ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය - බෙලීස් වෙතින් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

ඔබට බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි බලපත්‍ර සේවා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසා ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් ලබා ගන්න.
 • සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් ලබා ගැනීම.
 • Trans මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය බෙලීස්.
 • Trans මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර ගාස්තු බෙලීස්.
 • Trans මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර පිරිවැය බෙලීස්.
 • Bel බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා.
 • Trans මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා හොඳම උපදේශකයින්.
 • Trans මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා හොඳම නීති ආයතන.
 • Transm මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා හොඳම නීති Lawyers යින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

අපි බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා ආධාර සපයන අතර එය බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ, එයද හැඳින්වේ, බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම, බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීම, බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, මුදල් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. බෙලීස් සඳහා සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය, බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර උපදේශකයින්, බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර නීති law යින්, බෙලීස් සඳහා අපගේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා හරහා සපයනු ලැබේ. බෙලීස් සඳහා, අපි බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර පිරිවැය, බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර ගාස්තු, බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා පිරිවැය සහ බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළු තොරතුරු කල්තියාම සපයන්නෙමු.

We also provide information for Money Transmission License for Belize, how to get Money Transmission License for Belize, also known as, how to obtain Money Transmission License for Belize, apply for Money Transmission License for Belize, obtaining Money Transmission License for Belize, Money Transmission License consultants for Belize, Money Transmission License advisors for Belize, Money Transmission License lawyers for Belize, Money Transmission License services for Belize, law firm for Money Transmission License for Belize, Money Transmission License costs for Belize, Money Transmission License fees for Belize, cost for process of Money Transmission License in Belize, procedure to obtain Money Transmission License for Belize, international money transmission services License for Belize, how to get international money transmission services License for Belize, also known as, how to obtain international money transmission services License for Belize, apply for international money transmission services License for Belize, obtaining international money transmission services License for Belize, international money transmission services License consultants for Belize, international money transmission services License advisors for Belize, international money transmission services License lawyers for Belize, international money transmission services License services for Belize, law firm for international money transmission services License for Belize, international money transmission services License costs for Belize, international money transmission services License fees for Belize, cost for process of international money transmission services License in Belize, procedure to obtain international money transmission services License for Belize , money transmission services License for Belize, how to get money transmission services License for Belize, also known as, how to obtain money transmission services License for Belize, apply for money transmission services License for Belize, obtaining money transmission services License for Belize, money transmission services License consultants for Belize, money transmission services License advisors for Belize, money transmission services License lawyers for Belize, money transmission services License services for Belize, law firm for money transmission services License for Belize, money transmission services License costs for Belize, money transmission services License fees for Belize, cost for process of money transmission services License in Belize, procedure to obtain money transmission services License for Belize , financial licensing for Belize, how to get financial licensing for Belize, also known as, how to obtain financial licensing for Belize, apply for financial licensing for Belize, obtaining financial licensing for Belize, financial licensing consultants for Belize, financial licensing advisors for Belize, financial licensing lawyers for Belize, financial licensing services for Belize, law firm for financial licensing for Belize, financial licensing costs for Belize, financial licensing fees for Belize, cost for process of financial licensing in Belize, procedure to obtain financial licensing for Belize , financial services license for Belize, how to get financial services license for Belize, also known as, how to obtain financial services license for Belize, apply for financial services license for Belize, obtaining financial services license for Belize, financial services license consultants for Belize, financial services license advisors for Belize, financial services license lawyers for Belize, financial services license services for Belize, law firm for financial services license for Belize, financial services license costs for Belize, financial services license fees for Belize, cost for process of financial services license in Belize, procedure to obtain financial services license for Belize , financial services licensing for Belize, how to get financial services licensing for Belize, also known as, how to obtain financial services licensing for Belize, apply for financial services licensing for Belize, obtaining financial services licensing for Belize, financial services licensing consultants for Belize, financial services licensing advisors for Belize, financial services licensing lawyers for Belize, financial services licensing services for Belize, law firm for financial services licensing for Belize, financial services licensing costs for Belize, financial services licensing fees for Belize, cost for process of financial services licensing in Belize, procedure to obtain financial services licensing for Belize , banking license for Belize, how to get banking license for Belize, also known as, how to obtain banking license for Belize, apply for banking license for Belize, obtaining banking license for Belize, banking license consultants for Belize, banking license advisors for Belize, banking license lawyers for Belize, banking license services for Belize, law firm for banking license for Belize, banking license costs for Belize, banking license fees for Belize, cost for process of banking license in Belize, procedure to obtain banking license for Belize , payment institution license for Belize, how to get payment institution license for Belize, also known as, how to obtain payment institution license for Belize, apply for payment institution license for Belize, obtaining payment institution license for Belize, payment institution license consultants for Belize, payment institution license advisors for Belize, payment institution license lawyers for Belize, payment institution license services for Belize, law firm for payment institution license for Belize, payment institution license costs for Belize, payment institution license fees for Belize, cost for process of payment institution license in Belize, procedure to obtain payment institution license for Belize , bank license for Belize, how to get bank license for Belize, also known as, how to obtain bank license for Belize, apply for bank license for Belize, obtaining bank license for Belize, bank license consultants for Belize, bank license advisors for Belize, bank license lawyers for Belize, bank license services for Belize, law firm for bank license for Belize, bank license costs for Belize, bank license fees for Belize, cost for process of bank license in Belize, procedure to obtain bank license for Belize .

