ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

පුද්ගලික ගිණුම

ඔබේ ආයතනික ගිණුමට පිවිසෙන්න

මුරපදය අමතක වුණා ද? නව පරිශීලක? රෙජිස්ටර්

ව්‍යාපාර ගිණුම
🔍
ENGLISH ▼
X

ලාබුවාන්හි ටෝකන බලපත්‍රය - ලැබුවාන් වෙතින් ටෝකන බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

ඔබට ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ලැබුආන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ පළපුරුදු සහ දැරිය හැකි මිලට බලපත්‍ර සේවා ඔබට ගැලපේ.

වැඩි විස්තර ලබා ගන්න:

 • Abu ටෝකන් බලපත්‍ර ලැබුබන් ලබා ගන්න.
 • Abu ටෝකන් බලපත්‍රය ලැබුන් ලබා ගන්න.
 • ලාභාන් සංකේත බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • ටෝකන් බලපත්‍ර ගාස්තු ලාබුවාන්.
 • ටෝකන් බලපත්‍රය ලැබුආන් සඳහා වැය වේ.
 • L ලාබුවාන් හි ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා සේවා ලබා ගැනීමේ බලපත්‍රය.
 • T ටෝකන් බලපත්‍ර ලැබුබෑන් සඳහා හොඳම උපදේශකවරුන්.
 • T ටෝකන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම නීති සමාගම්.
 • ලාභාන් සංකේත බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්.
දැන ගැනීමට අවශ්යයි

ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උපකාර වන ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ද අපි ආධාර ලබා දෙන්නෙමු. ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර උපදේශකයින්ගේ කණ්ඩායම, ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර උපදේශකයින්, ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර නීතීඥයින් අපගේ ලාබුවාන් සඳහා අපගේ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා මඟින් සපයන ලද අපේ නීති ආයතනයේ සහය ඇතිව ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා වූ ටෝකන් බලපත්‍ර පිරිවැය සඳහා අපි තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු. ලාබුවාන් සඳහා, ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර ගාස්තු, ලබුආන් හි ටෝකන් බලපත්‍රය සැකසීමේ පිරිවැය සහ ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඇතුළුව.

We also provide information for Token License for Labuan, how to get Token License for Labuan, also known as, how to obtain Token License for Labuan, apply for Token License for Labuan, obtaining Token License for Labuan, Token License consultants for Labuan, Token License advisors for Labuan, Token License lawyers for Labuan, Token License services for Labuan, law firm for Token License for Labuan, Token License costs for Labuan, Token License fees for Labuan, cost for process of Token License in Labuan, procedure to obtain Token License for Labuan, Initial Coin Offering License for Labuan, how to get Initial Coin Offering License for Labuan, also known as, how to obtain Initial Coin Offering License for Labuan, apply for Initial Coin Offering License for Labuan, obtaining Initial Coin Offering License for Labuan, Initial Coin Offering License consultants for Labuan, Initial Coin Offering License advisors for Labuan, Initial Coin Offering License lawyers for Labuan, Initial Coin Offering License services for Labuan, law firm for Initial Coin Offering License for Labuan, Initial Coin Offering License costs for Labuan, Initial Coin Offering License fees for Labuan, cost for process of Initial Coin Offering License in Labuan, procedure to obtain Initial Coin Offering License for Labuan , ICO License for Labuan, how to get ICO License for Labuan, also known as, how to obtain ICO License for Labuan, apply for ICO License for Labuan, obtaining ICO License for Labuan, ICO License consultants for Labuan, ICO License advisors for Labuan, ICO License lawyers for Labuan, ICO License services for Labuan, law firm for ICO License for Labuan, ICO License costs for Labuan, ICO License fees for Labuan, cost for process of ICO License in Labuan, procedure to obtain ICO License for Labuan , Credit Token License for Labuan, how to get Credit Token License for Labuan, also known as, how to obtain Credit Token License for Labuan, apply for Credit Token License for Labuan, obtaining Credit Token License for Labuan, Credit Token License consultants for Labuan, Credit Token License advisors for Labuan, Credit Token License lawyers for Labuan, Credit Token License services for Labuan, law firm for Credit Token License for Labuan, Credit Token License costs for Labuan, Credit Token License fees for Labuan, cost for process of Credit Token License in Labuan, procedure to obtain Credit Token License for Labuan , Cryptocurrency License for Labuan, how to get Cryptocurrency License for Labuan, also known as, how to obtain Cryptocurrency License for Labuan, apply for Cryptocurrency License for Labuan, obtaining Cryptocurrency License for Labuan, Cryptocurrency License consultants for Labuan, Cryptocurrency License advisors for Labuan, Cryptocurrency License lawyers for Labuan, Cryptocurrency License services for Labuan, law firm for Cryptocurrency License for Labuan, Cryptocurrency License costs for Labuan, Cryptocurrency License fees for Labuan, cost for process of Cryptocurrency License in Labuan, procedure to obtain Cryptocurrency License for Labuan , cryptocurrency exchange license for Labuan, how to get cryptocurrency exchange license for Labuan, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange license for Labuan, apply for cryptocurrency exchange license for Labuan, obtaining cryptocurrency exchange license for Labuan, cryptocurrency exchange license consultants for Labuan, cryptocurrency exchange license advisors for Labuan, cryptocurrency exchange license lawyers for Labuan, cryptocurrency exchange license services for Labuan, law firm for cryptocurrency exchange license for Labuan, cryptocurrency exchange license costs for Labuan, cryptocurrency exchange license fees for Labuan, cost for process of cryptocurrency exchange license in Labuan, procedure to obtain cryptocurrency exchange license for Labuan , crypto exchange license for Labuan, how to get crypto exchange license for Labuan, also known as, how to obtain crypto exchange license for Labuan, apply for crypto exchange license for Labuan, obtaining crypto exchange license for Labuan, crypto exchange license consultants for Labuan, crypto exchange license advisors for Labuan, crypto exchange license lawyers for Labuan, crypto exchange license services for Labuan, law firm for crypto exchange license for Labuan, crypto exchange license costs for Labuan, crypto exchange license fees for Labuan, cost for process of crypto exchange license in Labuan, procedure to obtain crypto exchange license for Labuan , crypto license for Labuan, how to get crypto license for Labuan, also known as, how to obtain crypto license for Labuan, apply for crypto license for Labuan, obtaining crypto license for Labuan, crypto license consultants for Labuan, crypto license advisors for Labuan, crypto license lawyers for Labuan, crypto license services for Labuan, law firm for crypto license for Labuan, crypto license costs for Labuan, crypto license fees for Labuan, cost for process of crypto license in Labuan, procedure to obtain crypto license for Labuan , blockchain license for Labuan, how to get blockchain license for Labuan, also known as, how to obtain blockchain license for Labuan, apply for blockchain license for Labuan, obtaining blockchain license for Labuan, blockchain license consultants for Labuan, blockchain license advisors for Labuan, blockchain license lawyers for Labuan, blockchain license services for Labuan, law firm for blockchain license for Labuan, blockchain license costs for Labuan, blockchain license fees for Labuan, cost for process of blockchain license in Labuan, procedure to obtain blockchain license for Labuan , cryptocurrency exchange for Labuan, how to get cryptocurrency exchange for Labuan, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange for Labuan, apply for cryptocurrency exchange for Labuan, obtaining cryptocurrency exchange for Labuan, cryptocurrency exchange consultants for Labuan, cryptocurrency exchange advisors for Labuan, cryptocurrency exchange lawyers for Labuan, cryptocurrency exchange services for Labuan, law firm for cryptocurrency exchange for Labuan, cryptocurrency exchange costs for Labuan, cryptocurrency exchange fees for Labuan, cost for process of cryptocurrency exchange in Labuan, procedure to obtain cryptocurrency exchange for Labuan , digital asset license for Labuan, how to get digital asset license for Labuan, also known as, how to obtain digital asset license for Labuan, apply for digital asset license for Labuan, obtaining digital asset license for Labuan, digital asset license consultants for Labuan, digital asset license advisors for Labuan, digital asset license lawyers for Labuan, digital asset license services for Labuan, law firm for digital asset license for Labuan, digital asset license costs for Labuan, digital asset license fees for Labuan, cost for process of digital asset license in Labuan, procedure to obtain digital asset license for Labuan .

ලාබුවාන් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් සමඟ ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අපි හොඳම බලපත්‍ර සේවා සැපයුම්කරු වෙමු, අපි අයදුම්පතක් භාර ගන්නේ නම්, අපේ අරමුණ 100% ක් සාර්‍ථකත්‍වය ලබා දීමයි!

ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා දෙන ලාබුවාන් සඳහා හැඳින්වීම

ලාබුවාන් නීතිය යටතේ ණය ටෝකන් ව්‍යාපාරයක් යනු ටෝකනයක්, චෙක්පතක්, කාඩ්පතක්, වවුචරයක්, මුද්දරයක්, පොත් පිංචක්, කූපනයක්, පෝරමයක් හෝ වෙනත් ලේඛනයක් හෝ අයිතමයක් ලබා දී හෝ නිකුත් කරන ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් ලෙස අර්ථ දැක්විය යුතුය. ව්‍යාපාරයේ නියැලී සිටින පුද්ගලයෙකු විසින්.

ලාබුවාන් යනු බෝර්නියෝ හි වයඹ දෙසින්, බ une නායි නගරයට උතුරින් සහ කොටා කිනබාලුට දකුණින් පිහිටි වර්ග කිලෝමීටර් 95 ක තරමක් ඉහළ දූපතකි; සබා ප්‍රදේශයේ අගනුවර. ලාබුවාන් යන නම ලැබෙන්නේ වරාය යන අර්ථය ඇති ලාබුහාන් යන මැලේ වචනයෙනි. දිවයිනේ පුද්ගලයන් 100,000 ක් පමණ සිටින අතර ඉන් 20% ක් පමණ බාහිර පුද්ගලයින්ය. එයට දූපත් හතක් ඇතුළත් ය; ලාබුවාන්, කුරාමාන්, ඩැට්, රුසුකන් බෙසාර්, රුසුකන් කෙසිල්, පැපන්, මායාත් සහ බුරුන්ග්. දිවයින බොහෝ දුරට මුහුදු වෙරළේ මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හැඳින්වුවද, ඒ හා සමානව ප්‍රසන්න ආකර්ෂණීය ස්ථාන රාශියක් ඇත. දිවයිනේ නවාතැන් ඇත, කෙසේ වෙතත් එතරම් පසුබැසීම් නොවේ. දූපත ඇතැම් භූමි ප්‍රදේශවල පෙන්නාං දූපත පසුපසින් ගමන් කරයි, කෙසේ වෙතත්, පෙනැන්ග් නරඹන්නන් අතර සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ලාබුවාන් සැබවින්ම 'සොයා ගත යුතුය', අවට රජය ලාබුවාන් දූපත ඉදිරියට ගෙන යාමේ දී භයානක සංචාරක අරමුණක් ඇත. 

 

දිවයින සබාහි භූමි ප්‍රදේශයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා දිගු පලංචියක් එක්රැස් කිරීම සහ වර්තමාන ගුවන් පර්යන්තය දීර් extend කිරීම සඳහා සැලසුම් පවා ඇත, එමඟින් එය ලෝක ව්‍යාප්ත ගුවන් පර්යන්තයක් දක්වා වර්ධනය විය හැකිය (එයින් අදහස් කරන්නේ නිවාඩු ගත කරන්නන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පැමිණීමයි). ලාබුවාන් අගනුවර වන ලාබුවාන් නගරය මැලේසියානු ෆෙඩරල් කලාපයේ ලාබුවාන් හි ප්‍රාථමික දූපත වේ. ලාබුවාන් යනු 1990 සිට ලොව පුරා මූල්‍ය හා ව්‍යාපාර පරිපාලනය සපයන මුහුදු වෙරළ කේන්ද්‍රීය ලක්ෂ්‍යයකි (සහ ඉස්ලාමීය මූල්‍ය මධ්‍යස්ථාන ලක්ෂ්‍යය). 1984 දී ලාබුවාන් රජයේ වසමක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය. 1990 දී එය ගෝලීය මුහුදු යාත්‍රා මූල්‍ය කේන්ද්‍රයක් සහ විධිමත් වාණිජ කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි (එය ඇත්ත වශයෙන්ම බදු රහිත දිවයිනකි). ලාබුවාන් ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය (ලාබුවාන් අයිබීඑෆ්සී) 1990 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී මැලේසියාවේ සාධාරණ මුහුදු වෙරළ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරන ලද අතර එය ලාබුවාන් ජාත්‍යන්තර අක්වෙරළ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය (අයිඕඑෆ්සී) නමින් ක්‍රියාත්මක විය. 

 

මැලේසියාවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදන (ජීඑන්පී) සඳහා මූල්‍ය පරිපාලනය කැපවීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එවකට එය පිහිටුවන ලද්දේ දිවයින සහ එහි කලාපය ගොඩනැගීම සඳහා ය. මේ මොහොතේ මුහුදු යාත්‍රා සංවිධාන 6,500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ බලයලත් මූල්‍ය ආයතන 300 ක් පමණ ඇත (ලෝක රියදුරු බැංකු ගණන් කිරීම). ලාබුවාන් දූපතේ ප්‍රධාන නිවාඩු ස්ථාන වන්නේ දෙවන ලෝක සංග්‍රාමය, සාම උද්‍යානය සහ වැටුණු හමුදා භටයන්ගේ සුසාන භූමි ය. රාජකීය නාවික හමුදා සිසිලන ස්ථානය (චිමිනි), ලාබුවාන් නගරය, ලාබුවාන් කෞතුකාගාරය, ලාබුවාන් කුරුළු උද්‍යානය, ටැන්ජුන් කුබොන්ග් බරෝ, ජල නගරයට පැමිණීම, බා සැන් මියාඕ පන්සල, ගුර්ද්වරා සාහිබ් පන්සල, ජමෙක් අන්-නූර් පල්ලිය, ලාබුවාන් චතුරශ්‍රය, බසාර් ලාබුවාන් තෙත් වෙළඳපොල සහ ලාබුවාන් ගෝල්ඩ් ක්ලබ් (ගොල්ෆ් ලෝලීන් සඳහා). 

 

ලාබුවාන් නගරය ඇවිදීම මගින් විමර්ශනය කළ හැකි නමුත් ඊට අමතරව ප්‍රවාහන හෝ කුලී රථ මගින්ද සොයා ගත හැකිය. කුලී රථ රියදුරන් බොහෝ දුරට මීටරය මත ධාවනය නොකරන්න, එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ කුලී රථයට ඇතුළු වීමට පෙර පිරිවැය සමඟ කටයුතු කළ යුතු බවයි. ලාබුවාන් නගරයේ සාප්පු මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක්, සාප්පු ගොඩනැගිලි කිහිපයක් සහ වෙන්වූ සාප්පු ඇත (මූල්‍ය උද්‍යාන සංකීර්ණය තුළ ලාබුවාන්හි සාප්පු මධ්‍යස්ථානයක් පමණක් සොයාගත හැකිය). දිවයින සැන්ස් වගකීමක් වුවද, දිවයිනට නිෂ්පාදන ලබා ගැනීම සඳහා පිරිවැය එතරම් සුළු නොවේ (කෙසේ වෙතත් දුම්කොළ, මත්පැන් සහ චොකලට් විවිධ ස්ථානවලට වඩා බෙහෙවින් අඩු වියදමකි). 

 

වර්ග කිලෝමීටර් 329,847 ක කලාපයක් සහිත මැලේසියාව පෘථිවියේ 66 වන විශාලතම රට වේ. 

 

ඉහත නියම මාර්ගෝපදේශයෙහි දැක්වෙන පරිදි, මැලේසියාව සමන්විත වන්නේ අග්නිදිග ආසියාවේ භූමි ප්‍රදේශයට වැදගත් වන අර්ධද්වීපයේ මැලේසියාව සහ බෝර්නියෝ දූපතේ උතුරු දාරවල සබා සහ සරවක් (නැගෙනහිර මැලේසියාව) යන කොන්දේසි ය. 

 

පොදුවේ ගත් කල, මෙහි වෙරළ තීරය (සමහර ප්‍රදේශවල තරමක් පළල්) බෑවුම් සහ කඳුකරයට නැඹුරු වේ, සියල්ල thick න නිවර්තන වනාන්තරවලින් ආවරණය වී ඇත. 

 

රටපුරා සාමාන්‍යයෙන් අඩි 3,500 ත් 6,000 ත් අතර ඉහළ යයි. සැලකිය යුතු විශේෂ අවස්ථාව වන්නේ මැලේසියාවේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ස්ථානය වන ගල්කිස්සයි. කිනබාලු, සබා ප්‍රාන්තයේ අඩි 13,451 (මීටර 4,100) කි. එය ඉහත මාර්ගෝපදේශය මත වෙන් කර ඇත. 

 

ජාතියේ නිරපේක්ෂ පතුල මීටර් 0 ක දකුණු චීන මුහුදයි. මැලේසියාවේ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බට සුවිශේෂී කුඩා දූපත් රාශියක් ඇත (නිල් සාගරයක ඩබ්ස්). 

 

ගොඩබිම දිගේ දිවෙන විවිධ ගුහා, ජලයෙන් දියවන හුණුගල් වලින් කපා ඇති අතර නැගෙනහිර මැලේසියාවේ මුලු ගුහා පෘථිවියේ විශාලතම ගුහා රාමුවකි. 

 

කඳුකරයේ සිට ගලා බසින ප්‍රමාණයේ ජල මාර්ග දුසිම් දෙකකට වඩා ඇති අතර, පහාන්ග්, රාජං සහ සුගුට් වඩාත් විශාලය. 

 

මැලේසියාවේ පිටත මායිමේ සාමාන්‍ය විල් දෙකක් තිබේ: බෙරා විල සහ ටැසික් චිනි. 1985 දී සාදන ලද කෙන්යියර් විල වර්ග සැතපුම් 100 ක් (වර්ග කිලෝමීටර 260) ආවරණය වන පරිදි පෘථිවියේ විශාලතම යැයි සැලකෙන ව්‍යාජ විලකි. මැලේසියාව ප්‍රාන්ත 13 කට (නෙගරි) සහ රජයේ වසම් 3 කට (විලයා පර්සකුටුවාන්) බෙදා ඇත. මේ අතුරින් - ප්‍රාන්ත 11 ක් සහ රජයේ කලාප 2 ක් බටහිර මැලේසියාවේ සංවිධානය කර ඇත; නැගෙනහිර මැලේසියාවේ බෝර්නියෝ දූපතේ ප්‍රාන්ත 2 ක් සහ පරිපාලන වසමක් 1 ක්. අනුක්‍රමික ඉල්ලීම පරිදි, ප්‍රාන්ත 13 නම් ජොහෝර්, කෙඩා, කෙලැන්ටන්, මලක්ක, නෙගරි සෙම්බිලාන්, පහාන්ග්, පෙන්අං, පෙරක්, පර්ලිස්, සබා, සරවක්, සෙලන්ගෝර් සහ ටෙරෙන්ගානූ ය. ක්වාලාලම්පූර්, ලාබුවාන් සහ පුටරාජය යනු මැලේසියාවේ රජයේ වසම් ය. ප්රාන්ත අතිරේකව කලාප හා වඩාත් නිහතමානී කලාපවලට බෙදා ඇත. 

 

ක්ලාන්ග් නිම්නයේ පිහිටා ඇති ක්වාලාලම්පූර් යනු මැලේසියාවේ අගනුවර සහ ශ්‍රේෂ් greatest තම නගරයයි. මැලේසියාවේ සමාජ හා මූල්‍යමය අවධානයට අමතරව ක්වාලාලම්පූර් යනු පෘථිවියේ සංචාරකයින්ගේ ප්‍රධානතම විරෝධයකි.

ලාබුවාන් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා විකල්ප නම්

 • මූලික කාසි පිරිනැමීමේ බලපත්‍රය
 • ICO බලපත්‍රය
 • ණය ටෝකන බලපත්‍රය
 • Cryptocurrency බලපත්‍රය
 • cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය
 • crypto හුවමාරු බලපත්‍රය
 • ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය
 • blockchain බලපත්‍රය
 • ගුප්ත සුතිකාල හුවමාරුව
 • ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය
ටෝකන් බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා නොමිලේ උපදේශනය, ටෝකන් බලපත්‍ර ලාබන් ලබා ගැනීම, ටෝකන් බලපත්‍ර ලබන් ලබා ගැනීම, ටෝකන් බලපත්‍ර ලාබන් අයදුම් කිරීම, ටෝකන් බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා අයදුම්පත, ටෝකන් බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, ටෝකන් බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා පිරිවැය, අයිකෝ බලපත්‍ර ලාබුවාන් ලබා ගැනීම, ලබා ගැනීම ICO බලපත්‍ර ලාබුවාන්, අයිකෝ බලපත්‍ර ලාබුවාන් අයදුම් කරන්න, අයිසීඕ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා අයදුම්පත, අයිසීඕ බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, අයිකෝ බලපත්‍ර ලාබුවාන්ගේ පිරිවැය, ණය ටෝකන් බලපත්‍ර ලාබුවාන්, ණය ටෝකන් බලපත්‍රය ලාබුවාන් ලබා ගන්න, ණය ටෝකන් බලපත්‍ර ලබූන් ලබා ගන්න, ණය ටෝකන් බලපත්‍ර ලබා ගන්න. ණය ටෝකන් බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය, ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, ණය ටෝකන් බලපත්‍රය ලාබුවාන්ගේ පිරිවැය, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය ලාබුවාන්, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය ලාබුවාන් ලබා ගන්න, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍ර ලබුආන් ලබා ගන්න, ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් බලපත්‍ර බලපත්‍ර බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන්, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍ර ලාබුවාන්ගේ පිරිවැය, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලාබුවාන්, ඔබ්තායි ලාබුවාන්, ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබුආන්, ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන්, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබුබන්, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබුආන්, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලාබුවාන්, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලාබුවාන්, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගන්න, ගුප්ත ලේඛන බලපත්‍රය ලබා ගන්න, ගුප්ත ලේඛන බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන්, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා අයදුම්පත, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය, ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයේ පිරිවැය ලාබුවාන්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලාබුවාන්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න, ලාබුවාන්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලාබුවාන්, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය , පිරිවැය ඕ එෆ් බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලාබුවාන්, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ලාබුවාන්, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ලබුආන් ලබා ගන්න, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ලබුආන් ලබා ගන්න, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ලාබුවාන් අයදුම් කරන්න, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව සඳහා අයදුම්පත, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව සඳහා ක්‍රියාවලිය, ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව ලාබුවාන්, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලාබුවාන් ලබා ගන්න ලාබුවාන් බලපත්‍රය, ලාබුවාන්, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලැබුන් අයදුම් කිරීම, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලාබුවාන් සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ලාබුවාන් පිරිවැය.

ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

ලාබුවාන් හි ටෝකන් බලපත්‍රය සමඟ අපි උදව් කරන්නේ කෙසේද?

ටෝකන් බලපත්‍ර ලැබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ විස්තර

කාල රාමුව: මාස 6 ක් පමණ

අවම ගෙවුම් ප්‍රාග්ධනය: නියම කර නැත

 

දළ විශ්ලේෂණය

ලාබුවාන් යනු මැලේසියාවේ දිවයින සහ ෆෙඩරල් භූමිය වන අතර එය විවිධ මූල්‍ය සේවා සමාගම් සඳහා ප්‍රබල නියාමන රාමුවක් සපයයි. මෙය ටෝකන් බලපත්‍රලාභී ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට සහ වාසිදායක බදු ක්‍රමය සමඟින් ලාබුවාන් කීර්තිමත් ස්ථානයක් බවට පත් කරයි.

දේශීය නීතිවලට අනුව, එම ටෝකන නිකුත් කරන්නා පහත සඳහන් දේ සිදු කරයි.

ණය ටෝකන් ව්‍යාපාරය සඳහා එල්එෆ්එස්ඒ විසින් නියම කර ඇති අවම ගෙවීම් ප්‍රාග්ධනයක් දැනට නොමැත. කෙසේ වෙතත්, එහි කොන්දේසි සහිත අනුමත ලිපියෙන්, නියාමකයාට එහි ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍යතාවයක් පැනවිය හැකිය. බොහෝ ප්‍රාග්ධනය ගෙවිය හැකිය RM 1000000.00 දක්වා, දළ වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 250 000.00 ට සමාන වේ.

ලාබුවාන් ටෝකන් බලපත්‍ර බලපත්‍රය සඳහා අපි ඇයි?

“ඔබේ සියලු ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබේ එක් සහකරු බලපත්‍ර සහකරු.

ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය, ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය, ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සහ ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ අපව කුලියට ගත් විට, ඔබේ ව්‍යාපාරය සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ අවංක උත්සාහය සහ සහයෝගය සඳහා ඔබට අප කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිය. අපගේ විශ්වාසයෙන් යුතුව අරමුණු වන්නේ "මුදලට වඩා ඔබේ සම්බන්ධතාවය අපට වැදගත් වන්නේ අපි සබඳතා උපයන බැවිනි, මුදල් ස්වයංක්‍රීයව අනුගමනය කරයි, මන්ද අප සැමට උපයා ගත යුතු නමුත් ඔබ සහ අපගේ සේවාදායකයින් ඉතා වැදගත් ය, ඒ නිසා අපට නැවත නැවත සේවාදායකයින් හා යොමු කිරීම් ලැබේ . ලාබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා සඳහා වන වෙළෙඳපොළ තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන අතර අපගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අඩු මිලැති බලපත්‍රලාභී සේවාවන් හේතුවෙන් ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සොයන සමාගම් අපව අංක 1 තෝරා ගනී.

ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා වූ අපගේ කාර්‍යක්‍ෂමතාවය සහ අඩු මිලැති බලපත්‍ර සේවා හේතුවෙන් ලාබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා සඳහා වෙළෙඳපොළ තුළ අපි ආධිපත්‍යය දරන අතර ටෝකන් බලපත්‍රය සොයන සමාගම් වලින් අපව අංක 1 තෝරා ගත හැකිය.

ලාබුවානයේ ලාභම ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින් අපි ලබා දෙන්නෙමු. , ලාබුවාන්හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා ලාභ උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි අයිකෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාබුවාන්හි අයිකෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම නීතීඥයින් ලාබුවානයේ ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාබුවාන්හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝක මුදල් මුදල් සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාභ උපදේශකයෝ ලාබුවාන් හි බලපත්‍රය, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ක්‍රිප් සඳහා ලාභම නීති සමාගම් ලාබුවාන්හි මුදල් බලපත්‍රය, ලාබුවානයේ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි ලාභම නීති සමාගම් ලාබුවාන් වල ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභ උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභ උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ක්‍රිප්ටෝ සඳහා ලාභම නීතීඥයින් ලාබුවාන් වල විනිමය බලපත්‍රය, ලාබුවානයේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතිඥයන්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභ උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, බ්ලොක්චේන් සඳහා ලාභම නීතීඥයින් ලබු වල බලපත්‍රය ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම උපදේශකවරුන්, ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි ලාභම නීති සමාගම්, ලාබුවාන් හි ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවාන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු සඳහා ලාභම උපදේශකයින් , ලාබුවානයේ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ලාබුවානයේ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාබුවානයේ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවානයේ ලාභ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්, ලාබුවානයේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින්, ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා ලාභම උපදේශකයින් ලාබුවාන් හි, ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීති සමාගම්, ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ලාභම නීතීඥයින්.

දැන්ම අයදුම් කරන්න!

මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා දීම විශේෂිත රැකියාවක් වන අතර සෑම කෙනෙකුටම එය පරිපූර්ණව කළ නොහැක.

ඔබ සම්පූර්ණ බලපත්‍ර සහ ව්‍යාපාර විසඳුමක් සොයන්නේ නම්.

දැන ගැනීමට අවශ්‍යයි - ලාබුන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ලක්ෂණ සහ බලපත්‍ර ගැනීමේ නිර්ණායක

 • ලැබුවාන් හි සංකේත බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා තොරතුරු සහ අවශ්‍යතා

  සමාගම් ව්‍යුහය

  • අවම වශයෙන් කොටස් හිමියන් 1 දෙනෙකු (ජාතිකත්වයට හෝ පදිංචියට කිසිදු සීමාවකින් තොරව නීතිමය පුද්ගලයකු විය හැකිය *);
  • අවම වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු (ජනවාර්ගික හෝ පදිංචිය පිළිබඳ සීමාවන් නොමැතිව ස්වාභාවික පුරවැසියෙකු විය හැකිය *).

  * ඒ වෙනුවට බැංකුවට සීමාවන් පැනවිය හැකිය.

  බදුකරණය

  • වසරකට විගණනය කරන ලද ලාභයෙන් 3% ක් හෝ ස්ථාවර මිලකට MYR 20 000 (සමාගම් මනාපයන් අනුව එක් පැත්තකින් හෝ අනෙක් පැත්තෙන් තෝරා ගත හැකිය).

  ගිණුම්කරණ සහ විගණන අවශ්‍යතා - ලාබුවාන් අක්වෙරළ සමාගමකට බලයලත් විගණක විසින් විගණනයක් සිදු කළ යුතුය. සමාගමේ සංවත්සරය සංස්ථාගත වීමට දින 30 කට පෙර වාර්ෂික ප්‍රතිලාභයක් ගොනු කළ යුතුය. ලාබුවාන් හි මූල්‍ය ප්‍රකාශන මාලාවක් තබා ගත යුතුය.

  ලේකම් - නේවාසික ලේකම්, දේශීය භාරකාර සමාගමට ඉදිරිපත් විය

  ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - අවශ්‍යයි, දේශීය විශ්වාස සමාගමක්

  ලියාපදිංචි නියෝජිත - අවශ්‍යයි, දේශීය විශ්වාස සමාගමක්

  දේශීය සේවකයින් - අවශ්‍ය වනු ඇත

  සමාගම් නාමය

  • භාෂාව: ඕනෑම
  • ලිපි: රෝම හෝඩියෙන්
  • සමාගමේ නම පහත සඳහන් උපසර්ග හෝ කෙටි යෙදුම් වලින් අවසන් විය යුතුය: සීමිත, සංස්ථාව, සංස්ථාගත, සොසයිටි ඇනෝනිම්, සොසෙයිඩාඩ් ඇනෝනිමා. මැලේසියානු වචනය බර්හාඩ් භාවිතා කරන්නේ නම්, එය සමාගම බව පෙන්වීමට “(එල්)” අනුගමනය කළ යුතුය. ලාබුවාන් හි සංස්ථාගත කර ඇත.
  • අනුමත කිරීම හෝ බලපත්‍ර අවශ්‍ය වන නම්: බැංකුව, ගොඩනැගිලි සමාගම, රක්ෂණය, වාණිජ මණ්ඩලය, රක්ෂණය, ප්‍රති රක්ෂණය, අරමුදල් කළමනාකරු, ආයෝජන අරමුදල, භාරය, භාරකරුවන්, විශ්ව විද්‍යාලය, මහ නගර සභාව හෝ ඔවුන්ගේ විදේශීය භාෂා සමාන

  සැ.යු.

  • සීමිත ආයතනික නාම සම්බන්ධතා: රාජ්‍ය, ජාතික හෝ පළාත් පාලන ආයතනවල නම.
  • නීතිවිරෝධී ක්‍රියාකාරකම් යෝජනා කරන හෝ රාජකීය හෝ රජයේ අනුග්‍රහය දක්වන ඕනෑම නමකට අවසර නැත.
  • රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නුසුදුසු යැයි හෝ පොදු යහපතට පටහැනි යැයි සලකන ඕනෑම නමක් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
  • සමාගමේ නම ස්ථාපිත සංස්ථාවකට සමාන හෝ සමාන වීමට සීමා වේ
  • ව්‍යාපාර නාමය සඳහා විදේශීය භාෂාවක් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඉහත දක්වා ඇති සීමාවන්ට අනුකූලව බලාත්මක කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර්ට පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය.
 • ලැබුවාන් හි ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

  බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගනු ඇත:

  • මූලික සත්‍යාපනය සඳහා දත්ත රැස් කිරීම සහ සකස් කිරීම
  • සත්‍යාපනය සම්පූර්ණ කර මූලික ලියකියවිලි සකස් කළ පසු මුල් පිටපත් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් මත පදනම්ව වෙනත් අදාළ ලිපි ලේඛන එල්එෆ්එස්ඒ වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • බලපත්‍රයක් සඳහා වන අයදුම්පත එල්එෆ්එස්ඒ සමඟ සකස් කෙරේ
  • ප්‍රමාණවත් කාලයක් (සාමාන්‍යයෙන් මාස 3) ලබා දීම සඳහා එල්එෆ්එස්ඒ විසින් කොන්දේසි සහිත අනුමැතිය ලබා දෙනු ඇත.
  1.  සමාගමේ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම
  2.  - කාර්යාලයක් සොයාගෙන පිහිටුවීම
  3.  - දුරකථන අංකයට අයදුම් කරන්න
  4.  - දේශීය සේවකයෙකු සොයා ගන්න
  5.  - වෙනත් ඉල්ලීම් වලට අනුකූල වීම
 • ලැබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  ක්රියාකරුවෙකු සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, අක්වෙරළ බලපත්‍රය අවශ්‍ය සියලුම අයදුම්පත් පුරවන අතර අපෝස්තලික ආයතනික ලේඛන ද ලබා ගනී. 

  කරුණාකර මේ සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි අපට ලබා දෙන්න.

  බැංකුව සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියන්, අධ්‍යක්ෂක, බලයලත් අත්සන් කරුවන්)

  • ඔබගේ පදිංචිය පිළිබඳ සාක්ෂි වල පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවන)
  • නිර්දේශිත ලිපියේ නොතාරිස් පිටපතක් බැංකුව, නීති orney හෝ ගණකාධිකාරී
  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්

  ප්‍රාදේශීය නියාමන අධිකාරිය සඳහා:

  (එක් එක් වාසිදායක හිමිකරු, කොටස් හිමියා, නිලධාරියා, බලයලත් අත්සන් කරුවෙකු සහ ලේකම්වරයකු එවැනි තොරතුරු සැපයීම අවශ්‍ය වේ.)

  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • නේවාසික ලිපිනය පිළිබඳ සාක්ෂි පිටපතක් (උදා: උපයෝගිතා බිල්පත මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවන)
  • CV
  • නොතාරිස්වරයෙකු, විනිසුරුවරයෙකු, විගණකවරයෙකු හෝ ඒ හා සමාන වෘත්තිකයෙකුගේ නිර්දේශ ලිපි දෙකක්වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නොතාරිස් පිටපතක්
  • විශ්ව විද්‍යාල ඩිප්ලෝමා නොතාරිස් පිටපත
  • බැංකු යොමු කිරීම
  • කොටස් හිමියන් සඳහා: ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් අරමුදල් සහිත මාස 3 ක බැංකු ප්‍රකාශයක්.

  සැ.යු.

  • ලේඛන ඉංග්‍රීසියෙන් නොමැති නම්, නොතාරිස් පරිවර්තනයක් ලබා දිය යුතුය ..
  • නොතාරිස් කිරීම ඉංග්‍රීසියෙන් සිදු කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. කරුණාකර නොතාරිස් කළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් තිබේ නම් ..

  නියාමන අධිකාරියට හෝ ප්‍රාදේශීය බැංකුවට අදාළ තොරතුරු සහතික කිරීම සඳහා ඕනෑම වේලාවක අමතර ලියකියවිලි අවශ්‍ය වේ.

 • ටෝකන් බලපත්‍ර ලැබුආන් හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වියාචනය

  සටහන* මුදල් විශුද්ධිකරණයට, ලාබුවාන්හි මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට, ලාබුවාන් ටෝකන බලපත්‍රයේ ත්‍රස්තවාදයට සහ මිනිස් ජාවාරමට අපේ සමාගම මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි එවැනි සේවාදායකයින්ට සහයෝගය නොදක්වන්නෙමු.

  අපි අනුගමනය කරනවා FATF නීති ටෝකන් බලපත්‍ර ලැබුන් සඳහා අපගේ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා සඳහා ඉතා දැඩි ලෙස.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (කාණ්ඩ) සඳහා අපි ලාබුවාන් සඳහා අපගේ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

  • ටෝකන් බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට කිරීමට අවශ්‍ය නැත. ලබුවාන් හි ටෝකන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා හෝ තාක්ෂණික නිරීක්‍ෂණය සඳහා නොවේ. ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ ටෝකන් බලපත්‍ර ලැබුන් හි අපගේ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තු ගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාවකට හෝ පුද්ගලයන්ට ටෝකන් බලපත්‍ර ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලබුආන් හි ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර ආධාර ලබා දෙන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට ලබා දී නොමැත, ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන ලාබුවාන් සඳහා වූ අපේ අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ආයතන වලට ලබා නොදේ. ටෝකන් බලපත්‍ර ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • ලාබුවාන් හි සංකේත බලපත්‍රය සඳහා නීතීඥයින්, නීතිඥයින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයන ලද ලාබුවාන්හි ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම හෝ කිසියම් විද්‍යාත්මක හෝ ව්‍යාපාරයක් කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්‍ෂා කිරීම සහ ලැබුආන් පුරවා ගැනීමට අවශ්‍යයි ටෝකන් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට අපේ නීති ආයතනය ලාබුන් හි ටෝකන් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි සංකේත බලපත්‍රය සඳහා අපේ නීතීඥයින් පිරමීඩ අලෙවි කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට සහයෝගය නොදක්වයි. ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි සංකේත බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකවරුන් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත, ඔවුන් ඒ සඳහා උදව් කරන්නේද නැත ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ ICO බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ICO බලපත්රලාභී ලාබුවාන් සඳහා බලපත්ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි ICO බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුආන්ගේ ICO බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා නොවේ. ICO බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ ICO බලපත්ර සේවාවන් ICO බලපත්ර Labuan හි භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි අයිකෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තු ගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගලයෙක් (අයිඕ) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. ICO බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන්ගේ අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලබුආන් හි අයිකෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ අයිසීඕ බලපත්‍ර සහයෝගය ලබුබාන් හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ අපගේ ලාබුවාන් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ අයිඕඕ බලපත්‍ර සේවා ආයතන වලට ලබා නොදේ. ICO බලපත්‍රය ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • ලාබුවාන් හි ICO බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලාබුවාන් හි ICO බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය ICO බලපත්ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි ICO බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ICO බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ICO බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ICO බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ICO බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  ලාබුවාන් සඳහා අපගේ පහත සඳහන් කාණ්ඩ කාණ්ඩ වලට (ණය) අපි අපගේ ණය සංකේත බලපත්‍ර සේවාවට සහාය වීමක් හෝ සැපයීමක් ද නොකරමු:
  • ණය ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙළෙන්දන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ට කිරීමට අවශ්‍ය නැත. ලබුවාන් හි ණය සංකේත බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන්ගේ ණය සංකේත බලපත්‍රය සඳහා තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම් සඳහා ලාබුවාන්ගේ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවාව ලබා නොදේ. ණය ටෝකන බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ ණය සංකේත බලපත්‍ර සේවා ලාබුන් හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රයෙන් භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ණය සංකේත බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තුගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාවක් හෝ පුද්ගලයෙක් සඳහා ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා දී නොමැත. ණය ටෝකන බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන් හි ණය සංකේත බලපත්‍රය සඳහා සංකේත බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුආන් හි ණය සංකේත බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි අක්‍ෂර ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ලාබුවාන්හි අක්‍ෂර ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍ර සහයෝගය ලබා නොදෙන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන රසායනික ද ලාබුවාන් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා නොමැත. ලාබුවාන්හි ණය ටෝකන් බලපත්‍රය තුළ අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන වෙත සපයනු ලැබේ.

  • ලාබුවාන් හි ණයවර සංකේත බලපත්‍රය සඳහා නීතීඥයින්, නීතිඥයින් සහ උපදේශකයන් විසින් සපයන ලද ලාබුවාන්හි ණය සංකේත බලපත්‍ර සේවා, මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම් කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ ඕනෑම දෙයක් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම යන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්‍ෂා කිරීම සහ ලැබුආන් පුරවා ගැනීමට අවශ්‍යයි ණය සංකේත බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපේ නීති ආයතනය ලාබුන් හි ණය සංකේත බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ණය ටෝකන බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන්හි ණය සංකේත බලපත්‍රය සඳහා වූ අපේ නීතීඥයින් පිරමීඩ අලෙවි කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට සහයෝගය නොදක්වයි. ලාබුවාන්ගේ ණය සංකේත බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ණය සංකේත බලපත්‍රය සඳහා වූ අපගේ උපදේශකවරුන් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ණය ටෝකන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ Cryptocurrency බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • Cryptocurrency බලපත්ර ලාබුවාන් සඳහා බලපත්ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි Cryptocurrency බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා නොවේ. Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ Cryptocurrency බලපත්ර සේවාවන් Cryptocurrency බලපත්ර Labuan හි භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තු ගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගලයින් සඳහා ටිබන් බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් සඳහා සංකේත බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. Cryptocurrency බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය ලබා දෙන පුද්ගලයින්ට හෝ ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සහ අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන සමාගම් වලට ලබා දී නැත. ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • ලාබුවාන් හි Cryptocurrency බලපත්ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන Labuan හි Cryptocurrency බලපත්ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් භාවිතා කිරීම හෝ විද්යාත්මක හෝ සතුන් සඳහා භාවිතා කරන පුද්ගලයින් හෝ සමාගම් සඳහා සපයනු නොලැබේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය Cryptocurrency බලපත්ර යෙදුම.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කර ගත් කාමුක දර්ශන හෝ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි Cryptocurrency බලපත්ර සහාය ලබා නොදේ. ලැබුවාන්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලැබුවාන්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි Cryptocurrency බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • Cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ලාබුවාන් හි cryptocurrency හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන්ගේ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා නොවේ. cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර සේවා cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රයේ Labuan හි භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තු ගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගලයින් (ලබ්බන්) සඳහා සංකේතාත්මක මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන්ගේ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි අක්‍ෂර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා දීම පුද්ගලයන්ට හෝ ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය හා අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන සමාගම් වලට ලබා දී නැත. ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය වන ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතන සඳහා සපයනු ලැබේ.

  • ලාබුවාන් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මිනිස් හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය cryptocurrency විනිමය බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි cryptocurrency හුවමාරු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලැබුවාන්ගේ cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි cryptocurrency විනිමය බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලබුවාන් හි ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා නොවේ. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තුගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගලයින් (ල) සඳහා ලාබුවාන් ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා දී නොමැත. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුආනයේ ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලබුආන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා දීම පුද්ගලයන්ට හෝ ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන සමාගම් වලට ලබා දී නැත. ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රයේ අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතන වෙත සපයනු ලැබේ.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය crypto හුවමාරු බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලැබුවාන්ගේ ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ගුප්ත හුවමාරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි ලාබුවාන් සඳහා අපගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවාවට සහාය නොදක්වමු.
  • ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලබුවාන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා නොවේ. ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තු ගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගලයින් (ල) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලබුආන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර ආධාර පුද්ගලයින්ට හෝ ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට කැමති සහ අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන සමාගම් වලට ලබා දෙනු නොලැබේ. ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රයෙන් අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය crypto බලපත්ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්, බෙදාහරින්නන් හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලබුවාන්ගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා නොවේ. බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රයේ ලාබුවාන් හි භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තුගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගලයින් (ල) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුආන්ගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලබුආන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි අක්‍ෂර බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර ආධාර ලබා දෙන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කරන ලාබුවාන් සඳහා වූ අපේ අක්වෙරළ වාරණ බලපත්‍ර සේවා ආයතන වලට ලබා නොදේ. බ්ලැක්චේන් බලපත්‍රය ලබුආන් හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය blockchain බලපත්ර අයදුම්පත.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති සමාගම ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලැබුවාන්ගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කාණ්ඩ (ය) සඳහා ලාබුවාන් සඳහා අපගේ cryptocurrency හුවමාරු සේවාවට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ගුප්ත-මුදල් හුවමාරුව සඳහා බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා නොදේ. ලාබුවාන් හි cryptocurrency හුවමාරුවක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන්ගේ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා හෝ තාක්ෂණික නිරීක්‍ෂණය සඳහා නොවේ. cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා අයදුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ cryptocurrency හුවමාරු සේවා cryptocurrency විනිමය Labuan හි භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපගේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තු ගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගලයින් (ල) සඳහා සංකේතාත්මක මුදල් හුවමාරුව සඳහා සංකේත බලපත්‍ර සේවා ලාබුවාන් වෙත ලබා නොදේ. cryptocurrency හුවමාරුව ලබා ගන්න ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුආනයේ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලබුආන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි අක්‍ෂර මුදල් හුවමාරුව සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු සහය ලබා දෙන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට ලබා දී නොමැත, ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරන රසායනික ද ලාබුවාන් සඳහා වූ අපේ අක්වෙරළ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු සේවාවන් ආයතන වලට ලබා නොදේ. ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුවේ ලාබුවාන්හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ද්‍රව්‍ය (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

  • ලාබුවාන් හි cryptocurrency විනිමය සේවා ලාබුවාන් හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා නීති yers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලැබේ. මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් විද්‍යාත්මකව හෝ විද්‍යාත්මකව හෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ. නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය cryptocurrency හුවමාරු යෙදුම.

  • කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට අපගේ නීති ආයතනය ලාබුවාන් හි ගුප්ත-මුදල් හුවමාරු සහාය ලබා නොදේ. ලැබුවාන්ගේ cryptocurrency හුවමාරුව ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි cryptocurrency විනිමය සඳහා වන අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි cryptocurrency හුවමාරුව සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවා සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව අත්පත් කර ගැනීම.

  ලාබුවාන් සඳහා අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවාවට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර කාණ්ඩවලට අපි සහාය නොදක්වමු.
  • ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර සේවා වෙළෙන්දන්ට, බෙදාහරින්නන්ට හෝ ආයුධ, ආයුධ, පතොරම්, කුලී හේවායන් හෝ කොන්ත්‍රාත් සොල්දාදුවන්ගේ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන බලපත්‍ර සේවාව අවශ්‍ය වන්නේ තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණය හෝ දෝෂ සහිත උපකරණ හෝ කාර්මික ඔත්තු බැලීම සඳහා නොවේ. ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න ලාබුවාන් හි සහ අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයේ භාවිතා කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත පුරවා අපේ බලපත්‍ර සේවාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිය යටතේ කළු ලැයිස්තු ගත කර ඇති කිසිදු නීති විරෝධී හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හෝ පුද්ගලයින් (ලා) සඳහා ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා නොදේ. ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ලාබුවාන් සඳහා.

  • ලාබුවාන්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ජානමය ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදෙන අතර ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යයි.

  • ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා යුරෝපා සංගම් සහ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර ආධාර ලබා දෙන පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම් වලට ලාබුවාන් හි අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර අනතුරුදායක හෝ අනතුරුදායක ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ගනුදෙනු කරන ලාබුවාන් සඳහා අපගේ අක්වෙරළ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා නොමැත. ලාබුවාන්හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රයෙන් අක්වෙරළ ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් (ය) නිෂ්පාදනය කිරීමට, හැසිරවීමට හෝ බැහැර කිරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ඇතුළුව න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනු කරන ආයතන සඳහා සපයනු ලැබේ.

  • ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා සඳහා නීති Lawyers යින්, නීති orney යින් සහ උපදේශකයින් විසින් සපයනු ලබන ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා මානව හෝ සත්ව අවයව වෙළඳාම, ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම, සතුන් අපයෝජනය කිරීම හෝ සතුන් සඳහා සතුන් භාවිතා කිරීම වැනි ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට ලබා නොදේ විද්‍යාත්මක හෝ නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ ලාබුවාන් පිරවීමට අවශ්‍යය ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර අයදුම්පත.

  • අපගේ නීති ආයතනය විසින් කාමුක දර්ශන හෝ කාමුක දර්ශන පදනම් කරගත් අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සහාය ලබා නොදේ. ලාබුවාන්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලබා ගන්න.

  • ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ නීති yers යින් පිරමීඩ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සහාය ලබා නොදේ ලාබුවාන්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න.

  • ලාබුවාන් හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා වන අපගේ උපදේශකයින් drug ෂධ උපකරණ සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හෝ සමාගම්වලට සේවාවන් සපයන්නේ නැත. ලාබුවාන්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.

  "වැදගත් දැන්වීමක් : මිලියනයක නිෂ්පාදකයින් පර්යේෂණ හා තොරතුරු සැපයීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත ලබුආන් හි සංකේත බලපත්‍රය, ඒ සමඟම, ලාබුවාන් ටෝකන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා එහි තොරතුරුවලින් හෝ සේවාවන්ගෙන් සිදුවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ වෙනත් අලාභ හෝ හානි සඳහා අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු. වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නන්ට බලපත්‍ර සේවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර සුදුසු වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ ටෝකන් බලපත්‍රය ලාබුවාන්.

බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා වන වෙනත් අධිකරණ බලයන්

ලාබුවාන් හි ටෝකන් බලපත්‍රය හැරුණු විට, අපි පහත සඳහන් කාණ්ඩ සහ විවිධ අධිකරණ බලයන් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන්නෙමු.

*සටහන : ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති රටක බලපත්‍ර සේවා අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න, අපට සේවය කිරීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වනු ඇත.

*සටහන : අපගේ සමාගම මුදල් විශුද්ධිකරණය, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ත්‍රස්තවාදය සහ මිනිස් ජාවාරමට මුළුමනින්ම විරුද්ධ ය, එබැවින් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට සහාය නොදක්වන්නෙමු.

ලාබුවාන් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අපගේ විශේෂිත සේවාවන්

ඔබ ලාබුවාන් සඳහා අප සමඟ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ලැබුබන් හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීමෙන් පටන් ගන්නා නමුත් ලැබුබන් හි මානව සම්පත් ආධාර දක්වාද, ලබුආන් හි බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසීම් සඳහාද අපි පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු.

ලාබුවාන් හි හොඳම අයිසීඕ බලපත්‍ර සේවා සඳහා ලාබුවාන්හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ලාබුවාන් හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි අයිකෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි අයිකෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, ලාබුවාන්හි අයිසීඕ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින් , ලාබුවානයේ හොඳම ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවාන්හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රෙඩිට් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, ණය සඳහා හොඳම නීතීඥයින් ලාබුවාන් වල ටෝකන් බලපත්‍රය, ලාබුවානයේ හොඳම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවානයේ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයෝ, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම් ලාබුවාන් වල, ලබුආන් හි හොඳම ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා, ලබුආන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, හොඳමලාබුවාන් වල ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා උපදේශකවරුන්, ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන් හි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, ලාබුවාන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි හොඳම ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍ර සේවා, හොඳම නීතීඥයින් ලාබුවාන් වල, ලාබුවාන් වල ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකවරුන්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි හොඳම ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍ර සේවා, හොඳම නීතීඥයින් ලාබුවාන් වල ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, ලාබුවාන්හි ක්‍රිප්ටෝ බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ලාබුවාන්හි හොඳම බ්ලොක්චේන් බලපත්‍ර සේවා, බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින් ලාබුවාන් හි, ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, බ්ලොක්චේන් ලී සඳහා හොඳම උපදේශකයින් ලාබුවානයේ සෙන්ස්, ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, ලාබුවාන් හි බ්ලොක්චේන් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ලාබුවාන් හි හොඳම ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු සේවා, ලාබුවාන් හි හොඳම ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා හොඳම උපදේශකයින් ලාබුවාන්, ලාබුආනයේ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, ලාබුන් හි ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරුව සඳහා හොඳම නීතීඥයින්, ලාබුවානයේ හොඳම ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සේවා, ලාබුවානයේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතිඥයින්, ලාබුවානයේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍ර සඳහා හොඳම උපදේශකයින්, ඩිජිටල් වත්කම් සඳහා හොඳම උපදේශකයින් ලාබුවාන් හි බලපත්‍රය, ලාබුවාන්හි ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීති සමාගම්, ලාබුආනයේ ඩිජිටල් වත්කම් බලපත්‍රය සඳහා හොඳම නීතීඥයින්,.

අප විසින් පිරිනමනු ලබන වෙනත් සේවාවන්

ලාබුවාන් සඳහා ටෝකන් බලපත්‍රය සමඟ

ලාබුවාන් ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා වෙනත් විශේෂාංග සේවා

ඔබ ලාබුවාන් සඳහා අප සමඟ ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, අපි ලැබුබන් හි බලපත්‍ර ලබා ගැනීමෙන් පටන් ගන්නා නමුත් ලැබුබන් හි මානව සම්පත් ආධාර දක්වාද, ලබුආන් හි බැංකු ගිණුම විවෘත කිරීමේ ගෙවීම් සැකසීම් සඳහාද අපි පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නෙමු.

ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා සහ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර විසඳුම සමඟ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්!

සමාගම් ලියාපදිංචිය

අපට විශාලතම දේ තිබේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා ලාබුවාන් සහ රටවල් 108 සඳහා.

බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

අපගේ බලපත්‍ර උපදේශකයින් ද සහාය වේ බැංකු ගිණුම ලාබුවාන් සහ රටවල් 108 ක විවෘත වේ.

ගෙවීම් සැකසීම

ලාබුවාන් සඳහා බලපත්‍ර සේවා හැරුණු විට, ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සපයනු ලැබේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් භාර ගැනීම.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකය

අපි VoIP ලබා දෙන්නෙමු දුරකතන අංකය ව්‍යවසාය මට්ටමේ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් ලාබුවාන් සහ ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන්ට.

අතථ්‍ය ලිපිනය

විදේශ විනිමය බලපත්‍රයට අමතරව අපි ද සපයන්නෙමු අතථ්‍ය ලිපිනය ලොව පුරා සුන්දර ස්ථාන 66 කින් තෝරා ගැනීමට.

විකිණීමට ඇති ව්‍යාපාරය

අවශ්‍යයි පවත්නා ව්‍යාපාරය විකිණීමට ඇත ලාබුවාන් හි, අපගේ බලපත්‍ර නියෝජිතයින්ට ඔබව ලාබුවාන් හි අපගේ විශේෂ ists යින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

මානව සම්පත්

අපගේ මානව සම්පත් ඔබේ ටෝකන් බලපත්‍රයෙන් පසු ලාබුවාන් හි උපදේශකයින් විශේෂ විසඳුම් ලබා දේ.

පශ්චාත් රැකියා

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න

ටෝකන් බලපත්‍රය හැරුණු විට අපි ලබුවාන් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුළුල් ආධාර ඇතිව සහාය වන්නෙමු නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම ලාබුවාන් හි.

ගිණුම් බාහිරින් ලබා ගැනීම

හොඳ ලාබුවාන් හි ගණකාධිකාරිවරු ලැබුවාන් සඳහා ඕනෑම ගිණුම්කරණ ආධාරයක් සඳහා 24 * 7 ලබා ගත හැකිය. අපි රටවල් 106 ක ගිණුම් බාහිරකරණ සේවා සපයන්නෙමු!

සූදානම් කළ සමාගමකි

සඳහා පන්ති සහාය සඳහා හොඳම සූදානම් කළ සමාගම ලාබුවාන් සහ රටවල් 109 ක.

ලාබුවාන් වෙත ව්‍යවසායක සංක්‍රමණය

සොයමින් ව්‍යවසායක සංක්‍රමණ රටවල් 107 ක් සඳහා අපගේ සේවාවන් නොමිලේ උපදේශනය සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ලාබුවාන් සඳහා වැඩ වීසා

ඔබේ ප්‍රධාන සේවකයින් ලාබුවාන් හි ස්ථානගත කිරීමට සැලසුම් කිරීම සහ සහාය අවශ්‍ය වේ රැකියා වීසා අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සේවකයින් සඳහා ලාබුවාන් සඳහා.

මෘදුකාංග හා වෙබ් සංවර්ධනය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට සාර්ථකව උදව් කිරීම සහ වෙබ් සංවර්ධනය ලාබුවාන් හි සහ බ්ලොක්චේන්, අයිඕටී, වෙබ්, ඊ-වාණිජ්‍යය සහ යෙදුම් සහිත රටවල් 109 ක හොඳම ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ ගුණාත්මකභාවයකින් යුත් ඉතා දැරිය හැකි මිලකට.

හොඳම cryptocurrency සහ පසුම්බි මෘදුකාංග සංවර්ධනය.

2021 අප්රේල් දක්වා ඉටු කරන ලද ව්යාපෘති

6000 +

“ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ජාත්‍යන්තර දැනුම!”

ලාබුවාන් හි සංකේත බලපත්‍රය සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය

ලාබුවාන් හි ටෝකන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා සඳහා නොමිලේ උපදේශනයක් ඉල්ලන්න.


නිති අසන ප්‍රශ්න - ලබුආන් හි සංකේත බලපත්‍රය

ලාබුවාන්, ටෝකන් බලපත්‍රය සඳහා අධිකාරිය නිකුත් කිරීම: මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය ලාබුවාන් හි
මූල්‍ය සේවා බලපත්‍ර ලබා ගන්න!

5.0

ණය ශ්රේණිය

සමාලෝචන 2019 ක් මත පදනම්ව