ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය - බෙලීස් වෙතින් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

ඔබට බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න බෙලීස්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය බෙලීස් ලබා ගන්න.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම බෙලීස්.
 • ● විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු බෙලීස්.
 • ● විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය බෙලීස්.
 • Bel බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා සේවා ලබා ගැනීමේ බලපත්‍රය.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින් බෙලීස්.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Fore විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින් බෙලීස්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

අපි බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ආධාර සපයන අතර එය බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ද උපකාරී වේ, බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට, බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට, බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට, එය බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. බෙලීස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බෙලීස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බෙලීස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර නීති yers යින්ගේ සහාය ඇතිව බෙලීස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා හරහා සපයනු ලැබේ. බෙලීස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව, අපි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර පිරිවැය සඳහා තොරතුරු සපයන්නෙමු. බෙලීස් සඳහා, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ගාස්තු, බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා වන පිරිවැය සහ බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළුව.

We also provide information for Forex license for Belize, how to get Forex license for Belize, also known as, how to obtain Forex license for Belize, apply for Forex license for Belize, obtaining Forex license for Belize, Forex license consultants for Belize, Forex license advisors for Belize, Forex license lawyers for Belize, Forex license services for Belize, law firm for Forex license for Belize, Forex license costs for Belize, Forex license fees for Belize, cost for process of Forex license in Belize, procedure to obtain Forex license for Belize, Forex license for Belize, how to get Forex license for Belize, also known as, how to obtain Forex license for Belize, apply for Forex license for Belize, obtaining Forex license for Belize, Forex license consultants for Belize, Forex license advisors for Belize, Forex license lawyers for Belize, Forex license services for Belize, law firm for Forex license for Belize, Forex license costs for Belize, Forex license fees for Belize, cost for process of Forex license in Belize, procedure to obtain Forex license for Belize , Securities Dealers License for Belize, how to get Securities Dealers License for Belize, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Belize, apply for Securities Dealers License for Belize, obtaining Securities Dealers License for Belize, Securities Dealers License consultants for Belize, Securities Dealers License advisors for Belize, Securities Dealers License lawyers for Belize, Securities Dealers License services for Belize, law firm for Securities Dealers License for Belize, Securities Dealers License costs for Belize, Securities Dealers License fees for Belize, cost for process of Securities Dealers License in Belize, procedure to obtain Securities Dealers License for Belize , Forex Brokerage License for Belize, how to get Forex Brokerage License for Belize, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Belize, apply for Forex Brokerage License for Belize, obtaining Forex Brokerage License for Belize, Forex Brokerage License consultants for Belize, Forex Brokerage License advisors for Belize, Forex Brokerage License lawyers for Belize, Forex Brokerage License services for Belize, law firm for Forex Brokerage License for Belize, Forex Brokerage License costs for Belize, Forex Brokerage License fees for Belize, cost for process of Forex Brokerage License in Belize, procedure to obtain Forex Brokerage License for Belize , Forex exchange License for Belize, how to get Forex exchange License for Belize, also known as, how to obtain Forex exchange License for Belize, apply for Forex exchange License for Belize, obtaining Forex exchange License for Belize, Forex exchange License consultants for Belize, Forex exchange License advisors for Belize, Forex exchange License lawyers for Belize, Forex exchange License services for Belize, law firm for Forex exchange License for Belize, Forex exchange License costs for Belize, Forex exchange License fees for Belize, cost for process of Forex exchange License in Belize, procedure to obtain Forex exchange License for Belize , Forex Broker license for Belize, how to get Forex Broker license for Belize, also known as, how to obtain Forex Broker license for Belize, apply for Forex Broker license for Belize, obtaining Forex Broker license for Belize, Forex Broker license consultants for Belize, Forex Broker license advisors for Belize, Forex Broker license lawyers for Belize, Forex Broker license services for Belize, law firm for Forex Broker license for Belize, Forex Broker license costs for Belize, Forex Broker license fees for Belize, cost for process of Forex Broker license in Belize, procedure to obtain Forex Broker license for Belize , security dealer license for Belize, how to get security dealer license for Belize, also known as, how to obtain security dealer license for Belize, apply for security dealer license for Belize, obtaining security dealer license for Belize, security dealer license consultants for Belize, security dealer license advisors for Belize, security dealer license lawyers for Belize, security dealer license services for Belize, law firm for security dealer license for Belize, security dealer license costs for Belize, security dealer license fees for Belize, cost for process of security dealer license in Belize, procedure to obtain security dealer license for Belize , FFMC License for Belize, how to get FFMC License for Belize, also known as, how to obtain FFMC License for Belize, apply for FFMC License for Belize, obtaining FFMC License for Belize, FFMC License consultants for Belize, FFMC License advisors for Belize, FFMC License lawyers for Belize, FFMC License services for Belize, law firm for FFMC License for Belize, FFMC License costs for Belize, FFMC License fees for Belize, cost for process of FFMC License in Belize, procedure to obtain FFMC License for Belize , Offshore FOREX License for Belize, how to get Offshore FOREX License for Belize, also known as, how to obtain Offshore FOREX License for Belize, apply for Offshore FOREX License for Belize, obtaining Offshore FOREX License for Belize, Offshore FOREX License consultants for Belize, Offshore FOREX License advisors for Belize, Offshore FOREX License lawyers for Belize, Offshore FOREX License services for Belize, law firm for Offshore FOREX License for Belize, Offshore FOREX License costs for Belize, Offshore FOREX License fees for Belize, cost for process of Offshore FOREX License in Belize, procedure to obtain Offshore FOREX License for Belize , fx license for Belize, how to get fx license for Belize, also known as, how to obtain fx license for Belize, apply for fx license for Belize, obtaining fx license for Belize, fx license consultants for Belize, fx license advisors for Belize, fx license lawyers for Belize, fx license services for Belize, law firm for fx license for Belize, fx license costs for Belize, fx license fees for Belize, cost for process of fx license in Belize, procedure to obtain fx license for Belize .

බෙලීස් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා දෙන බෙලීස් සඳහා හැඳින්වීම

බෙලීස් යනු මධ්‍යම ඇමරිකාවේ පිහිටා ඇති ජාතියක් වන අතර එය උතුරින් මෙක්සිකෝව, දකුණට හා බටහිරට ග්වාතමාලාව සහ නැගෙනහිර දෙසට කැරිබියානු මුහුදෙන් වට කර ඇත. එය විවිධ සමාජ හා උපභාෂා සහිත වෙනස් ජාතියකි. මධ්‍යම ඇමරිකාවේ බෙලීස්හි අවම ජනගහන thickness ණකම සෑම වර්ග සැතපුමකට පුද්ගලයන් 35 ක් හෝ එක් වර්ග කිලෝමීටරයකට පුද්ගලයන් 14 ක් ඇත. බෙලීස් ද අසාමාන්‍ය ජෛව විවිධත්වය සහ විශේෂිත පරිසර පද්ධති සඳහා ප්‍රසිද්ධය. බෙලීස් නිර්මාණය කළ පළමු පුද්ගලයින් ක්‍රි.පූ 1500 දී පමණ මායා ය. පුරාවිද්‍යාත්මක වාර්තාවල දැක්වෙන පරිදි ඔවුන් එහි විවිධ ජනාවාස පිහිටුවා ගත්හ. මේවා කැරකෝල්, ලමනයි සහ ලුබන්ටූන් ඇතුළත් වේ. 1502 දී ක්‍රිස්ටෝපර් කොලම්බස් කලාපයේ වෙරළට පැමිණි විට බෙලීස් සමඟ ප්‍රධාන යුරෝපීය සම්බන්ධතාවය සිදුවිය. 1638 දී ප්‍රධාන යුරෝපීය ජනාවාස එංගලන්තය විසින් පිහිටුවන ලද අතර ඉතා දීර් for කාලයක් තිස්සේ තවත් ඉංග්‍රීසි ජනාවාස පිහිටුවන ලදී. 1840 දී බෙලීස් “බ්‍රිතාන්‍ය හොන්ඩුරාස් ප්‍රාන්තය” බවට පත් වූ අතර 1862 දී එය ඔටුන්න පළාතක් බවට පත් විය. එතැන් සිට ඉතා දීර් time කාලයක් තිස්සේ බෙලීස් එංගලන්තයේ නියෝජිත පරිපාලනයක් වූ නමුත් 1964 ජනවාරියේදී පල්ලියේ රාමුවක් සහිත පූර්ණ ස්වයං පාලනයක් පිළිගනු ලැබීය. 1973 දී, පෙදෙසෙහි නම බ්‍රිතාන්‍ය හොන්ඩුරාස් සිට බෙලීස් ලෙස වෙනස් කරන ලද අතර 21 සැප්තැම්බර් 1981 වන දින පූර්ණ නිදහස ලබා ගන්නා ලදී. බෙලීසියානු භූ විෂමතාව විශාල වශයෙන් හුණුගල් එකතුවකින් සමන්විත වන අතර, මායා කඳුකරයේ කැපී පෙනෙන විශේෂ අවස්ථාව, විශාල මැදිවියේ ගල් වර්ගයක් සහ ජාතියේ දකුණු නාභිගත කොටස හරහා ඉහළ නැගෙනහිර සිට නිරිත දෙසින් දිවෙන අනෙකුත් පැලියෝසොයික් රොන්මඩ. කෙසේ වෙතත්, සැලකිය යුතු අඩුපාඩු කිහිපයක් මෙම යහපත් රටවල සැරිසරයි, කෙසේ වෙතත්, බෙලීස් ස්වල්පයක් මධ්‍යම ඇමරිකාවේ බහුතරයට යටින් පවතින ව්‍යුහාත්මකව ගතික කලාපයෙන් පිටත පිහිටා ඇත. ක්‍රිටේසියස් සමයේදී, වර්තමානයේ මායා කඳුකරයේ බටහිර කොටස සාගර මට්ටමට වඩා ඉහළින් පැවතුන අතර මධ්‍යම ඇමරිකාවේ වඩාත් පළපුරුදු භූමි පෘෂ්, ය වන මවුන්ටන් පයින් රිජ් මට්ටම බවට පත් විය. 

 

මායා කඳුකරය වටා ඇති ගැටිති ප්‍රදේශ ක්‍රිටේසියස් හුණුගල් වලින් රාමු කර ඇත. මෙම කලාප විස්තර කර ඇත්තේ කාර්ස්ට් භූ විද්‍යාවෙනි, එය විවිධ ගිලෙන වළවල්, ගුහා සහ භූගත දිය පහරවල් මගින් නිදර්ශනය කරයි. මවුන්ටන් පයින් රිජ් වෙනුවට මෙම ප්‍රදේශවල අපිරිසිදු කොටසක් ඉතා ful ලදායී වන අතර පසුගිය වසර 4,000 තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක එය සංවර්ධනය කර ඇත. 

 

අද බෙලීස් යනු බ්‍රිතාන්‍ය පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය තුළ ඇති පාර්ලිමේන්තු බහුතර පාලන ආණ්ඩුවකි. එහි දෙවන ශාඛාව දෙවන එලිසබෙත් රැජින විසින් රාජ්‍ය නායකයා සහ අසල්වැසි රජයේ ප්‍රධානියෙකු ලෙස පුරවා ඇත. බෙලීස් වලට අමතරව සෙනෙට් සභාව සහ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සමන්විත ද්විපාර්ශ්වික ජාතික සභාවක් ඇත. සෙනෙට් පුද්ගලයින් තෝරාගනු ලබන්නේ විධිවිධානය අනුව වන අතර නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ පුද්ගලයින් සෘජු ප්‍රධාන ධාරාව මගින් තෝරාගනු ලබන්නේ ඔරලෝසු වැඩ වැනි ඡන්ද පත්‍රිකාවකි. බෙලීස් හි නීති ශාඛාවෙහි සාරාංශ අධිකරණ අධිකරණ, දිස්ත්‍රික් උසාවි, ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය, එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රිවි කවුන්සිලය සහ කැරිබියානු අධිකරණය ඇතුළත් වේ. අවට පරිපාලනය සඳහා බෙලීස් ප්‍රදේශ හයකට බෙදා ඇත (බෙලීස්, කයෝ, කොරොසාල්, තැඹිලි පා ගමන, ස්ටැන් ක්‍රීක් සහ ටොලිඩෝ). භූලක්ෂණාත්මක ඉස්මතු කිරීම් බෙලිසියානු දර්ශනය ප්‍රාථමික භෞතික විද්‍යාත්මක ස්ථාන දෙකකට බෙදා ඇත. මෙම පෙදෙස්වල වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ලෙස කැපී පෙනෙන්නේ මායා කඳුකරය සහ ජාතියේ දකුණු කොටසේ තද වෙරළ ඉදිරිපස තැනිතලාව හැර අන් සියල්ල යටපත් කරන බඳුන් සහ මට්ටම් ය. කඳුකරය මීටර් 1,100 ක් පමණ උසින් යුක්ත වන අතර වඩාත්ම කැපී පෙනෙන කාරණය වන්නේ කොක්ස්කොම්බ් කඳුකරයේ වික්ටෝරියා පීක් (මීටර් 1,120) ය. අඩු ful ලදායිතාවයකින් යුත් නොගැඹුරු, සුවිශේෂී ලෙස ඛාදනය කළ හැකි පස්වලින් ආවරණය වී ඇති මෙම දැඩි වනාන්තර සහිත හොඳ රටවල් සොච්චම් ලෙස අල්ලාගෙන ඇත. 

 

පසුකාලීන දිස්ත්‍රික්කයේ දකුණු මුහුදු වෙරළේ තැනිතලාව අසල උතුරු වගුරු බිම් ඇත. සැලකිය යුතු ජල මාර්ග දහඅටක් සහ නොනැසී පවත්නා ගංගා මෙම පහත් බිම් ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කරයි. වෙරළ තීරය මට්ටම් සහ වගුරු බිම් වන අතර, උදම් පොකුණු රාශියක් ඇත, විශේෂයෙන් ජාතියේ උතුරු හා නාභිගත කොටස් වල. උතුරු වෙරළ තීරයේ සිට බටහිර දෙසට, කඩොලාන වගුරු බිම්වල සිට නිවර්තන පයින් සැවානා සහ wood න දැවමය භූමිය දක්වා භූ දර්ශනය වෙනස් වේ. 

 

සංචාරක කර්මාන්තය බෙලීස් හි විශාලතම ගෝලීය ආදායම් උත්පාදකයා වන අතර එහි ආර්ථිකය ඉතා කුඩා වන අතර මූලික වශයෙන් එය කුඩා පෞද්ගලික ව්‍යාපාර වලින් සමන්විත වේ. බෙලීස් සමහර උද්‍යාන විද්‍යාත්මක භාණ්ඩ වෙළඳාම් කරයි, කෙසේ වෙතත් මේවායින් විශාලතම වන්නේ කෙසෙල්, කොකෝවා, පැඟිරි, සීනි, මාළු, පිරිපහදු කළ ඉස්සන් සහ දැව ය. බෙලීස් හි ප්‍රධාන ව්‍යවසායන් වන්නේ ඇඳුම් නිර්මාණය, ආහාර පරිහරණය, ​​සංචාරක කර්මාන්තය, සංවර්ධනය සහ තෙල් ය. බෙලීස් හි සංචාරක කර්මාන්තය අති විශාලය. එය නිවර්තන කලාපීය, අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම විශාල විනෝදයක් සහ මායාන් සත්‍යාපනය කළ හැකි ගමනාන්තයන්ගෙන් තොර කලාපයකි. එලෙසම අද වන විට ජාතිය තුළ පරිසර සංචාරක ව්‍යාපාරය පුළුල් වෙමින් පවතී. බෙලීස් යනු ප්‍රධාන මට්ටමේ භූ දර්ශනයක් සහිත මධ්‍යස්ථ කුඩා ජාතියකි. වෙරළ තීරයේ, කඩොලාන වගුරුබිම් වලින් වැසී ඇති තෙත් දිය ඇලි තැනිතලාවක් ඇති අතර දකුණේ සහ ඇතුළත බෑවුම් සහ පහත් කඳු ඇත. බෙලීස්හි වැඩි කොටසක් නොමැති අතර wood න දැව වලින් වනාන්තර වේ. බෙලීස් යනු මෙසෝඇමරිකන් ජෛව විවිධත්ව හොට්ස්පොට් හි කොටසක් වන අතර එහි බොහෝ කාන්තාර, ස්වාභාවික ජීවිත ඉතිරි කිරීම්, විශාල පරාසයක විචිත්‍රවත් කිරීම් සහ මධ්‍යම ඇමරිකාවේ විශාලතම ගුහා රාමුව ඇත. බෙලීස් වර්ග කිහිපයක් අඳුරු ඕකිඩ්, මහෝගනී ගස, ටූකන් සහ අන්ගුලේට් ඇතුළත් වේ. 

 

බෙලීස්හි වායුගෝලය නිවර්තන කලාපීය වන අතර මෙම රේඛා ඔස්සේ උණුසුම් හා තෙතමනය ඇත. එය කුණාටු සහිත සමයක් වන අතර එය මැයි සිට නොවැම්බර් දක්වාද, වියළි කාල පරිච්ඡේදයක් පෙබරවාරි සිට මැයි දක්වාද පවතී.

බෙලීස් යනු ආර්ථික හා මූල්‍යමය වශයෙන් සුරක්‍ෂිත රටක් වන අතර එය හොඳින් සංවර්ධිත නීති පද්ධතියක් සහිත වඩාත්ම පිළිගත් අක්වෙරළ අධිකරණ බල ප්‍රදේශයක් වන බැවින් එය විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සමාගම් සඳහා කදිම ස්ථානයකි.

බෙලීස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය
 • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය
 • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය
 • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය
 • FFMC බලපත්‍රය
 • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය
 • fx බලපත්‍රය
විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය බෙලීස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම බෙලීස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය බෙලීස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය . , විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ පිරිවැය බෙලීස්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර බෙලීස්, විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම , විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම බෙලීස්, ගැති විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන බෙලිස්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයේ පිරිවැය බෙලීස්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය බෙලීස්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම , විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ පිරිවැය බෙලීස්, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය බෙලීස්, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස්, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස්, ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය අයදුම් කිරීම බෙලීස්, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බෙලීස්, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බෙලීස් ලබා ගන්න, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බෙලීස් ලබා ගන්න, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බෙලීස් අයදුම් කරන්න, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බෙලීස් සඳහා අයදුම් කිරීම, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බෙලීස් සඳහා ක්රියා පටිපාටිය, එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර පිරිවැය බෙලීස්, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්ර බෙලීස්, ලබා ගැනීම අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර බෙලීස් ලබා ගන්න, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර බෙලීස්, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බෙලීස්, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය බෙලීස්, අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රයේ පිරිවැය බෙලීස්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය බෙලීස්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස්, එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය අයදුම් කිරීම බලපත්‍ර බෙලීස්.

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර බෙලීස්

සංස්ථාගත කිරීම සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම: 4 මාස

අවම ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනය: $ 500 000 

බලපත්ර ගාස්තු: ඇමරිකානු ඩොලර් 25 000.00 කි

බලපත්‍ර අළුත් කිරීමේ රජයේ ගාස්තු: ඇමරිකානු ඩොලර් 25 000.00 ක් සහ සමාගම් අලුත් කිරීමේ රජය. ඇමරිකානු ඩොලර් 1099 ක ගාස්තුවක්

 

දළ විශ්ලේෂණය

බෙලීස් යනු මධ්‍යම ඇමරිකාවේ මෙක්සිකෝව සහ ග්වාතමාලාව සමඟ දේශ සීමාවක් ඇති ස්වාධීන රටකි.

කාලය අනුව, සාපේක්ෂව වේගවත් බෙලීස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැකිය. එපමණක් නොව, බෙලීස්හි ශක්තිමත් මූල්‍ය සේවා කීර්තියක් ඇති අතර එය ජාත්‍යන්තර බැංකු සහ ගෙවීම් සපයන්නන් අතර ද පවතී.

විශේෂයෙන් විදේශ විනිමය වෙළඳ සමාගම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බලපත්‍ර රෙගුලාසි ද බෙලීස් විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. බෙලීස්හි විදේශ මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව එවැනි සේවාවන් සැපයීම පාලනය කරයි.

ලොව පුරා නවීන ආයෝජකයින්ගේ අපේක්ෂාවන් සපුරාලීම සඳහා බෙලීස් දැන් ආයෝජන වාහන සමූහයක් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම සේවා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා බෙලීස් දැන් සිත්ගන්නාසුලු ස්ථානයකි. ඉහත සඳහන් කළ හේතු නිසා මෙම මධ්‍යම ඇමරිකානු රට “ එක්-නැවතුම් සාප්පුවක් ”අධිකරණ බලය.

කෙසේවෙතත්, නීතියේ මෑත කාලීන සංශෝධන (2016 දී) නවකයින් සඳහා ඇතුළත් වීමේ අවශ්‍යතා වැඩි කිරීමට හේතු වී තිබේ. බලපත්‍ර ගාස්තු, උදාහරණයක් ලෙස ඉහළ නංවන ලද අතර නව වාර්තාකරණ ප්‍රමිතීන් එකතු කරන ලදී. මෙමඟින් වෙළඳපොලේ රැඳී සිටීමට අදහස් කරන සමාගම්වලට පිරිනැමීමට හැකියාව ලැබේ උසස් තත්ත්වයේ සේවාවන් ඉස්මතු කළ යුතුය. මෙය රටේ විශ්වසනීයත්වය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කරනු ඇත.

බලපත්‍රය ලැබීමෙන් පසු රජය විසින් අය කරන ගාස්තු:

IFSC වෙත කෙලින්ම ගෙවිය යුතු වාර්ෂික රජයේ ගාස්තුව ඩොලර් 25,000.00 USD.

මීට පෙර, ගාස්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් 5,000.00; නමුත්, 1,2016 අප්‍රේල් මස 25,000.00 වන දින සිට, IFSC සඳහා ගාස්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් 100,000.00 ක් වන අතර, ගෙවන ලද ප්‍රාග්ධනය ඩොලර් 500,000.00 සිට ඩොලර් 2018 දක්වා XNUMX දී ඉහළ නංවනු ඇත.

විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බෙලීස් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සහ බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, ඔබේ ව්‍යාපාරය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බෙලීස්හි ඔබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. අපගේ ඇපකරයේ අරමුණු “අපි සම්බන්ධතා උපයන නිසා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වඩා වැදගත් වන්නේ අප සියල්ලන්ම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසා මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරයි, ඒ නිසා අපට නැවත නැවත සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් බොහෝමයක් ලැබේ. . බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා වන වෙළඳපොළ තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම අපගේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ බෙලීස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් බෙලීස් වේ.

බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා වන වෙළඳපොළ තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ බෙලීස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් බෙලීස් වේ.

අපි බෙලීස් හි ලාභදායී විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින් , බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය, බෙලීස්හි ලාභදායී නීති yers යින් බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින් බී හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින් වන බෙලීස් elize, බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාභදායී උපදේශකයින් බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බෙලීස්හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බෙලීස්හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයේ ලාභම උපදේශකයින් බෙලීස් හි, ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බෙලීස්හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාභදායී නීති සමාගම් බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, ඕ සඳහා ලාභම නීති yers යින් බෙලීස් හි ffshore FOREX බලපත්‍රය, බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, බෙලීස්හි ලාභදායී නීති yers යින් , බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති ආයතන, බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • තනි කොටස් හිමියෙකු (නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයකු විය හැකිය, ජාතිකත්ව සීමාවක් නොමැත)
  • එක් නේවාසික අධ්‍යක්ෂවරයකු අවශ්‍ය වේ (නීතිමය පුද්ගලයකු ද විය හැකිය)

  රහස්යභාවය

  • ප්‍රතිලාභී අයිතිකරුවන්ගේ තොරතුරු - අධිකරණ තීන්දුව සමඟ අනාවරණය කළ යුතුය
  • කොටස් හිමියන්ගේ තොරතුරු - පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ
  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර - පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ

  බදුකරණය

  බෙලීස් විදේශ විනිමය තැරැව්කාර සමාගම් බෙලීස් වලින් පිටත උපයන ලාභ සඳහා 0% ක අනුපාතයකින් බෙලීස් දේශීය බදු වලින් බැහැර කර ඇත.

  වෙනත් ප්රතිලාභ

  • බැංකු හෝ මූල්‍යමය කාරණා පිළිබඳ විස්තර පෙන්වීමට බෙලීස් කැමැත්තක් දක්වයි. කෙසේවෙතත්, බෙලිසියානු බැංකු FATCA අනුකූල වේ.
  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම් බෙලීස්හි අවශ්‍ය නොවේ, වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමක් සඳහා අවශ්‍යතාවයක් ද නොමැත. සියලුම රැස්වීම් බෙලීසියෙන් පිටත දුරකථන හෝ වෙනත් විද්‍යුත් මාධ්‍යයන් හරහා පැවැත්විය හැකිය. විකල්පයක් ලෙස අධ්‍යක්ෂවරුන්ට සහ කොටස් හිමියන්ට ප්‍රොක්සි මගින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකිය.

  ගිණුම්කරණ අවශ්‍යතා

  බෙලීස් ප්‍රතීතනය ලත් ව්‍යාපාරවලට පහත වාර්තාකරණ නිර්ණායකයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වේ.

  • IFSC වෙත කාර්තුමය මූල්‍ය වාර්තා (විගණනය කර නැත)
  • අවසානයේදී සමාගම් ප්‍රකාශය IFSC වෙත වාර්තා කරයි
  • සංස්ථාවේ මූල්‍ය ගිණුම් විගණනය කිරීම සහ විගණන ප්‍රති results ල තවදුරටත් IFSC වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

  ලේකම් - විකල්පයක්, එකක් ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය වුවත් (නීතිමය පුද්ගලයකු විය හැකිය, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)

  ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - අවශ්ය

  දේශීය සේවකයින් - අවශ්ය

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඕනෑම
  • ලිපි: රෝම හෝඩියෙන්
  • සමාගමේ නම එවැනි උපසර්ග හෝ ඒවායේ කෙටි යෙදුම් වලින් අවසන් විය යුතුය: සීමිත, සංස්ථාව, සංස්ථාගත, සමිතිය ඇනෝනිම්, සොසීඩාඩ් ඇනෝනිමා හෝ අක්ටියන්ගසෙල්ෂාෆ්ට්
  • කැමැත්ත හෝ බලපත්‍රය අවශ්‍ය නම්: බැංකුව, ගොඩනැගිලි සමිතිය, රක්ෂණය, නැවත රක්ෂණය, භාරය, භාරකරු, සහතිකය, ඉතිරිකිරීම්, වත්කම් කළමනාකරණය, රාජකීය, අරමුදල් කළමනාකරණය, ආයෝජන අරමුදල, මහ නගර

  සැ.යු.

  • රාජ්ය, ජාතික හෝ පළාත් පාලන නම: ව්යාපාර නාමය සමඟ සම්බන්ධතා සීමා කිරීම.
  • සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ රාජකීය හෝ රජයේ අනුග්‍රහය යෝජනා කරන ඕනෑම නමක් තහනම්ය.
  • රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නුසුදුසු සහ මහජන යහපතට පටහැනි යැයි සිතන ඕනෑම නමක් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
  • සමාගමේ නම වෙනත් සමාගමකට සමාන හෝ සමාන විය යුතුය.
  • සමාගමේ නම සඳහා විදේශීය භාෂාවක් භාවිතා කරන විට, ඉහත සඳහන් සීමාවන්ට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර්ට පරිවර්තනයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
 • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • නිසි කඩිසර ලියකියවිලි ඇතුළුව සියලුම වාර්තා එකතු කිරීම හා සකස් කිරීම;
  • ඩොලර් 500,000 ක ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනයක් සහිත බෙලීස් සංස්ථා ලේඛකාධිකාරය. මෙය කොටස් 100,000 කට වඩා වැඩි සමාගමකි. මෙය සාම්ප්‍රදායික අයිබීසී නොවන බැවින් ඉහළ ගාස්තු අදාළ වේ.
  • මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ අභිරුචිකරණය කරන ලද ව්‍යාපාර උපාය මාර්ගික ක්‍රියා පටිපාටි සකස් කිරීම.
  • අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම සඳහා නිසි කඩිසර ලියකියවිලි සහ වෙනත් අදාළ ලේඛන IFSC වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
  • දේශීය ශාඛාවක ගෙවුම් ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම. මෙයට සියලුම බැංකු ආකෘති, ව්‍යාපාර වාර්තා සහ නිසි කඩිසර ලියකියවිලි සැකසීම හා ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළත් වේ.
  • සමාලෝචනයේදී අවශ්‍ය තාවකාලික ආධාර සහ කුඩා ලේඛන සැපයීම.
  • IFSC හි ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා දේශීය බැංකු ගිණුමකට අරමුදල් තැන්පත් කිරීමට සහාය වීම.
  • ප්‍රාග්ධන කොන්දේසි සපුරා ඇති බවට ප්‍රාදේශීය බැංකුවෙන් ලිපියක් IFSC වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.
  • IFSC වෙතින් සේවාදායකයාට බලපත්‍ර ලැබීම් සහ වාර්තා බෙදා හැරීම.
  • සමාගමේ තවදුරටත් මෙහෙයුම් අවශ්‍යතා සඳහා ආයතනික ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
  • බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම සහ ලිපි ලේඛන සේවාදායකයාට පැවරීම අවසන් කිරීම.
 • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  ක්‍රියාකරුවෙකු සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, අක්වෙරළ බලපත්‍රය මගින් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවනු ඇති අතර, අපෝස්තුළුවරු කළ ආයතනික ලේඛන ද ලබා ගනී. 

  එම හේතුව නිසා අපට පහත සඳහන් ලියකියවිලි ලබා දෙන්න.

  දේශීය බැංකුවක් සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, නිලධාරියා, බලයලත් අත්සන් කරුවෙකු සහ ලේකම්වරයකු එවැනි තොරතුරු සැපයීම අවශ්‍ය වේ.)

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • නේවාසික ලිපිනය පිළිබඳ සාක්ෂි පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවන)
  • ලියාපදිංචි පුද්ගලයාට පෞද්ගලික ගිණුමක් ඇති බවත් එය හොඳ තත්ත්වයේ පවතින බවත් සඳහන් කරමින් බැංකු යොමු ලිපියේ නොතාරිස් පිටපතක්.

  ප්‍රාදේශීය නියාමන අධිකාරිය සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, කළමනාකරු, අනුමත අත්සන් කළ සහ ලේකම් විසින් සැපයිය යුතුය)

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අත්සන් කරන ලද සහ නොතාරිස් කරන ලද අයදුම්පත්
  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • නේවාසික ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවන) ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇත
  • CV
  • වෘත්තීය ලිපිය / බැංකු යොමු කිරීම
  • විශ්ව විද්‍යාල ඩිප්ලෝමාවක නොතාරිස් පිටපතක්

  සැ.යු.

  • ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, නොතාරිස් පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය ..
  • නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් නොමැති නම් කරුණාකර එය කරන්න

  නියාමන අධිකාරියට හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවට විශේෂිත තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක අමතර ලියකියවිලි ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

 • විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය බෙලීස්

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ Trade ෂධ වෙළඳාම බෙලීස්, ත්‍රස්තවාදය සහ බෙලීස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා වන අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා තදින්.

  බෙලීස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් විදේශ විනිමය බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා දීම බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බෙලීස් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ආයතනවලට ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළු න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙලිස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බෙලීස් පිරවීමට අවශ්‍යයි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස්ගේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බෙලීස් සඳහා අපගේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා බලපත්‍ර බෙලීස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බෙලීස් බලපත්‍රය ලබා නොදේ. සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවාවන්හි අපගේ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා දී නොමැති අතර බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකර ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන් බෙලීස් හි නීති සේවා, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍රය මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය සුරැකුම්පත් බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි අපගේ සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා වන උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. බෙලීස් සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බෙලීස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළෙඳුන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන්හි අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා සහය ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය Forex තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බෙලීස්ගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බෙලීස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බෙලීස් බලපත්‍රය ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවන් විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර බෙලීස් හි භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය හුවමාරුව බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් සඳහා වන අපගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා නොවේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • විදේශ විනිමය හුවමාරු සේවා බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් හි බලපත්‍ර ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බෙලීස්ගේ විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බෙලීස් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවාවන් නොවේ. විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කාර බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන මත පදනම් වූ පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බෙලීස්ගේ විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ. බෙලීස් හි ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ ආරක්ෂක වෙළඳ බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සේවා ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි විදේශීය විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයේ බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බෙලීස් සඳහා අපගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සඳහා බලපත්ර සේවා බෙලීස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි FFMC බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. FFMC බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සේවාවන් එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බෙලීස් හි භාවිතා කරන්න.

  • එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා සපයනු නොලැබේ. FFMC බලපත්‍රය ලබා ගන්න බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා ආයතනවලට ලබා නොදේ. එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්රව්ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කිරීම.

  • බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම හෝ විද්යාත්මක හෝ සතුන් සඳහා භාවිතා කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බෙලීස් පිරවීමට අවශ්‍යයි FFMC බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සහාය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බෙලීස්ගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි අපගේ එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  බෙලීස් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා අවශ්‍ය නොවේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි අපගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාවන් ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් සඳහා වන අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් සඳහා නොවේ. අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු ලැබේ.

  • බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි අක්වෙරළ හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස්ගේ අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ fx බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි fx බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ fx බලපත්‍ර සේවා fx බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජෛව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් හි යුරෝපා සංගම් සහ ඕෆ්ෂෝර් එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා ආයතනවලට ලබා නොදේ. එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බෙලීස් පිරවීමට අවශ්‍යයි fx බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට fx බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස්ගේ fx බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස් හි fx බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි fx බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය, ඒ සමඟම බෙලීස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් අප භාර නොගනී. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය බෙලීස්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

බෙලීස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ බෙලීස් සඳහා අප සමඟ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බෙලීස්හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බෙලීස් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු, බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

බෙලීස් හි හොඳම සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බෙලීස්හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන් සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, හොඳම නීති orney යින් බෙලීස් හි සුරැකුම්පත් අලෙවිකරුවන්ගේ බලපත්‍රය, බෙලීස් හි හොඳම විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම් බෙලීස්, බෙලීස් හි විදේශ විනිමය තැරැව්කාර බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, බෙලීස්හි හොඳම විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, හොඳම නීති ආයතන බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය, බෙලීස් හි විදේශ විනිමය හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, හොඳම විදේශ විනිමය බලපත්‍රය බෙලීස් හි ඔකර් බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස්හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බෙලීස්හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් බෙලීස්, බෙලීස් හි හොඳම ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස්හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බෙලීස්හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි ආරක්ෂක බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති ආයතන, හොඳම නීති orney යින් බෙලීස් හි ආරක්ෂක බෙදාහරින්නාගේ බලපත්‍රය, බෙලීස් හි හොඳම එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි එෆ්එෆ්එම්සී බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, එෆ්එෆ්එම්සී සඳහා හොඳම නීති orney යින් බෙලීස් හි බලපත්‍රය, බෙලීස් හි හොඳම අක්වෙරළ ෆොරෙක්ස් බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස්හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින් බෙලීස් හි, ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බෙලීස්හි ඕෆ්ෂෝර් ෆොරෙක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින්, බෙලීස් හි හොඳම එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස්හි හොඳම එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, එෆ්එක්ස් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් බෙලීස් හි බලපත්‍රය, බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, බෙලීස් හි එෆ්එක්ස් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති orney යින් ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

බෙලීස් සඳහා විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සමඟ

බෙලීස් විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ බෙලීස් සඳහා අප සමඟ විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බෙලීස්හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බෙලීස් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු, බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

බෙලීස් සහ සමස්ත ව්‍යාපාර විසඳුම සඳහා බලපත්‍ර සේවා සමඟ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා බෙලීස් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම බෙලීස් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

බෙලීස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මකභාවය සහිත බෙලීස් සහ ලොව පුරා සිටින සේවාදායකයින්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත බෙලීස් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව බෙලීස් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ විදේශ විනිමය බලපත්‍රයෙන් පසුව බෙලීස් හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි බෙලීස් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම බෙලීස් වල.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ බෙලීස් හි ගණකාධිකාරිවරු බෙලීස් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම බෙලීස් සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් බෙලීස් වෙත සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ බෙලීස් වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

බෙලීස් සඳහා වැඩ වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් බෙලීස් හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා බෙලීස් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය බෙලීස් හි සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගන්න.


නිති අසන පැන - බෙලීස් හි විදේශ විනිමය බලපත්‍රය

බෙලීස් සඳහා බලය පැවරීම, විදේශ විනිමය බලපත්‍රය: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය බෙලීස් හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව