතනික ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම.

  • ආයතනික බැංකු ගිණුමක් හෝ අත්සන් කිරීම සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් සඳහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා බැංකු අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සහ අවශ්‍ය උපදෙස්.

  • අවසාන අනුමැතිය සඳහා අපි සම්පූර්ණ පැකේජය HSBC සිංගප්පූරු සමාගමට යවමු.

  • ගිණුම් වෙන් කිරීම සිදු වන තෙක් සහ බැංකු කට්ටලය ලැබෙන තෙක් අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරමු.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • අපගේ ආධාර සඳහා හෝ බැංකු ගිණුම සඳහා මිලියනයක මේකර්ගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා ගාස්තුව එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා කිසිදු ආකාරයක කොමිස් මුදලක් සහ / හෝ බැංකු ගාස්තු හෝ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ගනුදෙනු ගාස්තු, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ගිණුම් නඩත්තු ගාස්තු හෝ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා අවම ශේෂය හෝ වෙනත් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

  • “එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා වන බැංකු ගිණුම් සේවා සඳහා අපගේ සියලුම වෘත්තීය ගාස්තු සඳහන් කර ඇත්තේ වෘත්තීය බලපත්‍ර, නියාමනය (දේපල වෙළඳාම් සමාගම්, වෙළඳාම, හිමිකාරීත්වය, සේවා හෝ වෙනත් යනාදිය ඇතුළුව) ඇතුළත් නොවන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පමණි. ඔබේ සමාගම කිසියම් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශවීය අරමුදල් (උදා: අන්‍යොන්‍ය අරමුදල්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සේවා, කොටස් ආදිය) හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් බලපත්‍ර ලබාගෙන නියාමනය කරනු ලබන වෙනත් සමාගමක් සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට නම්, කරුණාකර අප අමතන්න උපදේශනය සහ උපුටා දැක්වීම සඳහා. ”

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවා ඇති බැංකු අයදුම්පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු රටේ බැංකු වලට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි හිමිකම් ඇත, එනිසා අපි ඔබව බැංකුවට හඳුන්වා දී එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා සමස්ත ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත. ලිමිටඩ්; නමුත් ඒ සමඟම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අපට කිසි විටෙක සහතික ගිණුමක් බැංකුව විසින් අනුමත කර / හෝ සාර්ථකව විවෘත කළ නොහැක.

  • අප සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් විසින් අනුගමනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි නිසා, පහත සඳහන් රටවල පුරවැසියන්ට එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවට සහාය වීමට අපට නොහැකි වනු ඇත. FATF අනුමත රටවල් ලැයිස්තුව  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න

  • තෝරාගත් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ජාතිකත්වය, පදිංචිය, නෛතික ව්‍යුහය සහ බැංකුකරණය මත පදනම්ව ඉහත ආයතනික බැංකු සේවා සහ පුද්ගලික බැංකු සේවා සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනස් විය හැකිය.

  • “මේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ මූලික බැංකු සේවා වන අතර විවිධ ජාතිකයන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැකිය.”

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ඇටෝර්නි බලය අවශ්‍ය විය හැකි අතර අමතර වියදම් සේවාදායකයා විසින් පමණක් දරනු ඇත.

 • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හෝ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා

  කරුණාකර සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොටස් හිමියන්, ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්, බලයලත් අත්සන්කරුවන් සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දෙන්න
  සටහන* “මේවා මූලික අවශ්‍යතා වන අතර අධිකරණ හා ජාතිකත්වයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

  සමාගමේ ලේඛන:

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා නීත්‍යානුකූල සමාගම් ලේඛන සමූහයක්:

  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සඳහා සංදේශ සහ සංගත ලිපි.

  • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ව) සහ ලේකම් (ඇත්නම්) පත් කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි.

  • HSBC සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ පිහිටීම සනාථ කරන ලියවිල්ල.

  • මාස 12 කට පෙර සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති හෙයින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය).

  • බෙදාගැනීමේ සහතිකය.

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පැහැදිලි පිටපතක්, UBOs පිළිබඳ පැහැදිලි සඳහනක් සහිතව - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු (ය).

  • වලංගු බලපත්‍රය (අදාළ නම්).

  සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු සඳහාම, කොටස් හිමියන්, ලේකම්, බලයලත් අත්සන් කරුවන් සහ UBO - අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු:

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි සියලුම බලයලත් අත්සන් කරුවන්, කොටස් හිමියන් (ය), අධ්‍යක්ෂ (ය) සහ ලේකම් (අදාළ නම්) සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. විමර්ශන ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ගිණුමේ වයස් සීමාව, ගිණුම් අංකය, දිනය අනුව ශේෂයන් සමඟ තහවුරු කිරීමයි.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම


  එක් එක් ආයතනික නිලධාරියෙකු සඳහා (සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කොටස් හිමියන් නෛතික ආයතන වන විට) කරුණාකර සපයන්න:

  කරුණාකර ලෙස සපයන්නසහ නීතිගත සමාගම් ලේඛන HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ ආයතනික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සමන්විත:

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනවල පිටපතක් (සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය, ලිපි ආදිය).

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ජංගම බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයතනික ලේඛනයේ පිටපතක් (කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලේකම් ඇතුළු).

  • ආයතනික ව්‍යුහයේ පිටපතක්.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි වාණිජ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය.

  *කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම සඳහා ලබා දී ඇති ලේඛන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොවේ, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වනු ඇත, නැතහොත් අනෙක් අතට, අධිකරණ බලයන් කිහිපයක් සඳහා.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම ඉතිරි කිරීම ද දනී

  HSBC සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා.

  සටහන* “මේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා වන මූලික අවශ්‍යතා වන අතර ඒවා අධිකරණ බලයෙන් සහ විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකිය.

  පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ලිපි ලේඛන සපයන්න එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම:

  • ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් අවශ්‍ය වේ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අත්සන් තිබිය යුතු අතර පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහිත අයදුම් පත්‍රයේ සමාන විය යුතුය.

  • බැංකු යොමු ලිපියේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ඉතිරි කිරීමේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා(දින 3 කට නොවැඩි). ලොව පුරා සියලුම බැංකු පාහේ “විමර්ශන ලිපිය” නිකුත් කරයි. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුම ඇති ඔබේ බැංකුවෙන් යොමු ලිපියක් ඉල්ලිය හැකිය. වර්තමාන ශේෂයන් සමඟ ගිණුමේ වයස තහවුරු කිරීම යොමු ලිපියේ දැක්විය යුතුය.

  • උපයෝගිතා බිල්පතේ / බැංකු ප්‍රකාශයේ මුල් හෝ සහතික කළ පිටපත සීමාසහිත එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා (මාස 3 කට නොඅඩු දිනැති නේවාසික ලිපිනයන් සත්‍යාපනය සඳහා). ගෘහස්ථ උපයෝගිතා බිල්පත (උදා: විදුලිය, ජලය, ගෑස් හෝ ස්ථාවර දුරකථන සඳහා, නමුත් බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ජංගම දුරකථන බිල්පතක් නොවේ), විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බැංකු ප්‍රකාශය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශය හෝ බැංකු යොමු ලිපිය (දින වකවානු නොලැබේ) මාස 3 කට වඩා වැඩි) ලිපිනය සනාථ කිරීම සඳහා.

  • ඇටෝර්නි බලය (අදාළ නම්).

  • සම්පුර්ණ කරන ලද සහ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත HSBC සිංගප්පූරුවේ තනි බැංකු ගිණුමක් සඳහා.

  • පුද්ගලික නැවත ආරම්භ කිරීම

  කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

  • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති ලේඛන සපයා ඇති විට, සහතික කළ පරිවර්තන අවශ්‍ය වේ.

  • සම්පූර්ණ ලියකියවිලි සුදානම් වූ පසු කරුණාකර සමාලෝචනය සඳහා මෘදු පිටපත් අපගේ නියෝජිතයාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න, ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවන ලද ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි සේවාදායකයින්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  * අපි අනුගමනය කරමු FATF නීති HSBC සිංගප්පූරුවේ අපගේ බැංකු සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සහ බැංකු සේවා සඳහා අපි සහාය නොදක්වමු:

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ බැංකුකරණය සහ භාවිතා කරන්න බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. ආයතනික බැංකුකරණය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාවක් සඳහා හෝ නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. තනි බැංකුකරණය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ සහ භාවිතය පුද්ගලික බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ව්‍යාපාර බැංකුකරණය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ සහ භාවිතය ව්‍යාපාර බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකුකරණය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන විට, රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අතර, එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ද ඇතුළුව අක්වෙරළ බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා වාණිජ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ වාණිජ බැංකුකරණය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ භාවිතය සඳහා භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම කටයුතු කරයි. වාණිජ බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා සමාගම් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, දරුකමට හදා ගැනීමේ නියෝජිත ආයතන සඳහා ලබා දී නොමැත. සමාගමේ බැංකුකරණය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ආයතනික බැංකු ගිණුම් සේවාවන් ආගමික බැතිමතුන් සහ ඔවුන්ගේ පුණ්‍යායතන සඳහා ලබා නොදේ ආයතනික බැංකුකරණය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ සහ භාවිතය ආයතනික බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම් සේවා සපයන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා නොවේ. ව්‍යාපාර බැංකු සේවා HSBC සිංගප්පූරුවේ සහ භාවිතා කරන්න ව්‍යාපාර බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් සේවා පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ අක්වෙරළ බැංකු සේවා HSBC සිංගප්පූරුවේ සහ භාවිතා කරන්න ජාත්‍යන්තර බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  • එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සේවා ලබා දීමට කැමති පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ පුද්ගලික බැංකුකරණය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ drug ෂධ උපකරණ හා භාවිතය පිළිබඳ කටයුතු කරයි තනි බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමඑච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා සිදුවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අප කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනී. වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. බැංකු සබඳතා සඳහා සම්බන්ධ වීමට කැපවීම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමඑච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම බැංකු ගිණුම හෝ වෙනත් බැංකු සේවා සපයනු ලැබේ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම. "

 • නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය

  එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ආයතනික ලේඛන නැව්ගත කිරීම හෝ සේවාදායකයාගේ ගමනාන්තයට එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් කට්ටලය නැව්ගත කිරීම සඳහා අමතර පිරිවැයක් අවශ්‍ය වන අතර එය පිටවීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ඉන්වොයිසියට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර කුරියර් සේවාවක් සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ස්වයංක්‍රීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 110 ක් ලෙස සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගමනාන්ත සඳහා වැඩි විය හැකිය (ඇණවුම තහවුරු කිරීම සහ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බෙදා ගැනීමට) සහ ඇ.ඩො.

වෙනත් බැංකු සහ අධිකරණ බලයන්

අපගේ අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් සහ වෘත්තීය සටන් විරාම ගිවිසුම, ගණකාධිකාරීවරුන්, මූල්‍ය සහායකයින් හරහා මිලියන ගණනක් සාදන්නන් අපගේ සේවාදායකයින් තුළ අපගේ දිගුකාලීන සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් තුළ සෑම අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකම පාහේ ක්‍රියාත්මක වන තනි පුද්ගල බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරයි. අපගේ සේවා විශිෂ්ටත්වය, සංවේදනය සහ තරඟකාරී මිලකරණය හේතුවෙන් වසර ගණනාවක්.

සඳහා අධිකරණ බලය බැංකු සේවා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ "109 රටවල්ඇතුළුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50 ක් ”.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ සෘජුවම මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් සහ අපගේ ජාත්‍යන්තර බැංකු හවුල්කාරිත්වය සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකු ගණකාධිකාරිවරුන්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකු උපදේශකයින් එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයයි. සිංගප්පූරු සමාගම.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ආයතනවල තනි බදු ගෙවන්නන් සඳහා අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ ඉතා විශාල කළඹක් කළමනාකරණය කරමු.

අපි සේවාදායකයින්ට උදව් කරමු ආයතනික බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි, ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ සහ සමාගම් ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ රටවල් 109 ක.

* සටහන: ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවාවන් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න. [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ අපගේ භාවිතා කරන්න පෝරමය, ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි.

සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අනෙකුත් අගය එකතු කළ සේවාවන් හැරුණු විට, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ

“අපි රටවල් 108 ක විසඳුම් ලබා දෙනවා”

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ව්‍යාපාර බැංකුකරණය සහ පුද්ගලික බැංකු උපදේශනය ඇතුළුව බැංකුකරණයට අමතරව අපි ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ, සංක්‍රමණ සහ මානව සම්පත් සේවා ද සපයන්නෙමු.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහ බැංකු 472 සමඟ ජාත්‍යන්තර පළපුරුද්ද

සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ අක්වෙරළ සහ රටවල් 108 ක වාණිජ ගිණුම සමඟ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැකසීම

ඔබට අවශ්ය නම් මාර්ගගත ණය පත් සැකසීමඑච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික ගිණුම සමඟ එය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හෝ ක්‍රිප්ටෝ හි ෆින්ටෙක් ගෙවීම් ගිණුම වේ.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා නම්, ඔබට අවශ්‍යය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම හෝ Voip විසඳුම, රටවල් 102 ක් සඳහා ආයතනික ගිණුමක් වන HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

ඔබ සැලසුම් කරන්නේ නම් විකිණීමට ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගන්නඑච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් ආයතනික බැංකුකරණය සමඟ අපට උදව් කළ හැකිය.

මානව සම්පත් උපදේශනය

අපගේ මානව සම්පත් උපදේශකයින් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අපගේ වාණිජ බැංකු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

පශ්චාත් රැකියා

අතථ්‍ය ව්‍යාපාරික ලිපිනය

ඔබට අවශ්ය නම් ව්යාපාරික ලිපිනය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණය සමඟ හොඳම ජාත්‍යන්තර ස්ථාන 66 කදී.

ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

අපට උදව් කළ හැකිය ව්‍යාපාර බලපත්‍රඑච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ සහ යුරෝපා සංගම් අධිකරණ බලයන් සඳහා ආයතනික ගිණුම සමඟ.

IP ලියාපදිංචිය

අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය IP ලියාපදිංචිය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම සමඟ හොඳම මිලට.

ව්‍යාපාරය සැකසීම

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම සමඟ, අපි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහාය ලබා දෙමු ..

සූදානම් කළ සමාගමකි

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අමතරව, අපට ද සහාය විය හැකිය සූදානම් කළ සමාගම.

රටවල් 107 ක වැඩ බලපත්ර

ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩ බලපත්රය, අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සමඟ.

ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ

සොයමින් ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකුකරණය සමඟ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න, නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ මෘදුකාංග සමාගම

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හැරුණු විට අපි අපගේ සේවාදායකයින්ට පරිපූර්ණ ව්‍යාපාරික විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු, අපගේ කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ඊ-වාණිජ්‍යය සංවර්ධනය, ඒපීපී, blockchain හුවමාරු සංවර්ධනය බැංකුකරණය සඳහා, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් පුද්ගලික ගිණුම ද විවෘත කළ හැකි අතර, අරමුණ වන්නේ පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට සහ සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික විසඳුමක් ලබා දීමයි.

ව්යාපෘති අවසන්

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ඔබේ ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ ඔබට අවශ්‍ය සියලු සහාය.

සීමාසහිත එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම

HSBC සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම සහ HSBC සිංගප්පූරුවේ ව්‍යාපාර බැංකු ගිණුම

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අපි එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. එයද හැඳින්වේ, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාලය හරහා ආරම්භ වන ජංගම බැංකු ගිණුම් හෝ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විවෘත වන ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම්, මේවා HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා විශේෂිත ආයතනික බැංකු විසඳුම් වේ.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි හොඳම බැංකු සේවා සපයන්නන් අතර අප සලකනු ලබන්නේ මහාද්වීප 76 ක අක්වෙරළ බැංකු 5 ක් සඳහා විකල්ප විකල්පයක් වන අතර සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙයි!

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එස්.ජී. එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

දැරිය හැකි මිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC සිංගප්පූරුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ සිංගප්පූරුවේ | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC SG හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එස්ජී එච්එස්බීසී හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC හි | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ HSBC | දැරිය හැකි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ඉතිරි කිරීමේ බැංකු ගිණුම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකුකරණය භුක්ති විඳීමට කැමති සේවාදායකයින් සඳහා, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ඉතුරුම් බැංකු ගිණුම් සඳහා අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා අපගේ පුද්ගලික බැංකු විසඳුම්වල කොටසක් ලෙස පිරිනමනු ලැබේ.

අධිකරණ බල 109 ක් තුළ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ අප සතුව විශාල බැංකු ජාලයක් ඇත.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. SG HSBC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, SG HSBC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, SG HSBC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ SG HSBC සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් ආරම්භක උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC සිංගප්පූරුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ සිංගප්පූරුවේ | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC SG හි | හොඳ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එස්ජී එච්එස්බීසී හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC හි | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ HSBC | හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ බැංකුකරණයක් ලබා ගැනීමට කැමති ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඳහා, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විවෘත කරන ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුම් සඳහා අපගේ විසඳුම් සඳහා අපි සහාය වෙමු. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වන අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් හෝ එච්එස්බීසී හි ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා අපගේ විශේෂිත අක්වෙරළ බැංකු විසඳුම් යටතේ සිංගප්පූරු සමාගම.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සහ ඊඑම්අයි විසඳුම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ අක්වෙරළ ගෙවීම් විසඳුම් ලබා දෙන එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි හොඳම අක්වෙරළ බැංකු සේවා සැපයුම්කරුවන් අතර අපි සිටිමු!

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. එච්එස්බීසී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, එච්එස්බීසී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, එච්එස්බීසී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ එච්එස්බීසී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයින්, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ උපදේශකයින්.

ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC සිංගප්පූරුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එච්එස්බීසී බැංකුවේ සිංගප්පූරුවේ | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC SG හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම එස්ජී එච්එස්බීසී හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම HSBC හි | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ HSBC | ලාභම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ

දැන් ඇණවුම් කරන්න

වෘත්තීය බැංකු ගිණුම් මාර්ගෝපදේශය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා නොමිලේ බැංකු උපදේශනය ඉල්ලා සිටින්න


HSBC සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගාස්තු, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගාස්තු. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගමේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව ලබා දෙනු ඇත සීමිත තොරතුරු, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා වන අතර, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා HSBC සිංගප්පූරු සමාගමෙන් ගිණුම.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා බැංකු ගාස්තු | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, එච්එස්බීසී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සිංගප්පූරුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ එච්එස්බීසී වෙතින් ඔබට අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සිංගප්පූරුව. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා ගාස්තු, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුව, එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. එච්එස්බීසී බැංකුවේ සිංගප්පූරුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ සිංගප්පූරුවේ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ සිංගප්පූරුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදියා වන අතර, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවෙන් ගිණුම. සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගාස්තු, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව සිංගප්පූරුව | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

HSBC SG හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී එස්ජී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, එච්එස්බීසී එස්ජී ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී එස්ජී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, එච්එස්බීසී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. එස්.ජී., එච්එස්බීසී එස්ජී සමඟ බැංකු ගාස්තු. එච්එස්බීසී එස්ජී හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ එච්එස්බීසී එස්ජී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී එස්ජී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එච්එස්බීසී එස්ජී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ එච්එස්බීසී එස්ජී ඇතුළු රටවල් XNUMX ක් සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලයක් ඇති හෙයින්, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර එච්එස්බීසී එස්ජී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ එච්එස්බීසී වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා එස්.ජී. එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ගාස්තු, එච්එස්බීසී එස්ජී හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී එස්ජී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී එස්ජී සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | එච්එස්බීසී එස්ජී සඳහා බැංකු ගාස්තු | එච්එස්බීසී එස්ජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු HSBC SG

SG HSBC හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට SG HSBC හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින්, ඔබට SG HSBC ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, SG HSBC සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, SG සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. එච්එස්බීසී, එස්ජී එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු ගාස්තු. SG HSBC හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ SG HSBC හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන SG HSBC සඳහා අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය SG HSBC තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය තුළ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සිටින නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසවන්ත හඳුන්වාදන්නා වන අතර එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. ඔබට එස්.ජී. වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා HSBC. SG HSBC සඳහා ගාස්තු, SG HSBC හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, SG HSBC සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, SG HSBC සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, SG HSBC සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව | එස්ජී එච්එස්බීසී සඳහා බැංකු ගාස්තු | එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සහ ගාස්තු SG HSBC

HSBC හි බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට එච්එස්බීසී ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, එච්එස්බීසී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව, එච්එස්බීසී සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, බැංකු ගාස්තු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. HSBC සමඟ. එච්එස්බීසී හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ එච්එස්බීසී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය එච්එස්බීසී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, එච්එස්බීසී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර, අපි එච්එස්බීසී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබේ සමාගම සඳහා එච්එස්බීසී වෙතින් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා. එච්එස්බීසී සඳහා ගාස්තු, එච්එස්බීසී හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

එච්එස්බීසී සඳහා මූලික තැන්පතුව | HSBC සඳහා බැංකු ගාස්තු | එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව | එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතු, සිංගප්පූරුව සමඟ ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. එච්එස්බීසී, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු ගාස්තු. සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හි වෙරළබඩ සමාගම් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, සිංගප්පූරුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට සිංගප්පූරුවෙන් අක්වෙරළ බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා HSBC. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා ගාස්තු, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න.

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සිංගප්පූරුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව HSBC | සිංගප්පූරුව සඳහා බැංකු ගාස්තු HSBC | සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව HSBC | සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, අපගේ බැංකු ගිණුම් උපදේශකයින් ඔබට සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකු ගාස්තු ව්‍යුහය, පිරිවැය, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක තැන්පතු, අවම ශේෂය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ ගිණුම, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු ගාස්තු. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ වෙරළබඩ සමාගම් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා සපයන සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ අපගේ බැංකු නියෝජිතයින් සහ බැංකු උපදේශකයින් ඔබට අවශ්‍ය සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගත හැකිය.

එසේම, සිංගප්පූරුවේ අපගේ විශාල ගනුදෙනුකරුවන් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව ඇතුළු රටවල් 109 ක් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය නිසා, අපි ඔබේ විශ්වාසදායක හඳුන්වාදියා වන අතර සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබට අක්වෙරළ බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. අප හරහා ඔබේ සමාගම සඳහා සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවෙන් ගිණුම. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ගාස්තු, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු ගිණුමේ අවම ශේෂය, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සඳහා බැංකු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අද අප අමතන්න. .

විස්තර සඳහා අද අප අමතන්න:

සිංගප්පූරුව සඳහා ආරම්භක තැන්පතුව HSBC බැංකුව | සිංගප්පූරුව සඳහා බැංකු ගාස්තු HSBC බැංකුව | සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අවම තැන්පතුව HSBC බැංකුව | සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව විවෘත කිරීම සඳහා බැංකු ගිණුම් සඳහා පිරිවැය සහ ගාස්තු

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ගාස්තු, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි මෙහෙයුම් බැංකු ගිණුමේ පිරිවැය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික තැන්පතුව, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් සමඟ බැංකු ගිණුම සඳහා අවම ශේෂය, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම සඳහා බැංකු ගාස්තු .

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා HSBC සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා අපි විදේශිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට විශේෂ සහයක් ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නියම ස්ථානය!

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමට අයදුම් කිරීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම මාර්ගගතව අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුව සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයන් ලෙස බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු සේවා

සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුකරුවෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් පිහිටුවන්න සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු, එච්එස්බීසී බැංකු සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී බැංකුවේ සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ එච්එස්බීසී සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා මාර්ගගතව විවෘත කිරීම සඳහා සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයා, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා HSBC SG සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී එස්ජී හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව එච්එස්බීසී එස්ජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එච්එස්බීසී එස්ජී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

එච්එස්බීසී එස්ජී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී එස්ජී හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී එස්ජී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී එස්ජී හි විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, එච්එස්බීසී එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. HSBC SG හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ එච්එස්බීසී එස්ජී හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී එස්ජී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න එච්එස්බීසී එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, එච්එස්බීසී එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සහ එච්එස්බීසී එස්ජී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා එච්එස්බීසී එස්ජී හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත වේ. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා SG HSBC සමඟ බැංකු සේවා

එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව එස්.ජී. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

SG HSBC හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ SG HSBC හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

විදේශිකයන් සඳහා අපගේ සේවාවන්, එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එස්.ජී. SG HSBC හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි බැංකු ගිණුම් ආරම්භයක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එස්.ජී. එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න, එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. එස්.ජී. එච්.එස්.බී.සී. හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා එස්.ජී. ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා HSBC සමඟ බැංකු සේවා

එච්එස්බීසී හි ආයතනික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළුව එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

එච්එස්බීසී හි අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී හි විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළු එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ එච්එස්බීසී හි අපගේ ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. ජංගම ගිණුමක්.

ඔබ එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමක් සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, එච්එස්බීසී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, එච්එස්බීසී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, එච්එස්බීසී හි එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, විවෘත කරන්න එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක්, එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කරන්න සහ එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම හරහා එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී සමඟ බැංකු සේවා

සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි ආයතනික ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු වන අතර සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සිටින්නේ නිවැරදි ස්ථානයේ!

සිංගප්පූරුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හි විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි විදේශිකයන් ලෙස බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම විදේශිකයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් වේ. සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුමක් විදේශිකයෙකු ලෙස පිහිටුවන්න සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම හරහා සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී හි විදේශිකයෙකු සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම, ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුව සමඟ බැංකු සේවා

සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ ආයතනික බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම ඇතුළුව සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සහ විදේශිකයන් සඳහා අපි විශේෂ සහාය ලබා දෙමු. ඔබ විදේශිකයෙකු නම් සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක සිටී!

සිංගප්පූරුවේ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම.

සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයන් ලෙස පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ද ඇතුළත් සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයන් සහ අනේවාසිකයින් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස හෝ ජංගම ගිණුමක.

ඔබ සිංගප්පූරුවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සොයන විදේශිකයෙකු / විදේශිකයෙකු නම්, පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ එක්ස්පෝට් ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න, බැංකු ගිණුම පිහිටුවන්න සිංගප්පූරුවේ එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම, සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම සඳහා අයදුම් කිරීම සහ සිංගප්පූරු එච්එස්බීසී බැංකුවේ විදේශිකයෙකු ලෙස බැංකු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම අපගේ ක්ෂණික බැංකු ගිණුම මාර්ගගතව අන්තර්ජාලය හරහා විවෘත කිරීම. සිංගප්පූරුවේ විදේශිකයෙක්, අපට ඔබට සහාය වීමට හැකි වනු ඇත.

එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ සේවා | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ උපදේශකයින් | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ නියෝජිතයන් | එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු ලිමිටඩ් හි විදේශිකයෙකු සඳහා හොඳම බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නන්

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - එච්එස්බීසී සිංගප්පූරු සමාගම