බෙලීස් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම බලපත්‍රලාභී සේවා සපයන්නා අප වන අතර, අපි අයදුම්පතක් පිළිගන්නේ නම්, අපගේ ඉලක්කය වන්නේ 100% සාර්ථකත්වය ලබා දීමයි!

මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සපයන බෙලීස් සඳහා හැඳින්වීම

බෙලීස් විසින් මූල්‍ය සේවා සමාගම් වලට දේශීය නියාමකයාගෙන් විවිධ මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දේ, අයිඑෆ්එස්සී. බෙලීස් හි පාලිත සමාගම් ඉහළ මට්ටමේ පෞද්ගලිකත්‍ව, බදු නිදහස් කිරීම් සහ නව, පරිශීලක-හිතකාමී අක්වෙරළ නීතියෙන් ප්‍රතිලාභ ලබයි.

බෙලීස් පිහිටා තිබෙන්නේ උතුරු මැද ඇමරිකාවේ කැරිබියානු වෙරළ තීරයේ ය. එය උතුරින් මෙක්සිකානු පළාතක් වන ක්වින්ටනා රූ වෙත බටහිර දෙසින්, බටහිරින් පෙටෙන්හි ග්වාතමාලන් ශාඛාව සමඟ ද දකුණින් ඉසාබාල්හි ග්වාතමාලන් අංශය ද ලබා දෙයි. කැරිබියානු මුහුදේ නැගෙනහිර දෙසට, පෘථිවියේ දෙවන දිගම බාධා පරය වන්නේ කිලෝමීටර් 386 ක ප්‍රබල මඩ සහිත වෙරළ තීරයේ සැලකිය යුතු කොටසකි. වර්ග කිලෝමීටර 690 ක් පමණ එකතු වන කුඩා කේ දූපත්, ගල්පරයට හසු වේ. ජාතියේ කලාපය වර්ග කිලෝමීටර් 22,960 ක් වන අතර එය එල් සැල්වදෝරයට හෝ මැසචුසෙට්ස් වලට වඩා තරමක් විශාල භූමි ප්‍රදේශයකි. උදම් පොකුණු වල වෙරළ තීරය සහ උතුරේ අව්‍යාජ භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 21,400 දක්වා අඩු කරයි. 

 

බෙලීස් වර්ග හැඩයකින් හැඩගස්වා ඇති අතර එය උතුරු-දකුණට කිලෝමීටර් 280 ක් හා නැගෙනහිර-බටහිරින් කිලෝමීටර් 100 ක් පමණ විහිදේ. සම්පූර්ණ ඉඩම් සීමාව කිලෝමීටර් 516 කි. හොන්ඩෝ සහ සර්ස්ටූන් යන ගංගා දෙකක පා courses මාලා ජාතියේ උතුරු හා දකුණු සීමාවන්හි සැලකිය යුතු කොටසක් නිරූපණය කරයි. බටහිර පිටත ප්‍රදේශය පොදු ඉස්මතු කිරීම් කිසිවක් අනුගමනය නොකරන අතර වගුරු වනාන්තර සහ හොඳ රට සානුව හරහා උතුරු-දකුණට දිව යයි. බෙලීසියානු භූ විෂමතාව සාමාන්‍යයෙන් හුණුගල් එකතුවකින් සමන්විත වන අතර, මායා කඳුකරය කැපී පෙනෙන ලෙස නිදහස් කිරීම, විශාල මැදිවියේ ගල් වර්ගයක් සහ අනෙකුත් පැලියෝසොයික් අපද්‍රව්‍ය ජාතියේ දකුණු නාභිගත කොටස හරහා ඉහළ නැගෙනහිර සිට නිරිත දෙසින් දිව යයි. සැලකිය යුතු අඩුපාඩු කිහිපයක් මෙම යහපත් රටවලට මුහුණ දෙයි, කෙසේ වෙතත්, බෙලීස් විශාල ප්‍රමාණයක් මධ්‍යම ඇමරිකාවේ විශාල කොටසකට යටින් පවතින ව්‍යුහාත්මකව ගතික කලාපයෙන් පිටත පිහිටා ඇත. ක්‍රිටේසියස් අවධියේදී, වර්තමානයේ මායා කඳුකරයේ බටහිර කොටස සාගර මට්ටමට වඩා ඉහළින් පවතින අතර මධ්‍යම ඇමරිකාවේ වඩාත්ම පළපුරුදු භූමි පෘෂ්, ය වන මවුන්ටන් පයින් රිජ් මට්ටම බවට පත් විය. 

 

මායා කඳුකරය වටා ඇති අවහිර වූ ප්‍රදේශ හැඩගස්වා ඇත්තේ ක්‍රිටේසියස් හුණුගල් වලින්. මෙම කලාප නිරූපණය කර ඇත්තේ කාර්ස්ට් භූගෝලයෙනි, එය විවිධ ගිලුණු කුහර, ස්වාභාවික කුහර සහ භූගත දිය පහරවල් මගින් නිදර්ශනය කරයි. මවුන්ටන් පයින් රිජ් වලට සාපේක්ෂව මෙම දිස්ත්‍රික්කවල අපිරිසිදු කොටසක් ඉතා ඉදුණු අතර පසුගිය වසර 4,000 තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක එය සංවර්ධනය කර ඇත. 

 

බෙලීස් හි උතුරු කොටසෙහි සැලකිය යුතු කොටසක් පිහිටා ඇත්තේ ව්‍යුහාත්මකව ස්ථාවර ප්‍රදේශයක් වන යුකැටින් වේදිකාව මත ය. සාමාන්‍යයෙන් සමතලා වුවද, ජාතියේ මෙම කොටසෙහි අසමාන, කාර්ස්ට් භූ දර්ශන අතර වරින් වර කලාප ඇත, නිදසුනක් ලෙස, බටහිර මායිම දිගේ යාල්බැක් කඳුකරය ග්වාතමාලාව සහ බෙලීස් නගරය සහ ඩැන්ග්‍රිගා අතර මැනටී කඳුකරය. ඉදුණු මාරුවෙහි ඇලුවීයල් වෙළඳසැල් දිය ඇලි තැනිතලා වල මධ්‍යස්ථ මට්ටමේ දර්ශන ආවරණය කරයි. බෙලීස් හි විවිධ මූල්‍යමය වශයෙන් වැදගත් ඛනිජ වර්ග පැවතුනද, ඒවායේ පතල් කැණීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් සොයාගෙන නොමැත. මෙම ඛනිජ වලට ඩොලමයිට්, බාරයිට් (බේරියම් වල ළිං), බොක්සයිට් (ඇලුමිනියම් ළිඳ), කැසයිට් (ටින් වල ළිං) සහ රත්‍රන් ඇතුළත් වේ. 1990 දී මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද හුණුගල් යනු තනි හෝ වෙනත් ගෘහස්ථ හෝ ගාස්තු භාවිතය සඳහා අනිසි ඛනිජ වත්කමකි. 

 

බෙලීසියානු භූ විෂමතාවයේ මෙක්සිකෝවේ සහ ග්වාතමාලාවේ තෙල් බෙදා හැරීමේ ප්‍රදේශවලට ඇති සමීපතාවය 1980 දශකයේ මැද භාගයේ මුහුදු හා වෙරළබඩ ගමනාන්තයන්හි තෙල් සොයා බැලීමට මූලික වශයෙන් එක්සත් ජනපදයෙන් තෙල් සංවිධාන උසිගැන්වීය. කෙසේ වෙතත්, හඳුන්වාදීමේ ප්‍රති come ල පොරොන්දු වූ නමුත්, දශකයේ පසුව විමර්ශනයේ වේගය අඩු වූ අතර, නිර්මාණ කාර්යයන් කිසි විටෙකත් ආරම්භ නොවීය. එබැවින් බෙලීස් සිය බලශක්ති අවශ්‍යතා සඳහා ආනයනික තෙල් මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතී. කෙසේ වෙතත්, ජල විදුලිය සහ අනෙකුත් පරිසර හිතකාමී බලශක්ති වත්කම් සඳහා ජාතියට පුළුල් විභවයක් ඇත, නිදසුනක් ලෙස, හිරු නැඹුරු සහ ජෛව ස්කන්ධ. 1980 දශකය තුළ එක් බෙලිසියානු මූල්‍ය විශේෂ special යෙක් බලය නිර්මාණය කිරීම සඳහා දැව පරිභෝජනය කරන බලවේග මධ්‍යස්ථානයක් සංවර්ධනය කිරීමට පවා යෝජනා කළේය. පෙදෙසි මගින් දේශගුණික මෝස්තරවල තීරණාත්මක ප්‍රභේද තිබියදීත්, බෙලීස්හි තෙත් සහ වියලි කාලයන් සමඟ තාපය හා ආර්ද්‍රතාවය පවතී. උසට අනුව උෂ්ණත්වය වෙනස් වේ, වෙරළට ආසන්නව සහ ඉහළ නැගෙනහිර වෙළඳාමේ සෘජු බලපෑම් කැරිබියන් දූපත් වලින් ඉවතට. ජලාශ්‍රිත දිස්ත්‍රික්කවල සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ජනවාරි මාසයේ 24 ° C සිට ජූලි 27 ° C දක්වා පරාසයක පවතී. දකුණු යහපත් රට මට්ටම් හැරුණු විට අභ්‍යන්තරයේ උෂ්ණත්වය තරමක් ඉහළ මට්ටමක පවතී, නිදසුනක් ලෙස, මවුන්ටන් පයින් රිජ්, එය වසර පුරා පැහැදිලිව සිසිල් වේ. පොදුවේ ගත් කල, asons තු වැඩි වශයෙන් පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ උෂ්ණත්වයට වඩා ජෝගු හා වර්ෂාපතනයේ වෙනසෙනි. 

 

සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය උච්චාවචනය වන අතර එය උතුරේ සහ බටහිරින් මිලිමීටර් 1,350 සිට අසාමාන්‍ය දකුණේ මිලිමීටර 4,500 කට වඩා වැඩි වේ. වර්ෂාපතනයේ ඉඳහිට ඇති වෙනස ජාතියේ උතුරු හා නාභීය ස්ථානවල වඩාත් කැපී පෙනෙන අතර සෑම මාසයකම ජනවාරි සහ අප්‍රේල් හෝ මැයි අතර වර්ෂාපතනය මිලිමීටර 100 ට වඩා අඩු වේ. වියළි කාලය දකුණේ වඩා සීමිත වන අතර නිතිපතා පෙබරවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා පවතී. දේශීය වශයෙන් “කුඩා වියළි” ලෙස හැඳින්වෙන වඩාත් සීමිත, අඩු කුණාටු සහිත කාල පරිච්ඡේදයක් සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ ජුලි අග හෝ අගෝස්තු මාසවලදී ය. 

 

සුළි සුළං බෙලිසියානු ඉතිහාසයේ ප්‍රධාන හා විනාශ කිරීමේ කොටසක් ඉටු කර ඇත. 1931 දී නිර්නාමික සුළි කුණාටුවක් බෙලීස් නගරයේ ව්‍යුහයන්ගෙන් 66% කට වඩා විනාශ වී පුද්ගලයන් 1,000 කට වඩා මරා දමන ලදී. 1955 දී ජැනට් සුළි කුණාටුව උතුරු කොරොසාල් නගරය සමතලා කළේය. මෙම සිදුවීමෙන් වසර හයකට පසු හැට්ටි සුළි කුණාටුව ජාතියේ නාභිගත වෙරළ තීරයට පහර දුන් අතර සෑම පැයකටම කිලෝමීටර් 300 කට වඩා වැඩි වේගයකින් හා මීටර් හතරක කුණාටු වඩදිය බාදිය ඇති විය. වසර තිහකට පසු දෙවන වරටත් බෙලීස් නගරය විනාශ වීම නිසා අගනුවර කිලෝමීටර් අසූවක් දුරින් පිහිටි කොහේ හෝ තැනක සිට බෙල්මෝපන් නගරයට සංක්‍රමණය විය. බෙලීස් නගරය තලා දැමූ නවතම සුළි කුණාටුව වූයේ 25 දී දකුණු වෙරළ තීරයේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1978 කට වැඩි හානියක් සිදු වූ ග්‍රෙටා සුළි කුණාටුවයි.

බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • ජාත්‍යන්තර මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය
 • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය
 • මූල්‍ය බලපත්‍ර
 • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය
 • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර
 • බැංකු බලපත්‍රය
 • ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය
 • බැංකු බලපත්‍රය
මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා නොමිලේ උපදේශනයක්, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය බෙලීස් ලබා ගැනීම, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය බෙලීස් ලබා ගැනීම, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය බෙලීස් අයදුම් කිරීම, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීම, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීම, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය බෙලීස්, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයේ පිරිවැය බෙලීස්, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර බෙලීස්, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය ලබා ගන්න, බෙලීස්, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න බෙලීස්, මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම බෙලීස්, මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බෙලීස්, මුල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බෙලීස්, මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත, බෙලීස් සඳහා මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, බෙලීස්, මූල්‍ය බලපත්‍ර කිරීමේ පිරිවැය බෙලීස්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර බෙලීස්, මූල්‍ය සේවා උකුණන් ලබා ගැනීම බෙලීස්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගන්න, බෙලීස්, මුල්‍ය සේවා බලපත්‍රය අයදුම් කරන්න, බෙලීස්, මුල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය, බෙලීස්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, බෙලීස්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයේ පිරිවැය බෙලීස්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය බෙලීස්, මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බෙලීස්, මූල්‍ය සේවා ලබා ගැනීම බෙලීස් බලපත්‍රය ගැනීම, බෙලීස් මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බෙලීස් සඳහා මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත, බෙලීස් සඳහා මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බෙලීස්, බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, බැංකු බලපත්‍රයේ පිරිවැය බෙලීස්, ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය බෙලීස්, ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය බෙලීස්, ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස්, ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස්, ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය අයදුම් කරන්න, ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත බෙලීස්, පී සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය රැකියා ආයතන බලපත්‍රය බෙලීස්, ගෙවීමේ පිරිවැය ගෙවීමේ ආයතන බලපත්‍රය බෙලීස්, බැංකු බලපත්‍රය බෙලීස්, බැංකු බලපත්‍රය බෙලීස් ලබා ගැනීම, බැංකු බලපත්‍රය බෙලීස් ලබා ගැනීම, බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, බෙලීස් අයදුම් කිරීම, බැංකු බලපත්‍රය අයදුම් කිරීම, බැංකු බලපත්‍රය බෙලීස්, බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, බැංකු බලපත්‍රයේ පිරිවැය බෙලීස්.

මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයට අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

බලපත්ර සේවා සහ මුදල් සම්ප්රේෂණ බලපත්ර බෙලීස් සඳහා විස්තර

සංස්ථාගත කිරීම සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම: 3-4 මාස

අවම ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනය: USD 75,000.00 *

බලපත්ර ගාස්තු: USD 1,000.00

බලපත්ර අලුත් කිරීම: USD 5,000.00

 

දළ විශ්ලේෂණය

බෙලීස් හි නීති සම්පාදනය සරල හා වේගවත් සංස්ථාගත කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයන අතර එහි නවීන හා පරිගණක පාලනය කරන ලද අයිබීසී රෙජිස්ට්‍රියට සමාගම් ලියාපදිංචිය වේගයෙන් සැකසීමට හැකිය.

නවීන ආයෝජකයින්ගේ අපේක්ෂාවන් සපුරාලීම සඳහා බෙලීස් දැන් සම්පූර්ණ ආයෝජන වාහන මිටියක් ඉදිරිපත් කරයි. එවැනි සේවා ව්‍යාප්තියේ ප්‍රති Bel ලයක් ලෙස, ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා බෙලීස් වඩාත් ආකර්ශනීය ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇත. මෙම මධ්‍යම ඇමරිකානු රට 'එක් නැවතුම් වෙළඳසැලක්' අධිකරණ බලයක් බවට පත්ව ඇත. ඉහත හේතු නිසා.

මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ඇණවුම, ඉලෙක්ට්‍රොනික, වයර්, රිලේ සහ මුදල් පරිවර්තනය ඇතුළු ඕනෑම ආකාරයකින් ජාත්‍යන්තර මුදල් හුවමාරු සේවා හෝ ගෙවීම් උපකරණ විකිණීමට අයිබීසීයට හැකියාව ඇත. වෙස්ටර්න් යුනියන්, පේපෑල්, බාර්ක්ලේස් සහ මනි කෝර්ප් එවැනි සේවාවන් සපයන හොඳම සැපයුම්කරුවන් වේ. එවැනි බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා යම් ගෙවීම් සැකසුම් මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා අයිබීසී නිසි ලෙස ස්ථාපිත කළ යුතුය.

සාමාන්‍යයෙන්, නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට නම් එය තිබිය යුතුය:

අයදුම්කරුවන්ට තිබිය යුතුය

අයදුම්කරුවන්ට පහත තොරතුරු තිබිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න:

සැ.යු.

ප්‍රාග්ධනය බෙලීස්හි බැංකුවක තැන්පත් කළ යුතු අතර බලපත්‍රලත් සේවාවන් සහ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සෑම විටම සම්පූර්ණ ගෙවීම් සහ බාධාවකින් තොරව තබා ගත යුතුය.

මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අප ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය, බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය, බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සහ බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගන්නා විට, ඔබේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහාය සඳහා ඔබට අප මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. අපගේ ව්‍යාපාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බෙලීස්, “අපි සබඳතා උපයා ගන්නා නිසා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වඩා වැදගත් වන්නේ මුදල්, ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරනුයේ අප සැවොම උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් වන නිසාය. බොහෝ පුනරාවර්තන සේවාදායකයින් සහ යොමු කිරීම්. බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම සඳහා බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් බෙලීස්.

බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළඳපලෙහි අපි ආධිපත්‍යය දරන්නෙමු. මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සොයන සමාගම් අංක 1 තෝරා ගැනීම සඳහා බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු වියදම් බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් බෙලීස්.

අපි බෙලීස් හි ලාභම මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා, බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතිඥයින්, බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභම නීතීඥයින් අපි ලබා දෙන්නෙමු බෙලීස් වල මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා, ලාභ සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා ලාභ නීතිඥයින්, බෙලීස් හි ලාභ සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා ලාභ උපදේශකයින්, බෙලීස්හි ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස් හි ලාභ සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා බලපත්‍ර, බෙලීස්හි ලාභ සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාභම නීතීඥයින් බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය සඳහා, බෙලීස් හි මුල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ලාභම නීතිඥයින්, බෙලීස්හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, චියා බෙලීස්හි මුල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා පළිබෝධ නීතිඥයින්, බෙලීස්හි මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, බෙලීස් හි මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, බෙලීස්හි මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥවරු, මූල්‍ය සඳහා ලාභම නීතිඥයෝ බෙලීස්හි සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, බෙලීස් හි මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස් හි මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි මුල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, බෙලීස්හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, බෙලීස්හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ , ලාභම ඒ බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා උපදේශකයින්, බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ , බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, බෙලීස්හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැනගත යුතුයි - බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා විශේෂාංග සහ බලපත්‍ර නිර්ණායක

 • බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • සංස්ථාවේ අවම වශයෙන් එක් කොටස් හිමියෙකු හෝ (නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයෙකු විය හැකිය, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)
  • අවම වශයෙන් එක් අධ්‍යක්ෂවරයකු (නීතිමය පුද්ගලයකු විය හැකිය, ජාතිකත්වය හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැත)

  සැ.යු: බෙලීස්හි උපන් අධ්‍යක්ෂවරයකු සිටීම වඩාත් සුදුසුය.

  රහස්යභාවය

  • ප්‍රතිලාභී කොටස් හිමියන්ගේ තොරතුරු - අනාවරණය කරනු ලබන්නේ අධිකරණ තීන්දුවෙන් පමණි
  • කොටස් හිමියන්ගේ විස්තර - පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ
  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර - පොදු වාර්තාවේ කොටසක් නොවේ

  බදුකරණය

  • 0% - ආයතනික ආදායම් බද්ද

  වෙනත් ප්රතිලාභ

  • බෙලීස් බැංකු හෝ මූල්‍ය තොරතුරු බෙලීස් වෙත හෙළි නොකරන බව පෙනේ. කෙසේවෙතත්, බෙලිසියානු බැංකු ෆැට්කා අනුකූල වේ
  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම් ඇත්ත වශයෙන්ම බෙලීස්හි පැවැත්වීම අනිවාර්ය නොවේ; වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමක් සඳහා අවශ්‍යතාවයක් ද නොමැත. සියලුම රැස්වීම් දුරකථන හෝ වෙනත් විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් බෙලීස් වලින් පිටත පැවැත්විය හැකිය. විකල්පයක් ලෙස, ප්‍රොක්සි මගින් අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ කොටස් හිමියන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකිය.
  • සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීම සහ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා බෙලීස් වෙත යාමට හෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නොමැත

  ගිණුම්කරණ අවශ්‍යතා - බෙලීස් හි, මූල්‍ය සේවා සපයන්නන් කාර්තුමය මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වාර්ෂික තහවුරු කිරීමේ ප්‍රකාශ සහ විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගොනු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

  ලේකම් - ලේකම් දේශීය බලපත්‍රලත් නියෝජිතයෙකු බව සොයා ගත යුතුය

  ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්ය

  ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය - අවශ්ය නැහැ

  දේශීය සේවකයින් - අවශ්‍ය නොවේ (යෝජිත නේවාසික අධ්‍යක්ෂවරයා හැර)

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඕනෑම
  • ලිපි: රෝම හෝඩියෙන්
  • සමාගමේ නම් එවැනි උපසර්ග හෝ ඒවායේ කෙටි යෙදුම් වලින් අවසන් විය යුතුය: සීමිත, සංස්ථාව, සංස්ථාගත, සමිතිය ඇනෝනිම්, සොසීඩාඩ් ඇනෝනිමා හෝ අක්ටියන්ගසෙල්ෂාෆ්ට්.
  • කැමැත්ත හෝ බලපත්‍ර අවශ්‍ය නම්: බැංකුව, රක්ෂණය, රක්ෂණය, නැවත රක්ෂණය, භාරකරු, ඉතිරිකිරීම්, රාජකීය, වත්කම් කළමනාකරු, අරමුදල් කළමනාකරණය, ආයෝජන අරමුදල, ගොඩනැගිලි සමිතිය, නාගරික, වරලත්.

  සැ.යු.

  • සීමිත ආයතනික නාම සම්බන්ධතා: රාජ්‍ය, ජාතික හෝ පළාත් පාලන ආයතනවල නම.
  • නීතිවිරෝධී ක්‍රියාකාරකම් යෝජනා කරන හෝ රාජකීය හෝ රජයේ අනුග්‍රහය දක්වන ඕනෑම නමකට අවසර නැත.
  • රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නුසුදුසු යැයි හෝ පොදු යහපතට පටහැනි යැයි සලකන ඕනෑම නමක් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
  • සමාගමේ නම ස්ථාපිත සංස්ථාවකට සමාන හෝ සමාන වීමට සීමා වේ
  • ව්‍යාපාර නාමය සඳහා විදේශීය භාෂාවක් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඉහත දක්වා ඇති සීමාවන්ට අනුකූලව බලාත්මක කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර්ට පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය.
 • බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • නිසි කඩිසර ලියකියවිලි ඇතුළුව සියලුම වාර්තා එක්රැස් කිරීම හා සකස් කිරීම.
  • ඩොලර් 75,000 ක ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනයක් සහිත බෙලීස් සංස්ථා ලේඛකාධිකාරය. මෙයට 50,000 කට වඩා වැඩි කොටස් ඇති නිශ්චිත සමාගමක් ඇතුළත් වේ.
  • මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ අභිමත පරිදි සකස් කළ ව්‍යාපාර සැලැස්ම සඳහා ක්‍රියා පටිපාටි සකස් කිරීම.
  • අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම සඳහා නිසි කඩිසර ලියකියවිලි සහ වෙනත් ආශ්‍රිත ලේඛන IFSC වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
  • දේශීය ශාඛාවක ගෙවුම් ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීම. මෙයට සියලුම බැංකු ආකෘති පත්ර, ආයතනික ලේඛන සහ නිසි කඩිසර ලියකියවිලි සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළත් වේ.
  • ක්‍රියාවලිය තුළ අවශ්‍ය තාවකාලික සහාය සහ කුඩා ලියකියවිලි සැපයීම.
  • IFSC හි ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා දේශීය බැංකු ගිණුමකට අරමුදල් තැන්පත් කිරීමට සහාය වීම ..
  • ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලන බව පවසමින් දේශීය බැංකුවෙන් ලිපියක් IFSC වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
  • IFSC වෙතින් බලපත්‍ර කුවිතාන්සිය සහ සේවාදායකයාට ලේඛන භාරදීම.
  • සංවිධානයේ අතිරේක මෙහෙයුම් අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ව්‍යාපාර ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහාය වීම.
  • බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීම සහ සේවාදායකයාට ලේඛන භාරදීම අවසන් කිරීම.
 • බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහාත්, ප්‍රේරිත ආයතනික ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහාත්, අක්වෙරලිසෙන්ස් විසින් අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කරනු ඇත.

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න.

  දේශීය බැංකුවක් සඳහා:

  (සෑම වාසිදායක හිමිකරුවෙකු, කොටස් හිමියෙකු, අධ්‍යක්ෂවරයෙක්, බලයලත් අත්සන්කරුවෙකු)

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය නොතාරිස් කර ඇත (කට්ටල 2)
  • සහතික කරන ලද (මුද්දර සහ / හෝ අත්සන් කරන ලද) පදිංචිය ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට නොඅඩු) ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇත (කට්ටල 2)
  • ලියාපදිංචි කරන ලද පුද්ගලයාට පෞද්ගලික ගිණුමක් ඇති බවත් එය හොඳ තත්ත්වයේ පවතින බවත් සඳහන් කරමින් බැංකු යොමු ලිපියේ සහතික කරන ලද (මුද්දර සහ අත්සන් කරන ලද) පිටපතක්.

  ප්‍රාදේශීය නියාමන අධිකාරිය සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, අධ්‍යක්ෂක, අනුමත අත්සන් කළ සහ ලේකම් විසින් සැපයිය යුතුය)

  • CV
  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක් (කට්ටල 2)
  • නොතාරිස් කරන ලද හෝ සහතික කරන ලද (මුද්දර සහ / හෝ අත්සන් කරන ලද) පදිංචිය ලිපිනය සනාථ කිරීමේ පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට නොඅඩු) ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇත (කට්ටල 2)
  • සහතික කරන ලද (මුද්දර සහ / හෝ අත්සන් කරන ලද) බැංකු යොමු ලිපිය
  • නීති lawyer / විගණක / නොතාරිස්වරුන්ගේ වෘත්තීය ලිපිය
  • අධ්‍යාපන සුදුසුකම පිළිබඳ නොතාරිස් පිටපතක්
  • අත්සන් කරන ලද සහ නොතාරිස් කරන ලද අයදුම්පත්
  • සමාගමේ වෙබ් අඩවියට සබැඳිය

  සැ.යු.

  • ලිපි ලේඛන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හෝ රටේ භාෂාවෙන් නොමැති නම් ඒවා නොතාරිස් පරිවර්තනයක් සමඟ තිබිය යුතුය.
  • එසේ නොවේ නම්, නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් ඇති බවට වග බලා ගන්න, කරුණාකර නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ලබා දෙන්න.
  • නිශ්චිත තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා නියාමන අධිකාරියට හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවට ඕනෑම වේලාවක අමතර වාර්තා අවශ්‍ය වේ.
 • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන * අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයේ Trade ෂධ වෙළඳාම බෙලීස්, ත්‍රස්තවාදය සහ බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයේ මිනිස් ජාවාරමට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් සඳහා අපගේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  බෙලීස් සඳහා පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපගේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.

  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව බෙලීස්හි බලපත්‍ර සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාවන්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාවන් භාවිතා කරන්න.

  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා නොදේ. බෙලීස්හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස්ගේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ව) සඳහා බෙලීස් සඳහා අපගේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය හෝ සපයන්නේ ද නැත:
  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් බලපත්‍ර වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට කිරීමට අවශ්‍ය නැත. බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා බෙලීස් බලපත්‍රය ලබා නොදේ. මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර සේවා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර බෙලීස් හි භාවිතා කරන්න.

  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තු ගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාවන් හෝ පුද්ගලයින් (බලපත්‍ර) සඳහා බෙලීස් බලපත්‍ර ලබා නොදේ. මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය ලබා ගන්න බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් හි බලපත්‍ර ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා බලපත්‍ර සහයෝගය බෙලීස් හි අක්‍වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට කැමති සහ අනතුරුදායක හෝ අන්තරායකාරී ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ අපගේ අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතන සඳහා බෙලීස් සමාගමට ලබා නොදේ.

  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බෙලීස්හි බලපත්‍ර සේවා නීතිඥයින්, නීතිඥයින් සහ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා උපදේශකයින් විසින් බෙලීස්හි බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන්ට හිංසා කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. ඕනෑම විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ බෙලීස් පුරවා ගැනීමට අවශ්‍යයි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන නැරඹීමට හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කර ගැනීමට කැමති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍ර සහාය අපේ නීති සමාගම ලබා නොදේ. බෙලීස්ගේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපේ නීතීඥයින් පිරමීඩ අලෙවි කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට සහාය නොදක්වයි. බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස්හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා සඳහා වන අපගේ උපදේශකවරුන් මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත, ඔවුන් ඒ සඳහා උදව් කරන්නේද නැත බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවා මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා බෙලීස් භාවිතා කරන්න.

  • මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා දීම බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. බෙලීස් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවා සපයන්නේ නැත මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා දීමේදී බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍යවල කටයුතු කරන ආයතන.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බෙලීස් පිරවීමට අවශ්‍යයි මූල්‍ය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට මූල්‍ය බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස්ගේ මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි මූල්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා නොදේ. බෙලීස්හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය නොවේ බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • මූල්‍ය සේවා සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව බෙලීස්හි බලපත්‍ර ලබා දීම තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් මූල්‍ය සේවා සඳහා භාවිතා කරන්න.

  • මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාවන් බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම සඳහා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට නොවේ. බෙලීස් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් බලපත්රලාභී මූල්‍ය සේවාවන්හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්රේෂණ බලපත්ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්රව්ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්යෂ්ටික ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර යෙදුම.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවා බැංකු බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • බැංකු බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර බෙලීස්හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ. බැංකු බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍ර බලපත්‍ර සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බෙලීස් පිරවීමට අවශ්‍යයි බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස් බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීමට අවශ්‍ය නොවේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයේ අපගේ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර ලබා නොදේ. බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවලට ලබා දී නොමැත.

  • බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සඳහා බෙලීස් හි නීති services යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ බෙලීස් පුරවන්නට අවශ්‍යය ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති සමාගම බෙලීස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් හි ගෙවීම් ආයතන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට බෙලීස් සඳහා අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • බැංකු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් වෙළඳුන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවාව තාක්ෂණික නිරීක්ෂණ හෝ දෝෂ උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා ලබා නොදේ. බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න බෙලීස් හි සහ අපගේ බැංකු බලපත්‍ර සේවාවන් බැංකු බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • බැංකු බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට කැමති නීතිය යටතේ අසාදු ලේඛණගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගල (ය) සඳහා බෙලීස් ලබා දී නොමැත. බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම බෙලීස් වෙනුවෙන්.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වේ.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍ර සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදෙන අතර බෙලීස්හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ භයානක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට බෙලීස් සඳහා වන අපගේ අක්වෙරළ බැංකු බලපත්‍ර සේවා සපයනු නොලැබේ බැංකු බලපත්‍ර බෙලීස් හි අක්වෙරළ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීම, හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති law යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ බෙලීස් පිරවීමට අවශ්‍යයි බැංකු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය බෙලීස් හි කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට බැංකු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. බෙලීස් බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ බෙලීස් බැංකු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • බෙලීස් හි බැංකු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. බෙලීස් බැංකු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය, ඒ සමඟම බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරු හෝ සේවාවන් නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. බලපත්ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර බෙලීස්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයට අමතරව, පහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා සහ විවිධ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බෙලීස්හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බෙලීස් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු, බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

Free consultancy for best money transmission services License services in Belize, best lawyers for money transmission services License in Belize, best consultants for money transmission services License in Belize, best advisors for money transmission services License in Belize, best law firms for money transmission services License in Belize, best attorneys for money transmission services License in Belize, best financial licensing services in Belize, best lawyers for financial licensing in Belize, best consultants for financial licensing in Belize, best advisors for financial licensing in Belize, best law firms for financial licensing in Belize, best attorneys for financial licensing in Belize, best financial services license services in Belize, best lawyers for financial services license in Belize, best consultants for financial services license in Belize, best advisors for financial services license in Belize, best law firms for financial services license in Belize, best attorneys for financial services license in Belize, best financial services licensing services in Belize, best lawyers for financial services licensing in Belize, best consultants for financial services licensing in Belize, best advisors for financial services licensing in Belize, best law firms for financial services licensing in Belize, best attorneys for financial services licensing in Belize, best banking license services in Belize, best lawyers for banking license in Belize, best consultants for banking license in Belize, best advisors for banking license in Belize, best law firms for banking license in Belize, best attorneys for banking license in Belize, best payment institution license services in Belize, best lawyers for payment institution license in Belize, best consultants for payment institution license in Belize, best advisors for payment institution license in Belize, best law firms for payment institution license in Belize, best attorneys for payment institution license in Belize, best bank license services in Belize, best lawyers for bank license in Belize, best consultants for bank license in Belize, best advisors for bank license in Belize, best law firms for bank license in Belize, best attorneys for bank license in Belize, .

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සමඟ

බෙලීස් මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ අප සමඟ බෙලීස් සඳහා මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි බෙලීස්හි බලපත්‍ර ලබා දීමෙන් ආරම්භ වන නමුත් බෙලීස් හි මානව සම්පත් සහාය දක්වා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු, බෙලීස් හි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසුම් කිහිපයක් නම් කරන්න.

බෙලීස් සහ සමස්ත ව්‍යාපාර විසඳුම සඳහා බලපත්‍ර සේවා සමඟ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා බෙලීස් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම බෙලීස් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

බෙලීස් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මකභාවය සහිත බෙලීස් සහ ලොව පුරා සිටින සේවාදායකයින්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත බෙලීස් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව බෙලීස් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයෙන් පසුව බෙලීස් හි උපදේශකයින් විශේෂිත විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රයට අමතරව බෙලීස් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් සහාය ඇතිව අපි සහාය දෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම බෙලීස් වල.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ බෙලීස් හි ගණකාධිකාරිවරු බෙලීස් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම බෙලීස් සහ රටවල් 109 ක.

ව්‍යවසායකයින් බෙලීස් වෙත සංක්‍රමණය වීම

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ බෙලීස් වෙත, රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්න නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප අමතන්න.

බෙලීස් සඳහා වැඩ වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් බෙලීස් හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා බෙලීස් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය බෙලීස් හි සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මක බවින් යුත් දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය

බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගන්න.


නිති අසන පැන - බෙලීස් හි මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය

බෙලීස්, මුදල් සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රය සඳහා බලය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය බෙලීස් හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව