ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය - සයිප්‍රසයෙන් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Sec සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගන්න.
 • Sec සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම.
 • Sec සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා අයදුම්පත.
 • Urities සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ගාස්තු සයිප්‍රසය.
 • Urities සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර පිරිවැය සයිප්‍රසය.
 • Cy සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Sec සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Sec සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Sec සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වන සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාරී වන සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීම, සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර උපදේශකයින්, සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර උපදේශකයින්, සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර නීති yers යින් සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා හරහා සපයනු ලැබේ. සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති ආයතනයේ සහාය ඇතිව, අපි සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර පිරිවැය, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ගාස්තු, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු සපයන්නෙමු. සුරැකුම්පත් සයිප්‍රසය සඳහා ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය කල්තියා.

We also provide information for Securities Investment Fund License for Cyprus, how to get Securities Investment Fund License for Cyprus, also known as, how to obtain Securities Investment Fund License for Cyprus, apply for Securities Investment Fund License for Cyprus, obtaining Securities Investment Fund License for Cyprus, Securities Investment Fund License consultants for Cyprus, Securities Investment Fund License advisors for Cyprus, Securities Investment Fund License lawyers for Cyprus, Securities Investment Fund License services for Cyprus, law firm for Securities Investment Fund License for Cyprus, Securities Investment Fund License costs for Cyprus, Securities Investment Fund License fees for Cyprus, cost for process of Securities Investment Fund License in Cyprus, procedure to obtain Securities Investment Fund License for Cyprus, Securities Licensing for Cyprus, how to get Securities Licensing for Cyprus, also known as, how to obtain Securities Licensing for Cyprus, apply for Securities Licensing for Cyprus, obtaining Securities Licensing for Cyprus, Securities Licensing consultants for Cyprus, Securities Licensing advisors for Cyprus, Securities Licensing lawyers for Cyprus, Securities Licensing services for Cyprus, law firm for Securities Licensing for Cyprus, Securities Licensing costs for Cyprus, Securities Licensing fees for Cyprus, cost for process of Securities Licensing in Cyprus, procedure to obtain Securities Licensing for Cyprus , Investment Fund license for Cyprus, how to get Investment Fund license for Cyprus, also known as, how to obtain Investment Fund license for Cyprus, apply for Investment Fund license for Cyprus, obtaining Investment Fund license for Cyprus, Investment Fund license consultants for Cyprus, Investment Fund license advisors for Cyprus, Investment Fund license lawyers for Cyprus, Investment Fund license services for Cyprus, law firm for Investment Fund license for Cyprus, Investment Fund license costs for Cyprus, Investment Fund license fees for Cyprus, cost for process of Investment Fund license in Cyprus, procedure to obtain Investment Fund license for Cyprus , Investment Fund licensing for Cyprus, how to get Investment Fund licensing for Cyprus, also known as, how to obtain Investment Fund licensing for Cyprus, apply for Investment Fund licensing for Cyprus, obtaining Investment Fund licensing for Cyprus, Investment Fund licensing consultants for Cyprus, Investment Fund licensing advisors for Cyprus, Investment Fund licensing lawyers for Cyprus, Investment Fund licensing services for Cyprus, law firm for Investment Fund licensing for Cyprus, Investment Fund licensing costs for Cyprus, Investment Fund licensing fees for Cyprus, cost for process of Investment Fund licensing in Cyprus, procedure to obtain Investment Fund licensing for Cyprus , license for Cyprus, how to get license for Cyprus, also known as, how to obtain license for Cyprus, apply for license for Cyprus, obtaining license for Cyprus, license consultants for Cyprus, license advisors for Cyprus, license lawyers for Cyprus, license services for Cyprus, law firm for license for Cyprus, license costs for Cyprus, license fees for Cyprus, cost for process of license in Cyprus, procedure to obtain license for Cyprus .

සයිප්‍රසයේ හොඳම උපදේශකයින් සමඟ සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සපයන සයිප්‍රසය සඳහා හැඳින්වීම

මාරු කළ හැකි සුරැකුම්පත් බලපත්‍රයේ සාමූහික ආයෝජන සඳහා UCITS - අත්තිකාරම්

සයිප්‍රසය යනු ඔරොත්තු දෙන හා තරඟකාරී ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර මෙම බල ප්‍රදේශය තුළ මෙහෙයුම් සමාගම්වලට ව්‍යාපාරික හිතකාමී, ජාත්‍යන්තර හා ලාභදායී වාතාවරණයක් ලබා දෙයි. එය නවීන මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක බදු-කාර්යක්ෂම ලක්ෂණ ඒකාබද්ධ කරමින් හොඳින් නියාමනය කරන ලද යුරෝපා සංගම් සාමාජික රටකි. ආයෝජන අරමුදල් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සමඟ.

දූපතේ ජීවය සඳහා සැබෑ පසුබිම කඳුකර ජනතාව සහ ඔවුන් ආවරණය කරන නාභිගත තැනිතලාව වන මෙසෝරියා විසින් යටපත් කර ඇත. ට්‍රූඩෝස් කඳුකරය දිවයිනේ දකුණු හා බටහිර බිටු වලින් බහුතරයක් ආවරණය කරන අතර සාමාන්‍යයෙන් එහි භූමියෙන් විශාල කොටසක් වාර්තා කරයි. සීමා සහිත කයිරේනියා පරාසය, උතුරු වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන අතර සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කලාපයක් සම්බන්ධ වන අතර නැගීම් අඩු වේ. කඳුකර රාමු දෙක තුර්කි භූමියේ ටෝරස් කඳුකරයට අනුරූප වන අතර ඒවායේ දළ සටහන උතුරු සයිප්‍රසයෙන් කැපී පෙනේ. පළල උච්චාවචනය වන දියඇලි වගුරුබිම් දිවයින පුරා පැතිර පවතී. වයඹ දෙසින් පිහිටි පොමොස් පොයින්ට් සිට නැගෙනහිරට ලාර්නාකා බොක්ක දක්වා විහිදෙන රළු ට්‍රූඩෝස් කඳුකරය දර්ශනයේ නිරපේක්ෂ වඩාත් පැහැදිලි අංගයකි. සංවර්ධන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සාන්ද්‍රගත වූ හා බිඳවැටීම නිසා භූමිය ගැඹුරින් බෙදී ගොස් ඇති අතර එමඟින් යටත් පරාසයන් සහ ප්‍රොඩ්ස් නොයෙකුත් ස්ථාන කරා ගමන් කරන අතර, ඔවුන්ගේ බෑවුම් බෑවුම් සහිත නිම්න වලින් මිරිකා ඇත. නිරිත දෙසින්, කඳුකරය මුහුදු වෙරළේ තැනිතලාවට පිවිසෙන පහත් කලාපවල දියුණුවක් කරා ගමන් කරයි. 

 

ට්‍රූඩෝස් කඳුකරය දියර උණු කළ ගල් වලින් සෑදූ හැඩයකින් යුක්ත වන අතර, කයිරේනියා පරාසය තුනී හුණුගල් දාරයකි. එහි නැගෙනහිර දිශාව වැඩිවීම කාර්පාස් අර්ධද්වීපයේ පහළ කලාපවල ප්‍රගතියක් බවට පත්වේ. සයිප්‍රසයට භූගෝලීය වශයෙන් ස්ථානයක් හිමි කුඩා ආසියාව එම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මගින් ඉස්මතු කරයි. 

 

ඇත්ත වශයෙන්ම, කයිරේනියා කඳුවැටියේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන උච්චයන් පවා ඇත්ත වශයෙන්ම ට්‍රොඩෝස් සමූහයේ අසාමාන්‍ය සුරක්ෂිතාගාරය වන ඔලිම්පස් කන්ද (මීටර 1,952) හි විශාලත්වය නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ පෙනෙන පරිදි නොපවතින, ඉහළට නැඹුරුවීම නිසා ඒවා වඩාත් විශ්මයජනක වේ. බිටර් ලෙමන්ස් හි ඉංග්‍රීසි රචක ලෝරන්ස් ඩුරල්, ට්‍රූඩෝස් රචනා කර ඇත්තේ “ප්‍රපාත සහ හෙවිවේට් පාෂාණවල ආකර්ශනීය නොවන ගැටගැසීමක්” ලෙසිනි. 

 

පුරාණ කාලයේ ට්‍රොඩෝස් නැඹුරුව මත පොහොසත් තඹ වෙළඳසැල් හමු විය. භූ විද්‍යා ologists යින්ගේ මතය නම්, මෙම වෙළඳසැල් මුලින් මධ්‍යධරණි මුහුද යට රාමු කර ඇති බවයි. මුහුදු වෙරළේ හැඩැති තහඩු ඉවතට ඇද වැටෙන කලාපයක් හරහා උණුසුම්, ඛනිජ පිරවූ ජලය ඉහළට ඔසවා තැබීමේ ප්‍රති come ලයක් ලෙස. වසර සිය ගණනක් පුරා වන විනාශය දිවයිනේ කාන්දු වන රාමුවට හානි කර ඇති අතර වසරක් පුරා ජල සැපයුම සඳහා කරදරකාරී වී ඇත. ශීත stream තුවේ දිය පහරවල් සංවිධානයක් ට්‍රොඩෝස් කඳුකරයට නැඟී ඒවායින් සෑම ආකාරයකින්ම ගලා යයි. යාලියාස් ගඟ සහ පෙඩියොස් ගංගාව නැගෙනහිර දෙසට මෙසෝරියා හරහා ෆමගුස්ටා බොක්ක දක්වා ගලා යයි; සෙරාගිස් ගඟ මෝෆෝ තැනිතලාව හරහා වයඹ දෙසින් ගලා යයි. දිවයිනේ මුළු ඇළ දොළ, වසන්තයේ අග භාගයේ වියළී යයි. වගා කරන ප්‍රදේශවලට ජලය ගෙන යාම සඳහා වේලි හා ඇළ දොළ පුළුල් සැලැස්මක් සකස් කර ඇත. 

 

මෙසෝරියා දිවයිනේ ගොවිජන හදවත වන අතර, කෙසේ වෙතත්, තිරිඟු සහ ධාන්‍ය සඳහා එහි tivity ලදායිතාව රඳා පවතින්නේ විශේෂයෙන් ශීත වර්ෂාපතනය මත ය; ජල පද්ධති යටතේ විවිධ අස්වැන්න වර්ධනය වේ. මෙම පුළුල්, නාභිගත තැනිතලාව සාගරයට එක් පැත්තකින් හෝ පෙරළෙන පැත්තකින් විවෘතව ඇති බවට සුළු සාක්ෂි ඉතිරිව තිබේ. වරෙක පොහොසත් පසුබිම්වලින් ආවරණය වී තිබූ අතර පැරණි ශූරයන් විසින් ඔවුන්ගේ යාත්‍රා සඳහා ලී කොටා ඇත. දිවයිනේ දැනට බෙදී ඇති අගනුවර වන නිකොෂියා පිහිටා ඇත්තේ මෙම නාභිගත තලය තුළ ය. සයිප්‍රස් සංස්කෘතිය මධ්‍යධරණී මුහුදේ වඩාත් පළපුරුදු ඒවා අතර වේ. දූපත ක්‍රමානුකූලව ඇසිරියානු, ඊජිප්තු, පර්සියානු, ග්‍රීක සහ රෝම ප්‍රවීණයන් යටතේ පැවතුනි. ක්‍රි.ව. 364 සිට සයිප්‍රසය පරිපාලනය කළේ බයිසැන්තියම් විසිනි. 1571 දී ඔටෝමාන් තුර්කි ජාතිකයන් විසින් මෙම දූපත යටත් කර 1878 දී මහා බ්‍රිතාන්‍යයට යටත් කරන ලදී. 1914 දී එක්සත් රාජධානිය විසින් නිල වශයෙන් අනුයුක්ත කරන ලද එය 1925 දී ඔටුන්න හිමි ජනාවාසයක් බවට පත්විය. ඉංග්‍රීසි මාර්ගෝපදේශ 1960 අගෝස්තු දක්වා පැවතුණි. අවුරුදු නිදහස් සටනින් දිවයින ස්වයං පාලනයක් බවට පත් වූ අතර ජනරජයක් විකාශය විය. 

 

1974 දී, සයිප්‍රසයේ ජනාධිපති අගරදගුරු මකරියෝස්ගේ මහජන අධිකාරිය රඳවා ගැනීම සඳහා ග්‍රීක-මිලිටරි ජුන්ටාව විසින් සයිප්‍රසයේ පෙරලා දැමීමක් සංවිධානය කරන ලදී. තුර්කියේ මිලිටරි මැදිහත්වීමකින් තුර්කි සොල්දාදුවන් 37% ක් පමණ පාලනය කිරීමට තුර්කියේ හමුදා මැදිහත්වීමකින් පිළිතුරු දුන්නේය. දිවයින. සමස්ත ග්‍රීක සයිප්‍රස් ජනගහනයෙන් 40% කට සම්බන්ධ වූ කලාපයේ නිවාස අතහැර යාමට සිදුවිය. 

 

1974 සිට සයිප්‍රසය සයිප්‍රස් ජනරජයට බෙදී ඇති අතර දකුණේ දිවයිනෙන් 66% ක් පාලනය කර ඇති අතර තුර්කි සයිප්‍රස් උතුරේ 33% ක් තොටිල්ලේ කලාපයක් ඇති අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක බලවතුන් විසින් ඔවුන් අතර තබා ඇත. 

 

සයිප්‍රස් ජනරජය 16 අගෝස්තු 1960 වන දින නිදහස් රාජ්‍යයක් බවට පත් වූ අතර මසකට පසුව එක්සත් ජාතීන්ගේ පුද්ගලයකු එය 2004 සිට යුරෝපා සංගමයේ කොටසකි. 

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ යුරෝපා සංගමය විසින් බලපෑමට ලක්ව ඇති අතර, රජයේ ව්‍යුහයක් යටතේ දිවයිනට නැවත එක්වීමේ උත්සාහයන් අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී. සයිප්‍රසය යනු නිදහස් ප්‍රධාන, පරිපාලන සහ නීතිමය ශාඛා සහිත නිල ජනරජයකි. සයිප්‍රස් ජනරජයේ රාජ්‍ය නායකයා ජනාධිපතිවරයා ය. ඔහු ග්‍රීක සයිප්‍රස්වරයෙකු විය යුතු අතර ඉතා දිගු කාලයක් සඳහා තෝරා ගනු ලැබේ. නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය යනු ජාතියේ පාර්ලිමේන්තුවයි. එහි පුද්ගලයින් තෝරාගනු ලබන්නේ නියමිත වේලාවට සාපේක්ෂ නිරූපණයෙනි.

සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • සුරැකුම්පත් බලපත්‍ර
 • ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය
 • ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර
 • බලපත්රය
සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම, සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා අයදුම් කිරීම, සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, සුරැකුම්පත් ආයෝජන පිරිවැය අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර පිරිවැය සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල සයිප්‍රසයට බලපත්‍ර ලබා දීම, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා අයදුම් කිරීම, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය, සයිප්‍රසය, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර පිරිවැය සයිප්‍රසය, බලපත්‍ර සයිප්‍රසය, බලපත්‍ර සයිප්‍රසය ලබා ගැනීම. බලපත්රය සයිප්‍රසය, බලපත්‍ර අයදුම් කරන්න සයිප්‍රසය, බලපත්‍ර සයිප්‍රසයට ඉල්ලුම් කිරීම, සයිප්‍රසයට බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, බලපත්‍ර පිරිවැය සයිප්‍රසය.

සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

කාල රාමුව: 4 දක්වා දක්වා

අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා: තෙවන පාර්ශවයන් ස්වයං කළමනාකරණය කළත් ඩොලර් 200,000 ක් හෝ ඩොලර් 300,000 ක් පාලනය කළහ. සයිප්‍රසයේ UCITS කළමනාකරණ ව්‍යාපාරයට ඇස්තමේන්තුගත අවම ප්‍රාග්ධනය යුරෝ 125,000 කි.

 

දළ විශ්ලේෂණය

UCITS ගෝලීය වශයෙන් සලකනු ලබන්නේ පවතින වඩාත් effective ලදායී වත්කම් කළමනාකරණ මෙවලමක් ලෙස ය. ආයෝජකයින්ට අවම දායක මුදලක් නොමැත. සයිප්‍රස් UCITS පොදු අරමුදලක් (CF) හෝ විචල්‍ය ප්‍රාග්ධන ආයෝජන සමාගමක් (VCIC) ලෙස පිහිටුවිය හැකිය. 

T සයිප්‍රස් UCITS අරමුදලේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ නම්:

සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයට බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සහ සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය “අපගේ සබඳතා මුදල් වලට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ අප සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන බැවිනි. අපට බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම් ලැබෙන්නේ එබැවිනි. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපල තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම.

අපි සයිප්‍රසයේ ලාභම සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම් සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති orney යින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ආයෝජන සඳහා ලාභම නීති orney යින් අරමුදල් බලපත්‍ර g සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති ආයතන, සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති orney යින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුය - සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • දූරදර්ශී අධීක්ෂණයට යටත් වන තැන්පතු / භාරකරු හෝ වෙනත් ඕනෑම ආයතනයක් සැමවිටම නම් කළ යුතුය (අරමුදල අනුව ව්‍යතිරේක වේ)
  • සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවට (සයිසෙක්) අවම වශයෙන් විධායක අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු අවශ්‍ය වේ

  බදුකරණය

  • කොටස් වෙළඳාමේ ලාභය බදුවලින් නිදහස් බැවින් සියයට 0 ක ආදායම් බද්දක්
  • සයිප්‍රසයේ බදු නීති අන්තර්ජාතික මූල්‍ය හා ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස රට සංවර්ධනය කිරීම, ජාත්‍යන්තර ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ මූල්‍ය සේවා සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගෙන ඇත.
  • 30% පුද්ගලික ආදායම් බද්ද
  • ලාභාංශ ලාභ මත බද්දෙන් නිදහස් (සමහර කොන්දේසි වලට යටත්ව)
  • අනේවාසිකයන්ට ලාභාංශ, පොලී සහ රාජකීය මුදල් ආපසු ගෙවීම සඳහා රඳවා ගැනීමේ බදු නොමැත

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්ය

  ලේකම් - අවශ්ය

  ගිණුම්කරණ සහ විගණන අවශ්‍යතා

  • වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම සහ වාර්ෂික බදු වාර්තා සකස් කිරීම
  • සයිප්රස් මහ බැංකුවට මාසික හෝ කාර්තුමය සංඛ්යානමය වාර්තා
  • CySec වෙත වාර්ෂික තොරතුරු වාර්තා කිරීම
  • සෑම මාස හයකට වරක් විගණනය නොකළ වාර්තාවක් සහ වාර්ෂික වාර්තාව විගණනය කිරීම
  • මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම පිළිබඳව නිසි පරිදි පත් කරන ලද මුදල් විශුද්ධිකරණ නිලධාරී විසින් සකස් කරන ලද වාර්ෂික වාර්තාව සයිසෙක් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  සමාගම් නාමය

   • භාෂාව: ඕනෑම
   • අහිතකර නම් තහනම්ය
   • ලිපි: රෝම හෝඩියෙන්
   • පවත්නා සමාගමකට සමාන හෝ සමාන ඕනෑම නමක් සීමා කර ඇත 
  • වචනය අඩංගු විය යුතුය "අරමුදල"
  • නොමඟ යවන හෝ රැවටිලිකාර නම් තහනම්ය
 • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • නියාමන අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත සකස් කිරීම
  • නියාමකයාගේ අනුමැතිය ලැබෙන තෙක් ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම පසු විපරම් කර නිරීක්ෂණය කරන්න
  • එකඟ වූ ආකාරයෙන් අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන රැස් කිරීම
 • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අක්වෙරලිසෙන්ස් විසින් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවා අපෝස්තුළුවල ආයතනික ලේඛන ලබා ගනී. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න.

  • යෝජිත සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර, ඒ සෑම එකක් සඳහාම පහත සඳහන් දෑ තිබිය යුතුය.

  - විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතක් සහ පදිංචි ලිපිනය පෙන්වන මෑත කාලීන උපයෝගිතා බිල්පත

  - අවම වශයෙන් යොමු ලිපි දෙකක් වත් (ඉල්ලීම මත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ)

  - බංකොලොත් නොවන සහතිකය

  - අවම වශයෙන් අවුරුදු 10 ක කාලයක් සඳහා විස්තර සහිත සීවී

  - අපරාධ වාර්තා සහතිකය

  • අධිකාරිය ඉල්ලා සිටින වෙනත් ලියකියවිලි
  • සියළුම අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ප්‍රමාණවත් මූල්‍ය හා අරමුදල් කළමනාකරණ පළපුරුද්දක් සහ අධ්‍යයන අක්තපත්‍ර තිබිය යුතු බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය
  • නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද CySec ප්‍රශ්නාවලී ආකෘති පත්‍රය

  පහත සඳහන් ප්‍රධාන සේවා සපයන්නන්ගේ විස්තර:

  • භාරකරු
  • පරිපාලක
  • විගණක
 • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයේ Trade ෂධ වෙළඳාම සයිප්‍රසය, ත්‍රස්තවාදය සහ සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයේ මිනිස් ජාවාරම යන කරුණු වලට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය සඳහා වන අපගේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සුරැකුම්පත් සඳහා වන බලපත්‍ර සේවාව ආයෝජන අරමුදල් සයිප්‍රසයේ තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා නොදේ. සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි කිසියම් ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතනවලට සයිප්‍රසය සඳහා සේවාවන් සපයනු නොලැබේ.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සයිප්‍රසය සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවාවන් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  සයිප්‍රසය සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා. ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට සපයනු නොලැබේ.

  • සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සපයනු නොලැබේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යය ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සහය ලබා දෙන්නේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වන්නෙමු.
  • බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසය වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ. බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සයිප්‍රසයේ සහ බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අපගේ බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා අයදුම්පත් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ව) සඳහා සයිප්‍රසය සපයනු නොලැබේ. බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සයිප්‍රසය සඳහා.

  • සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ අක්වෙරළ බලපත්‍ර සේවා සපයන්නේ සයිප්‍රසය සඳහා නොවේ. බලපත්‍ර සයිප්‍රසයේ අක්වෙරළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළු න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍යවල.

  • සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ පිරවීමට අවශ්‍යයි බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය සයිප්‍රසයේ කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. සයිප්‍රසයේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය, ඒ සමගම සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සයිප්‍රසය.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණවල බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් සයිප්‍රසයේ මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

සයිප්‍රසයේ හොඳම ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති ආයතන, හොඳම නීති orney යින් සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා, සයිප්‍රසයේ හොඳම ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සේවා, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති ආයතන සයිප්‍රසය, සයිප්‍රසයේ ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති orney යින්, සයිප්‍රසයේ හොඳම බලපත්‍ර සේවා, සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති yers යින්, සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, බලපත්‍ර සඳහා හොඳම නීති orney යින් සයිප්‍රසයේ ,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සමඟ

සයිප්‍රස් සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ අප සමඟ සයිප්‍රසය සඳහා සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි සයිප්‍රසයේ බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් සයිප්‍රසයේ මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු. සයිප්‍රසයේ බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

සයිප්‍රසය සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර විසඳුම සමඟ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා සයිප්‍රසය සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම සයිප්‍රසයේ සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

සයිප්‍රසය සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් සයිප්‍රසයේ සහ ලොව පුරා සිටින සේවාදායකයින්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත සයිප්‍රසයේ, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව සයිප්‍රසයේ අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයෙන් පසුව සයිප්‍රසයේ උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රයට අමතරව අපි සයිප්‍රසය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ලබා දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සයිප්‍රසයේ.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ සයිප්‍රසයේ ගණකාධිකාරිවරු සයිප්‍රසය සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම සයිප්‍රසයේ සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් සයිප්‍රසයට සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ සයිප්‍රසයට, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

සයිප්‍රසය සඳහා රැකියා වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් සයිප්‍රසයේ ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා සයිප්‍රසය සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය සයිප්‍රසයේ සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

සයිප්‍රසයේ සේවා ලබා ගැනීමේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍ර සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගැනීම.


නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - සයිප්‍රසයේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය

සයිප්‍රසය, සුරැකුම්පත් ආයෝජන අරමුදල් බලපත්‍රය සඳහා බලය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය සයිප්‍රසයේ
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව